Samenwerking Samenwerking

Naast de Hervormde Gemeente Yerseke zijn er nog twee PKN gemeenten in Yerseke: de Hervormde Gemeente Rehoboth en de Gereformeerde Kerk. Daarnaast is er een Vrije Evangelische Gemeente en een Gereformeerde Gemeente in ons dorp. De verstandhouding met de andere kerkelijke gemeentes is goed. Er is structureel overleg tussen de predikanten en ook zijn er diverse activiteiten die door verschillende kerkgenootschappen samen georganiseerd worden, o.a. het jeugdwerk en de catechisaties. Ook veel kringwerk, zoals Alphacursus, Gemeente Groei Groepen en de Koffiemorgens voor vrouwen worden interkerkelijk georganiseerd.

 
Verzorgingstehuis 'Moerzicht' Verzorgingstehuis 'Moerzicht'
lees meer »
 
Week van Gebed Week van Gebed
lees meer »
 
Kerstviering Kerstviering
lees meer »
 
Kerstzangdienst Kerstzangdienst
lees meer »
 
Jeugdclub 't Contact Jeugdclub 't Contact
lees meer »
 
Sirkelslag Sirkelslag
lees meer »
 
Vakantiebijbelweek Vakantiebijbelweek
lees meer »
 
ZWO ZWO
lees meer »