Ouderling-kerkrentmeesters in onze gemeente: Ouderling-kerkrentmeesters in onze gemeente:

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit 4 personen, waarvan 1 kerkrentmeester en 3 ouderling-kerkrentmeesters:

Corné Harmsen, voorzitter
Gertie Hout-Kloosterman, secretaris. Tel: 573091 of e-mail
Christian Vogelaar
Dick van de Velde

 
Taken van de ouderling-kerkrentmeester Taken van de ouderling-kerkrentmeester
lees meer »