Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Yerseke

Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Yerseke

Hij is niet te missen: middenin Yerseke staat de karakteristieke Hervormde kerk. In dit monumentale gebouw huist een actieve en gastvrije hervormde gemeente, die is aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. 

De Hervormde Gemeente Yerseke leeft vanuit de christelijke traditie, die belang hecht aan ontmoeting: met God, met elkaar en met de wereld om ons heen. Op zondagmorgen komen we samen om God te eren, meer over Hem te leren en elkaar te ontmoeten. Ook doordeweeks zijn er activiteiten die daar aan bijdragen.

Wij nodigen u van harte uit om onze website op uw gemak te bekijken. Mocht u naar aanleiding van het bezoek aan de website of het beluisteren van een van onze kerkdiensten vragen hebben, dan zijn wij graag bereid om daar wellicht samen met u, een antwoord op te vinden. Uiteraard bent u ook van harte welkom om onze kerkdiensten bij te wonen, graag zelfs! U vindt de eerstvolgende diensten in de kolom rechts hiernaast.

Ons kerkgebouw staat in het centrum van Yerseke. Het adres is Kerkplein 5, maar de hoofdingang van de kerk bevindt zich aan de Oude Torenstraat.

 
Actueel nieuws voor en uit de gemeente

Actueel nieuws voor en uit de gemeente

Om op de hoogte te blijven van het meest actuele nieuws over alles wat er in en rondom onze gemeente gebeurt, zijn er, naast deze website, nog 3 verschillende mogelijkheden. De wekelijkse Zondagsbrief, het tweewekelijkse Kerkelijk Leven en het tweemaandelijkse Kruispunt.

lees meer »
 
Najaarsbingo

Najaarsbingo
Na een afwezigheid van 2 jaar willen wij weer een najaarsbingo organiseren. U weet dat we toen in het Oogappeltje zaten en vorig jaar waren we nog maar pas opgestart in ons nieuwe gebouw.
Maar nu willen we als team van “De Haven” weer een bingo houden. De datum is zoals altijd de laatste vrijdag van november en dat is dit jaar op 29 november.
De opbrengst van deze avond is bestemd voor ons gebouw “De Haven”. Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur. Tot dan!
 
Gemeenteavond

Gemeenteavond

De gemeente wordt hartelijk uitgenodigd om te komen op de gemeenteavond die gehouden zal worden op dinsdagavond 26 november 2019 in ons kerkelijk centrum “De Haven”. Het is goed om elkaar als gemeente te ontmoeten en ook om mee te denken en mee te praten over zaken die ons als gemeente aangaan. Deze avond wordt u weer bijgepraat over de financiën. Een belangrijk onderwerp wat deze avond ter sprake komt is de orde van dienst. Hierin hebben enkele wijzigingen plaats gevonden. Dit geldt ook voor de proefperiode, dat de kinderen de kerk verlaten met Het Licht en tijdens het collecteren weer terugkomen in de kerk. Graag horen wij uw ervaring hierover.

Na deze onderwerpen zal er een spreker van de stichting Mercy Ships ons vertellen over het project Mercy Kids.

Rond 21.30 uur hopen we de avond af te sluiten met de rondvraag. Dat kan zoals altijd mondeling, maar we willen u nu ook de gelegenheid geven uw vraag schriftelijk in te dienen. Dit kan op de avond zelf, of voorafgaand bij de scriba N. Steketee-Schrijver, Vroonland 5 of per email:
. Dit mag uiteraard ook anoniem.

Naar goede gewoonte volgt na alle inhoudelijke zaken een informeel samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje. De avond begint om 19.45 uur en de inloop is vanaf 19.30 uur. Heel hartelijk welkom!​

 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Privacyverklaring van onze website

Aan de privacyverklaring van onze gemeente wordt nog gewerkt.
 
Kiekjes van de kerk

Kiekjes van de kerk

De Hervormde Kerk in Yerseke is 1 van de meest gefotografeerde gebouwen van Yerseke. Ook veel gemeenteleden, inwoners van Yerseke en toeristen hebben onze monumentale kerk gefotografeerd. In dit album vindt u hiervan een bloemlezing. De meeste fotografen konden niet worden achterhaald, maar mocht u uw foto herkennen, dan graag een reactie! Heeft u zelf ook een foto van de kerk, dan kunt u dit aan de webmaster doorgeven, zodat ook uw foto in dit speciale foto-album gepubliceerd kan worden. Klik hier voor dit foto-album.