Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Yerseke

Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Yerseke

Fijn dat u onze website bezoekt!

De Hervormde Gemeente Yerseke leeft vanuit de christelijke traditie, die belang hecht aan ontmoeting: met God, met elkaar en met de wereld om ons heen. Op zondag ontmoeten wij elkaar als gemeente in de wekelijkse Eredienst. Doordeweeks zijn we op verschillende plaatsen en in verschillende vormen gemeente.

De belangrijkste reden dat wij deze website hebben ontwikkeld, is dat wij geloven dat de kerk een duidelijke boodschap heeft en daarmee middenin de maatschappij moet staan. De Hervormde Gemeente Yerseke wil dit wereldwijde communicatiemiddel inzetten om Gods Woord bij iedereen bekend te maken.

Daarnaast is deze website voor zowel gasten als gemeenteleden prima geschikt om informatie op te zoeken over onze gemeente. Zo vindt u hier o.a. informatie over onze visie op het gemeente-zijn, de geschiedenis van ons kerkgebouw, maar ook het meest actuele nieuws over de kerkdiensten en de vele activiteiten die in onze gemeente plaatsvinden. 

Wij nodigen u van harte uit om onze website op uw gemak te bekijken. Mocht u naar aanleiding van het bezoek aan de website of het beluisteren van een van onze kerkdiensten vragen hebben, dan zijn wij graag bereid om daar wellicht samen met u, een antwoord op te vinden. Uiteraard bent u ook van harte welkom om onze kerkdiensten bij te wonen, graag zelfs! U vindt de eerstvolgende diensten in de kolom rechts hiernaast.

Ons kerkgebouw staat in het centrum van Yerseke. Het adres is Kerkplein 5, maar de hoofdingang van de kerk bevindt zich aan de Oude Torenstraat.

 
Actueel nieuws voor en uit de gemeente

Actueel nieuws voor en uit de gemeente

Om op de hoogte te blijven van het meest actuele nieuws over alles wat er in en rondom onze gemeente gebeurt, zijn er, naast deze website, nog 3 verschillende mogelijkheden. De wekelijkse Zondagsbrief, het tweewekelijkse Kerkelijk Leven en het tweemaandelijkse Kruispunt.

lees meer ยป
 
Intrededienst ds. W.J. van de Griend

Intrededienst ds. W.J. van de Griend

Met grote dankbaarheid nodigt de kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Yerseke u van harte uit voor de bijzondere eredienst op D.V. zondag 31 maart 2019 waarin ds. W.J. van de Griend wordt bevestigd als predikant van onze gemeente. In deze dienst gaat ds. E.H. van der Weide voor en begint om 14.30 uur in onze kerk. Er is tijdens deze dienst ook kinderoppas en kindernevendienst.

Na de dienst is er vooraan in de kerk gelegenheid om ds. en mevr. Van de Griend te begroeten en daarna elkaar te ontmoeten in kerkelijk centrum De Haven. 
Wees van harte welkom!

 
Kerkbalans

Kerkbalans

Op zaterdag 19 januari jl. is Actie Kerkbalans 2019 van start gegaan. Hiervoor vragen wij uw onmisbare medewerking. U ontvangt deze envelop met een folder, een toezeggingsformulier en een antwoordenvelop. In de meegestuurde folder leggen we uit wat Actie Kerkbalans inhoudt, waarom deze wordt gehouden en wat van u wordt verwacht. Hierin leest u hoe uw bijdrage Kerkbalans (deels) aftrekbaar kan zijn voor de belasting. Op het toezeggingsformulier kunt u aangeven hoeveel u in 2019 wilt geven als vrijwillige bijdrage voor de Hervormde Gemeente, op welke manier u wilt betalen en in hoeveel termijnen.

Dit jaar is het ook mogelijk om – in plaats van het invullen van het toezeggingsformulier - elektronisch uw toezegging voor Actie Kerkbalans te doen. Ook wanneer u geen draagkracht heeft of om andere redenen niet wenst deel te nemen aan de actie, verzoeken wij u om dit kenbaar te maken op het toezeggingsformulier. Dit toezeggingsformulier kan ingevuld worden ingeleverd in de bus voor in de kerk of bij de voorzitter J. W. Rijstenbil, Fuchsialaan 8, 4401 HV  Yerseke, of gescand worden ingeleverd per mail:

Het college van Kerkrentmeesters rekent op uw medewerking. Maak uw bijdrage over op ons nieuwe bankrekeningnummer: NL55 RABO 0373 7333 72 t.n.v. CvK Hervormde Gem. Yerseke o.v.v. Kerkbalans 2019. Via de Kerkbalansthermometer in de wandelkerk en onze website www.hervormdyerseke.nl houden we u graag op de hoogte van het laatste nieuws. Help mee en geef wat u kunt missen zodat de kerk in stand kan worden gehouden. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!

 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


Privacyverklaring van onze website

Aan de privacyverklaring van onze gemeente wordt nog gewerkt.

 
Kiekjes van de kerk

Kiekjes van de kerk

De Hervormde Kerk in Yerseke is 1 van de meest gefotografeerde gebouwen van Yerseke. Ook veel gemeenteleden, inwoners van Yerseke en toeristen hebben onze monumentale kerk gefotografeerd. In dit album vindt u hiervan een bloemlezing. De meeste fotografen konden niet worden achterhaald, maar mocht u uw foto herkennen, dan graag een reactie! Heeft u zelf ook een foto van de kerk, dan kunt u dit aan de webmaster doorgeven, zodat ook uw foto in dit speciale foto-album gepubliceerd kan worden. Klik hier voor dit foto-album.