Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Yerseke

Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Yerseke

Hij is niet te missen: middenin Yerseke staat de karakteristieke Hervormde kerk. In dit monumentale gebouw huist een actieve en gastvrije hervormde gemeente, die is aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. 

De Hervormde Gemeente Yerseke leeft vanuit de christelijke traditie, die belang hecht aan ontmoeting: met God, met elkaar en met de wereld om ons heen. Op zondagmorgen komen we samen om God te eren, meer over Hem te leren en elkaar te ontmoeten. Ook doordeweeks zijn er activiteiten die daar aan bijdragen.

Wij nodigen u van harte uit om onze website op uw gemak te bekijken. Mocht u naar aanleiding van het bezoek aan de website of het beluisteren van een van onze kerkdiensten vragen hebben, dan zijn wij graag bereid om daar wellicht samen met u, een antwoord op te vinden. Uiteraard bent u ook van harte welkom om onze kerkdiensten bij te wonen, graag zelfs! U vindt de eerstvolgende diensten in de kolom rechts hiernaast.

Ons kerkgebouw staat in het centrum van Yerseke. Het adres is Kerkplein 5, maar de hoofdingang van de kerk bevindt zich aan de Oude Torenstraat.

 
Online kerkdienst zondag 7 juni

Online kerkdienst zondag 7 juni
Op zondag 7 juni gaat om 10.00 uur onze eigen predikant ds. W.J. van de Griend voor in de online kerkdienst. U kunt deze dienst beluisteren via de kerkradio of scanner. Ook wordt de dienst live uitgezonden op Kerkomroep.

Tevens wordt de dienst live uitgezonden op Facebook door middel van een videoverbinding. Ga hiervoor naar de Facebookpagina van onze gemeente.

De orde van dienst kunt u hier downloaden.

Collectes
Wilt u een bijdrage leveren, dan vragen wij u vriendelijk om uw collectebijdragen of gift voor de kerk over te maken op rekeningnummer NL55 RABO 0373 7333 72 t.n.v. Herv. Gem. Yerseke o.v.v. de collectedatum. Wilt u de diaconale doeleinden ondersteunen? Maak dan uw bijdrage over op rekeningnummer NL08 RABO 0373 9061 02 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Yerseke o.v.v. de collectedatum.

De kerkenraad wenst allen een gezegende dienst toe!
 
Belangrijke mededeling van de kerkenraad

Belangrijke mededeling van de kerkenraad

In verband met het Coronavirus willen we als Hervormde Gemeente Yerseke het advies van de PKN opvolgen en de komende zondagen geen openbaar toegankelijke kerkdiensten houden. Wel is er deze zondagen om 10.00 uur een aangepaste dienst die live gevolgd kan worden via de kerkradio, Kerkomroep en Facebook. Hierbij nemen we het zekere voor het onzekere en mogen er helaas geen gemeenteleden aanwezig zijn in de kerk.

Verder gelden de volgende afspraken en maatregelen: de kerk en De Haven blijven gesloten, zondags zijn er de online kerkdiensten met alleen voorganger, diaken en ouderling van dienst. Voor rouw- en trouwdiensten geldt een uitzondering (met een maximum van 30 personen). Bij rouwdiensten is er geen condoleance en geen koffiedrinken in De Haven.

Tot slot wenst de kerkenraad voor ieder heel veel wijsheid, vertrouwen en geduld, maar boven alles Gods zegen in alle dingen! Laat onze gebeden in het bijzonder zijn bij iedereen die in welke zin dan ook is / wordt getroffen door de gevolgen van het coronavirus, vooral de ouderen, zieken en kwetsbaren onder ons. Ook voor de gezinnen en de kinderen en voor de leerlingen die nu geen eindexamen kunnen doen.

Houd ons Heer, 
onder de schaduw van uw ontferming.
Versterk en ondersteun allen die bang zijn.
Wees met allen die zorg dragen voor zieken en ontheemden.
Richt op allen die gebukt gaan.
Troost ons in het vertrouwen 
dat niets ons kan scheiden van uw liefde.

 
Actueel nieuws voor en uit de gemeente

Actueel nieuws voor en uit de gemeente

Om op de hoogte te blijven van het meest actuele nieuws over alles wat er in en rondom onze gemeente gebeurt, zijn er, naast deze website, nog 3 verschillende mogelijkheden. De wekelijkse Zondagsbrief, het tweewekelijkse Kerkelijk Leven en het tweemaandelijkse Kruispunt.

lees meer ยป
 
Heeft u al zo'n mooi nestkastje?

Heeft u al zo'n mooi nestkastje?

“Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt” - Psalm 84:4.

Te koop: handgemaakte nestkastjes voor in de tuin of balkon. Ook leuk om iemand cadeau te doen, bijvoorbeeld voor vaderdag! 
Gemeentelid Bram Nieuwenhuijzen maakt ze graag voor u. Hij was van plan om ze te verkopen tijdens de Actiemarkt op 23 mei, maar omdat deze niet doorging wil hij ze toch graag verkopen. De nestkastjes zijn in 4 verschillende uitvoeringen te bestellen en kosten slechts €12,50 per stuk. Het mooie is, dat de opbrengst geheel ten goede komt aan de kerk!
De nestkastjes zijn rechtstreeks bij Bram te bestellen per telefoon: 0113-572659 of per mail: nieuwhuis@zeelandnet.nl.

 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Privacyverklaring van onze website

Aan de privacyverklaring van onze gemeente wordt nog gewerkt.
 
Kiekjes van de kerk

Kiekjes van de kerk

De Hervormde Kerk in Yerseke is 1 van de meest gefotografeerde gebouwen van Yerseke. Ook veel gemeenteleden, inwoners van Yerseke en toeristen hebben onze monumentale kerk gefotografeerd. In dit album vindt u hiervan een bloemlezing. De meeste fotografen konden niet worden achterhaald, maar mocht u uw foto herkennen, dan graag een reactie! Heeft u zelf ook een foto van de kerk, dan kunt u dit aan de webmaster doorgeven, zodat ook uw foto in dit speciale foto-album gepubliceerd kan worden. Klik hier voor dit foto-album.