Verslag Opening KC De Haven / Startzaterdag Verslag Opening KC De Haven / Startzaterdag

Zaterdagmiddag 8 september 2018 was het zover! Om 16.15 uur arriveerden de eerste bezoekers voor de openingsbijeenkomst van ons nieuwe kerkelijk centrum De Haven. Ontvangst vond plaats in onze kerk en rond 16.30 uur was deze dan ook gevuld met gasten en leden van de gemeente. De dagvoorzitter dhr. J. Rijstenbil heette alle aanwezigen hartelijk welkom, in het bijzonder de burgemeester van Reimerswaal, mw. drs. J.S. van Egmond, die de openingshandeling verrichte. Ds. Dierx hield een korte meditatie n.a.v. Lukas 10 en sprak o.m. over de binding kerk en kerkelijk centrum. Daarna kreeg de burgmeester de gelegenheid een toespraak te houden. In hartelijke bewoordingen feliciteerde zij o.a. de gemeente met het prachtige nieuwe centrum, waarna we gezamenlijk via de hoofdingang van de kerk, door het Stokvisstraatje, richting de Paardenmarkt zijn gelopen.
Als openingshandeling moest de burgemeester aan een touw trekken waardoor een groot stuk papier werd verwijderd en een prachtig ornament boven de voordeur zichtbaar werd. Het kunstwerkje is gemaakt door dhr. Johan Eckhardt en symboliseert geloof, hoop en liefde.
Hierna verzamelden zich alle gasten, voorzien van een heerlijk hapje en drankje, in de grote zaal. Toespraken werden gehouden door de aannemer, de oud-predikant ds. C. Baggerman en de voorzitter van de kerkenraad. Tot slot sprak dhr. Rijstenbil een dankwoord uit aan allen die aan de bouw van dit centrum hebben bijgedragen. Vervolgens kregen de aanwezigen gelegenheid het pand te bekijken en rond 18.30 uur werd deze openingsbijeenkomst beëindigd.
 
Aansluitend begon de startbijeenkomst voor het winterwerk in de gemeente . Mw. Janny Polderman, de beheerster van De Haven, gaf o.a. een korte toelichting over de vele mogelijkheden tot het houden van bijeenkomsten in het nieuwe centrum en tijdens een heerlijk lopend buffet was er ruime gelegenheid elkaar als gemeente te ontmoeten! Rond 20.30 uur eindigde dit gezellige en goedbezochte samenzijn. Ouderling mw. P.J. Meijer-Robër sloot af met een dankwoord, gebed en met het laten zingen van het lied "Zegen ons algoede."
Kijk in het Fotoalbum op de site voor de foto's van deze bijzondere dag.

terug