De kerkenraad De kerkenraad

De kerkenraad bestaat, mits voltallig, uit de predikant, 1 ouderling-voorzitter, 6 pastorale ouderlingen, 2 jeugd-ouderlingen, 1 ouderling-scriba, 5 ouderling-kerkrentmeesters en 7 diakenen. De ouderlingen worden ondersteund door 14 pastorale medewerkers en 1 kerkrentmeester die niet in het ambt staan. De kerkenraad kiest jaarlijks uit haar midden een moderamen. Het moderamen bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor, probeert het overzicht te bewaren in alles wat er gebeurt in de gemeente en handelt zaken af die geen uitstel verdragen. In principe neemt het moderamen géén beslissingen, dat doet de kerkenraad.

Het Moderamen bestaat momenteel uit:

Voorzitter - vacant
Ds. W.J. van de Griend
Mevr. N. Steketee-Schrijver (scriba)
Dhr. D.H. Bijl (diaken) - vice-voorzitter                  
Mevr. S.J. Vogelaar - Slabbekoorn (ouderling)
Mevr. L. Spruit-van Stee (ouderling-kerkrentmeester)

Contactpersoon Kerkenraad:

Scriba: mevr. N. Steketee-Schrijver, Vroonland 5, 4401 JW Yerseke. Tel: 06 12318176 of stuur een e-mail.

terug