Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Yerseke

Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Yerseke

Hij is niet te missen: middenin Yerseke staat de karakteristieke Hervormde kerk. In dit monumentale gebouw huist een actieve en gastvrije hervormde gemeente, die is aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. 

De Hervormde Gemeente Yerseke leeft vanuit de christelijke traditie, die belang hecht aan ontmoeting: met God, met elkaar en met de wereld om ons heen. Op zondagmorgen komen we samen om God te eren, meer over Hem te leren en elkaar te ontmoeten. Ook doordeweeks zijn er activiteiten die daar aan bijdragen.

Wij nodigen u van harte uit om onze website op uw gemak te bekijken. Mocht u naar aanleiding van het bezoek aan de website of het beluisteren van een van onze kerkdiensten vragen hebben, dan zijn wij graag bereid om daar wellicht samen met u, een antwoord op te vinden. Uiteraard bent u ook van harte welkom om onze kerkdiensten bij te wonen, graag zelfs! U vindt de eerstvolgende diensten in de kolom rechts hiernaast.

Ons kerkgebouw staat in het centrum van Yerseke. Het adres is Kerkplein 5, maar de hoofdingang van de kerk bevindt zich aan de Oude Torenstraat.

 
Kerkdiensten in coronatijd

Kerkdiensten in coronatijd
Zoals u wellicht vernomen hebt, heeft de kerkenraad met pijn in het hart moeten besluiten om voorlopig geen gemeenteleden meer toe te laten in de kerkdiensten. Dit is uiteraard vanwege de huidige lockdown. Hiermee volgen we het advies van zowel het CIO als onze classispredikant ds. Arie van der Maas. Het was een pijnlijk besluit, maar u hoeft niets van de kerkdiensten te missen, want alle kerkdiensten worden via Kerkomroep uitgezonden.

Op deze manier willen wij als Hervormde Gemeente Yerseke onze verantwoordelijkheid nemen om zo niet bij te dragen aan de verdere verspreiding van de diverse Covid-19 virussen.

De huidige maatregelen blijven in ieder geval tot 2 maart van kracht. Zodra er weer fysiek gemeenteleden aanwezig kunnen zijn in de kerkdiensten, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen.

De kerkdiensten zijn live te volgen op https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21639 en de orde van dienst kunt u hier downloaden.

Als kerkenraad doen wij een dringende oproep om toch vooral uw bijdragen aan de collectes te blijven voldoen. Dit kan onder vermelding van het collectedoel en de datum op NL08 RABO 0373 9061 02 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Yerseke. Uw bijdrage voor de kerk kunt u overmaken op NL55 RABO 0373 7333 72 t.n.v. Herv. Gem. Yerseke.

Wij hopen op uw aller begrip en wij wensen u gezegende diensten toe!

De kerkenraad.
 
Actueel nieuws voor en uit de gemeente

Actueel nieuws voor en uit de gemeente

Om op de hoogte te blijven van het meest actuele nieuws over alles wat er in en rondom onze gemeente gebeurt, zijn er, naast deze website, nog 3 verschillende mogelijkheden. De wekelijkse Zondagsbrief, het tweewekelijkse Kerkelijk Leven en het tweemaandelijkse Kruispunt.

lees meer ยป
 
Actie Kerkbalans 2021

Actie Kerkbalans 2021
In de week van 19 januari is de Actie Kerkbalans 2021 van start gegaan. De  bijdrage die hiervoor van u gevraagd wordt, is voor onze kerk van levensbelang. Elk lid van 18 jaar en ouder heeft hiervoor een brief gehad. Op het toezeggingsformulier kunt u aangeven hoeveel u –per gemeentelid- in 2021 wilt geven als vrijwillige bijdrage voor de Hervormde Gemeente van Yerseke. Daarop kunt u aangeven hoe u wilt betalen en in hoeveel termijnen. Vermeld u bij de betaling uw registratienummer en “Kerkbalans”. In verband met de coronamaatregelen is kerkbezoek nu niet mogelijk. Wilt u a.u.b. het ingevulde toezeggingsformulier inleveren voor 1 maart bij de secretaris, Gertie Hout, per adres Azalealaan 31, 4401 GS  Yerseke? Als alternatief kunt u het ingevulde toezeggingsformulier inscannen en per e-mail inleveren bij: kerkbalanshervormdyerseke@gmail.com. In de brief wordt uitgelegd dat we als kerk niet zonder de ondersteuning van u als lid kunnen! Het college van Kerkrentmeesters rekent op uw medewerking. Help mee en geef aan onze kerk wat u kan missen zodat de kerk kan blijven bestaan.
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Privacyverklaring van onze website

Aan de privacyverklaring van onze gemeente wordt nog gewerkt.
 
Kiekjes van de kerk

Kiekjes van de kerk

De Hervormde Kerk in Yerseke is 1 van de meest gefotografeerde gebouwen van Yerseke. Ook veel gemeenteleden, inwoners van Yerseke en toeristen hebben onze monumentale kerk gefotografeerd. In dit album vindt u hiervan een bloemlezing. De meeste fotografen konden niet worden achterhaald, maar mocht u uw foto herkennen, dan graag een reactie! Heeft u zelf ook een foto van de kerk, dan kunt u dit aan de webmaster doorgeven, zodat ook uw foto in dit speciale foto-album gepubliceerd kan worden. Klik hier voor dit foto-album.