Opening kerkelijk centrum De Haven Opening kerkelijk centrum De Haven

Op zaterdag 8 september is onder grote belangstelling het nieuwe kerkelijk centrum in gebruik genomen. Na diverse toespraken in de kerk verrichtte burgemeester Van Egmond de openingshandeling. Zij onthulde een prachtig en toepasselijk ornament, vervaardigd door gemeentelid Johan Eckhardt. Daarna was er voor alle belangstellenden een drankje en een hapje en werd eenieder in de gelegenheid gesteld om het nieuwe kerkelijk centrum te bezichtigen.

 
Verhuisbericht Verhuisbericht

Op 27 augustus a.s. wordt de inventaris van ons tijdelijke verenigingsgebouw Dreef 4 (voormalig Oogappeltje) overgebracht naar het nieuwe KC De Haven (Paardenmarkt 8). Dat betekent voor de gebruikers dat Dreef 4 na deze datum niet langer open is. De activiteiten van incidentele klanten en vaste gebruikers zoals de kindernevendienst en de jongerennevendienst, zijn dus na 27 augustus in het nieuwe Kerkelijk Centrum De Haven! Omdat het gebouw pas op zaterdag 8 september wordt geopend, laten we de verbinding met de kerk (glazen corridor en nieuwe kerkdeur) nog een weekje dicht. De voordeur (Paardenmarkt) en de achterdeur (kerktuin) van De Haven zijn zondag 2 september open. De kinderen (en jongeren) kunnen dus de kerk uit lopen via de normale hoofdingang en over het nieuwe kerkpad de achterdeur nemen naar De Haven. We wensen iedereen alvast een fijn verblijf in De Haven.

 
Kerkelijk Centrum 'de Haven'. Kerkelijk Centrum 'de Haven'.

In de zomer van 2017 hebben de kerkrentmeesters van onze gemeente het voormalige bibliotheekpand aan de Paardenmarkt aangekocht. Momenteel wordt dit verbouwd en aangepast om geschikt te maken als nieuw kerkelijk centrum. Tevens wordt er vanuit de kerk een doorgang gerealiseerd naar het kerkelijk centrum. De verwachting is dat het nieuwe kerkelijk centrum in de zomer van 2018 in gebruik genomen kan worden. Het huidige kerkelijk centrum is inmiddels verkocht en zolang maken we gebruik van het naastgelegen pand aan de Dreef nummer 4.

 
Over het nieuwe verenigingsgebouw

Over het nieuwe verenigingsgebouw

Zoals in Kerkelijk Leven al werd gezegd is er sinds de koop-overeenkomst in mei niet stilgezeten door de kerkrentmeesters.
Uit een aantal ontwerpvarianten en commentaren hierop tijdens en na de inloopavond, hebben we een aantal aanpassingen gedaan en zo is er een ontwerp uitgerold waar we nu verder mee zijn gegaan met architect Bouwraadhuis. In dat ontwerp komen alle functies die we in de Haven hebben goed, en beter, terug. De criteria zijn niet alleen dat het gebouw logisch in elkaar moet zitten en uitstraling moet hebben. Een veilig, toegankelijk, doelmatig, multifunctioneel gebouw zijn de uitgangspunten. Wat betreft veiligheid, denken we aan een eventuele ontruiming: er moeten meerdere en duidelijke vluchtroutes zijn; in het gebouw mogen er geen gevaarlijke constructies zijn, met name voor ouderen en kinderen. Wat betreft de toegankelijkheid, moeten aan de voorzijde en de achterzijde alle gebruikers, maar in het bijzonder ook rolstoelers, gemakkelijke toegang hebben. Wat betreft doelmatigheid, de plek van de keuken, de looproute en de indeling moeten zodanig zijn dat we aan de ene kant gezellig en ongestoord bij elkaar in een open ruimte kunnen zitten: de grote zaal, met veel licht en ruimte. Aan de andere kant willen we in kleine kring kunnen praten, soms in een afgesloten, soms in een kleine (half-) open ruimte of in een hoekje. Een leesruimte, stilteruimte, vergaderruimte, jeugdhonk, kerkenraadkamer, feestzalen: alles kan, maar ook… alles op zijn tijd, want we willen een multifunctioneel gebouw, dus flexibiliteit hoort erbij. De activiteiten, of het gaat om verhuur of om eigen kerkelijk gebruik, duren meestal maar een paar uren per week of maand; het interieur van die ruimten moet snel kunnen worden veranderd voor een andere gebruiker, dus is voldoende berg-ruimte nodig: denk aan spullen van de crèche, stoelen tafels, podium, orgel. Logisch dan, dat ruimten ook niet al te vast aan gebruikers gekoppeld worden. Wel moeten vaste gebruikers, zoals kerkenraad en jongeren in de loop der tijd er hun ‘home’ vinden, maar dat kristalliseert wel uit in de loop van de tijd. Dus spreken we in het ontwerp van zaal ‘nummer zoveel met die afmetingen’, en niet van ‘zaal bestemd voor…’. Een paar dingen krijgen wel hun vaste plek, zoals bv. het archief. Ook wordt de toiletruimte ruim uitgebouwd naar de eisen van de tijd. Positief is dat de afstand tot de kerk maar vijf meter is; negatief is, dat de vloer van de kerk bijna negentig centimeter hoger is dan die van de bibliotheek. Ook dat wordt opgelost, en we maken bij binnenkomst aan de achterzijde van het pand meteen een toilet en EHBO ruimte die vanuit de kerk snel toegankelijk zijn. Zo kunnen we even doorgaan, maar alles zal u duidelijker worden als in het volgende Kruispunt het ontwerp verschijnt. Om het ‘gevoel van maat’ erbij te krijgen, hebben we de contouren van de ruimten gemerkt met tape (foto’s). Het ontwerp wordt uitgewerkt bij Bouwraadhuis, plus kostenberekening, planning, vergunningaanvragen. Bijzondere voorzorgen worden getroffen betreffende de verbinding vanuit de monumentale kerk. Tot 1940 hebben in beide vleugels van de kerk ingangen gezeten; Gem. Reimerswaal en monumentencommissie beoordeelden het als zeer positief dat (door de verbinding naar de bibliotheek) een historische situatie van de kerk hersteld kan worden met een poort in oude stijl. Dit alles moet met zorg gebeuren: we komen er bij u op terug.
Waar staan we nu? De bouwkundige staat en de constructies in het aangekochte pand zijn goed bekeken, ingemeten en in kaart gebracht (er bleek weinig te kloppen van oude tekeningen); er moeten bv. nog aansluitingen komen voor de afvoeren (keuken en toilet achterin); de CV‑ketels zijn hoogbejaard; enz. Dus er is nog voorbereidend werk te doen. We gaan zorgen voor alternatieven voor de diverse gebruikers, in de periode tussen verkoop aan de nieuwe eigenaar tandarts Van den Dorpel vanaf oudjaar en de tijd dat het pand voldoende is verbouwd om er met wat improvisatie in te kunnen. Meer volgt in volgend Kruispunt, of tussentijds in Kerkelijk Leven en op de website.
 
Namens de kerkrentmeesters, Jan Rijstenbil.

lees meer »