De kerk een veilige plek

De kerk een veilige plek

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Sterker nog: als je je ergens veilig moet kunnen voelen dan is dat in de kerk, binnen je eigen gemeente. De verantwoordelijkheid voor die veiligheid ligt in eerste instantie bij de leiding van de kerk. Tegelijk is ook ieder lid verantwoordelijk voor de veiligheid binnen de gemeente. Zeker als het gaat om kinderen en volwassenen in kwetsbare situaties.
 
De bijbel geeft aan dat we als christelijke gemeente voor elkaar moeten zorgen. Het bezig zijn met het onderwerp veiligheid kan de vragen oproepen als: 'Is dat nu allemaal nodig in de kerk?' en 'Is een ‘Veilige Kerk’ niet vanzelfsprekend?'.

We laten ons door de bijbel inspireren en proberen te leren wat de apostelen ons hebben te zeggen over zorg voor elkaar. In 1 Timotheüs 5:8 staat: ‘Wie niet voor de eigen familie zorgt, zelfs niet voor huisgenoten, heeft het geloof verloochend en is slechter dan een ongelovige’. En Galaten 6:10 zegt: ‘Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten’. Deze teksten motiveren en stimuleren ons om als gemeente na te denken over hoe we een ‘Veilige Kerk’ kunnen zijn en onze verantwoordelijkheid daarin te nemen.

Onze gemeente heeft twee vertrouwenspersonen, voor meer informatie en hun gegevens klik je hier.

 
Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Yerseke

Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Yerseke

Hij is niet te missen: middenin Yerseke staat de karakteristieke Hervormde kerk. In dit monumentale gebouw huist een actieve en gastvrije hervormde gemeente, die is aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. 

De Hervormde Gemeente Yerseke leeft vanuit de christelijke traditie, die belang hecht aan ontmoeting: met God, met elkaar en met de wereld om ons heen. Op zondagmorgen komen we samen om God te eren, meer over Hem te leren en elkaar te ontmoeten. Ook doordeweeks zijn er activiteiten die daar aan bijdragen.

Wij nodigen u van harte uit om onze website op uw gemak te bekijken. Mocht u naar aanleiding van het bezoek aan de website of het beluisteren van een van onze kerkdiensten vragen hebben, dan zijn wij graag bereid om daar wellicht samen met u, een antwoord op te vinden. Uiteraard bent u ook van harte welkom om onze kerkdiensten bij te wonen, graag zelfs! U vindt de eerstvolgende diensten in de kolom rechts hiernaast.

Ons kerkgebouw staat in het centrum van Yerseke. Het adres is Kerkplein 5, maar de hoofdingang van de kerk bevindt zich aan de Oude Torenstraat.

 
Actueel nieuws voor en uit de gemeente

Actueel nieuws voor en uit de gemeente

Om op de hoogte te blijven van het meest actuele nieuws over alles wat er in en rondom onze gemeente gebeurt, zijn er, naast deze website, nog 3 verschillende mogelijkheden. De wekelijkse Zondagsbrief, het tweewekelijkse Kerkelijk Leven en het tweemaandelijkse Kruispunt.

lees meer »
 
Alpha cursus 2024

Alpha cursus 2024
Op woensdag 21 februari hopen we weer te starten met de Alpha-cursus, een cursus kennismaken mét of verdieping ván het Christelijk geloof. We beginnen die avond om 19.00 uur met een maaltijd in “De Haven”. Het is wenselijk je vooraf op te geven, liefst vóór 14 februari, in verband met de “warme” maaltijd.
De overige avonden zijn van 19.30 uur tot 21.30 uur en vinden plaats op de woensdag.

Ook als u/jij al langere tijd naar de kerk gaat, is deze cursus zeker een aanrader.
Het is boeiend om met mensen met verschillende achtergronden (kerkelijk en niet-kerkelijk) bezig te zijn met het geloof. De cursus bestaat uit 12 avonden en een half-weekend (van vrijdagavond tot zaterdagavond.). Kom gerust eens kijken, u/jij kunt dan altijd nog beslissen om deelnemer te worden. De cursus wordt georganiseerd door de Vrije Evangelische Gemeente, de Gereformeerde Kerk (PKN),  Herv. Gem. Rehoboth (PKN) en Hervormde Kerk (PKN).

Voor meer informatie en/of opgave kunt u/jij terecht bij:
Corine Kramer        tel. 06-51075186    corine_kramer@outlook.com     
Tineke Bal               tel.  06-43521893    tinekebal@zeelandnet.nl
Tahira van Hekelen tel. 06-81905199 tarisha_@live.n
 
Actie Kerkbalans 2024

Actie Kerkbalans 2024

Geef vandaag voor de kerk van morgen
Actie Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen de plaatselijke gemeenten hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Ook in onze Hervormde Gemeente worden vanaf 13 januari de brieven voor de actie Kerkbalans weer bij u bezorgd en opgehaald. Doet u dit jaar (weer) mee?
Uw bijdrage is onmisbaar om het samen kerk-zijn ook in 2024 vorm en inhoud te geven. Vul daarom het toezeggingsformulier ruimhartig in.
Alvast veel dank voor uw bijdrage en steun! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen.

 
AVG

AVG
De Algemene Verordening Gegevensbescherming

Privacyverklaring van onze website

Aan de privacyverklaring van onze gemeente wordt nog gewerkt.
 
Kiekjes van de kerk

Kiekjes van de kerk

De Hervormde Kerk in Yerseke is 1 van de meest gefotografeerde gebouwen van Yerseke. Ook veel gemeenteleden, inwoners van Yerseke en toeristen hebben onze monumentale kerk gefotografeerd. In dit album vindt u hiervan een bloemlezing. De meeste fotografen konden niet worden achterhaald, maar mocht u uw foto herkennen, dan graag een reactie! Heeft u zelf ook een foto van de kerk, dan kunt u dit aan de webmaster doorgeven, zodat ook uw foto in dit speciale foto-album gepubliceerd kan worden. Klik hier voor dit foto-album.