Ouderling-kerkrentmeesters in onze gemeente: Ouderling-kerkrentmeesters in onze gemeente:

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit 6 personen, waarvan 1 kerkrentmeester en 5 ouderling-kerkrentmeesters:

Dhr. J.W. Rijstenbil, voorzitter
Mevr. G. Hout, secretaris. Tel: 573091 of e-mail
Dhr. J.A.C. van der Jagt
Mevr. L. Spruit
Dhr. W.A. de Kramer
Dhr. D.J. van de Velde

 
Taken van de ouderling-kerkrentmeester Taken van de ouderling-kerkrentmeester
lees meer »
 
Taakverdeling kerkrentmeesters Taakverdeling kerkrentmeesters
lees meer »
 
Actie Kerkbalans

Actie Kerkbalans

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oudkatholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke
geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij aan hun (doop)leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.
Voor de campagne van 2018 is het thema "Geef voor je kerk". De actieperiode is van 20 januari t/m 3 februari 2018. Ook onze Hervormde Gemeente Yerseke doet mee aan deze actie. Binnenkort zult u van het College van Kerkrentmeesters een brief ontvangen waarin u gevraagd zal worden om naar financiële draagkracht bij te dragen in de kosten van instandhouding van de wekelijkse erediensten. Op de bijgevoegde antwoordstrook kunt u aangeven hoeveel u in 2018 voor de actie Kerkbalans kunt missen. Met het financieel ondersteunen van deze actie maakt u het mede mogelijk dat als hoogtepunt van de week elke zondagmorgen de dienst aan God in onze Dorpskerk kan plaatsvinden. Doet u mee? Hartelijk dank alvast!

lees meer »