Vorming en Toerusting Vorming en Toerusting
Beste leden van onze Hervormde Gemeente,
 
De startzondag, als begin van de kerkelijke activiteiten voor het komend winterseizoen draagt het landelijke thema “Een goed gesprek” en vindt plaats op zondag 16 september 2018. In de kerk voeren we gesprekken over van alles en nog wat. Wanneer zeggen we nu dat het een goed gesprek was? Dan gaat het in ieder geval om een echte ontmoeting, met tijd en aandacht. Dan gaat het ook over wat ons bezighoudt, bezielt. Wat we daaraan beleven en wat we daarvan door willen geven aan onze kinderen, aan onze vrienden en buren wellicht.
 
Voor u / jou ligt de nieuwe uitgave van de winterwerkgids 2018-2019. In deze gids is actuele informatie opgenomen over activiteiten die dit seizoen in de gemeente zullen plaatsvinden. En dat zijn er heel wat! Bijeenkomsten worden georganiseerd voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Maar ook volwassenen en ouderen zijn niet vergeten. Zingt u graag? Wilt u meer weten over de Bijbel? Of zoekt u gezelligheid in ontmoeting met anderen? In al de activiteiten die in de gemeente plaatsvinden, kan het landelijk gekozen thema “Een goed gesprek” vorm krijgen. Uit de beschrijvingen in deze gids krijgt u een helder beeld van wat er – naast de zondagse eredienst – nog meer aan activiteiten in de gemeente plaatsvinden en op welke wijze u daaraan kunt deelnemen. Want hoe waardevol kan het zijn om met iemand een goed gesprek te hebben, vragen te delen, of te spreken over wat u/ jou is overkomen? Elkaar ontmoeten door de week, dat is ook Kerk zijn!  
 
Daarom, op zondag, de eerste dag van de week, worden de deuren van kerk wijd opengezet om iedereen te begroeten in de dienst aan God.  Maar ook de andere dagen van de week zijn er mogelijkheden te over om in ons nieuwe Kerkelijk Centrum of gewoon thuis elkaar te ontmoeten voor…… een goedgesprek!
Doet u/jij mee? Wij hopen u/jou op één van de bijeenkomsten te ontmoeten. Tot dan!
W.A. Don, voorzitter kerkenraad.
 
Missionaire Werkgroep Missionaire Werkgroep
lees meer »
 
Belijdeniscatechese Belijdeniscatechese
lees meer »
 
Bijbelkring Bijbelkring
lees meer »
 
Gemeente Groei Groepen (GGG) Gemeente Groei Groepen (GGG)
lees meer »
 
Alpha Cursus Alpha Cursus
Op woensdag 9 januari 2019 hopen we weer te starten met een Alpha-cursus, een cursus kennismaken mét of verdieping ván het Christelijk geloof. 
We beginnen die avond om 19.00 uur met een maaltijd in “De Haven”.
Het is wenselijk je vooraf op te geven, liefst vóór 31 december, in verband met de “warme” maaltijd.
De overige avonden zijn van 19.30 uur tot 21.30 uur en vinden plaats op de woensdag.
Ook als u/jij al langere tijd naar de kerk gaat, is deze cursus zeker een aanrader.
Het is boeiend om met mensen met verschillende achtergronden (kerkelijk en niet-kerkelijk) bezig te zijn met het geloof.
De cursus bestaat uit 12 avonden en een half-weekend (van vrijdagavond tot zaterdagavond.)
Kom gerust eens kijken, u/jij kunt dan altijd nog beslissen om deelnemer te worden.
De cursus wordt georganiseerd door de Vrij Evangelische Gemeente, de Ger. Kerk (PKN) en de Ned. Herv. Kerk (PKN)
Voor meer informatie en/of opgave kunt u/jij terecht bij Corine Kramer, tel. 0651075186 of mail: 
 
lees meer »
 
Doopouderbijeenkomst Doopouderbijeenkomst
lees meer »
 
Poëziekring Poëziekring
lees meer »
 
Jongerengesprekskring Jongerengesprekskring
lees meer »
 
Toerusting kringleiders Toerusting kringleiders
lees meer »