Ouderling-kerkrentmeesters in onze gemeente: Ouderling-kerkrentmeesters in onze gemeente:

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit 5 personen, waarvan 1 kerkrentmeester en 5 ouderling-kerkrentmeesters:

Dhr. J.W. Rijstenbil, voorzitter
Mevr. G. Hout, secretaris. Tel: 573091 of e-mail
Mevr. L. Spruit
Dhr. W.A. de Kramer
Dhr. D.J. van de Velde

 
Taken van de ouderling-kerkrentmeester Taken van de ouderling-kerkrentmeester
lees meer »
 
Taakverdeling kerkrentmeesters Taakverdeling kerkrentmeesters
lees meer »
 
Actie Kerkbalans

Actie Kerkbalans
Op zaterdag 19 januari jl. is Actie Kerkbalans 2019 van start gegaan. Hiervoor vragen wij uw onmisbare medewerking. U ontvangt deze envelop met een folder, een toezeggingsformulier en een antwoordenvelop. In de meegestuurde folder leggen we uit wat Actie Kerkbalans inhoudt, waarom deze wordt gehouden en wat van u wordt verwacht. Hierin leest u hoe uw bijdrage Kerkbalans (deels) aftrekbaar kan zijn voor de belasting. Op het toezeggingsformulier kunt u aangeven hoeveel u in 2019 wilt geven als vrijwillige bijdrage voor de Hervormde Gemeente, op welke manier u wilt betalen en in hoeveel termijnen.

Dit jaar is het ook mogelijk om – in plaats van het invullen van het toezeggingsformulier - elektronisch uw toezegging voor Actie Kerkbalans te doen. Ook wanneer u geen draagkracht heeft of om andere redenen niet wenst deel te nemen aan de actie, verzoeken wij u om dit kenbaar te maken op het toezeggingsformulier. Dit toezeggingsformulier kan ingevuld worden ingeleverd in de bus voor in de kerk of bij de voorzitter J. W. Rijstenbil, Fuchsialaan 8, 4401 HV Yerseke, of gescand worden ingeleverd per mail: 

Het college van Kerkrentmeesters rekent op uw medewerking. Maak uw bijdrage over op ons nieuwe bankrekeningnummer: NL55 RABO 0373 7333 72t.n.v. CvK Hervormde Gem. Yerseke o.v.v. Kerkbalans 2019. Via de Kerkbalansthermometer in de wandelkerk en onze website www.hervormdyerseke.nlhouden we u graag op de hoogte van het laatste nieuws. Help mee en geef wat u kunt missen zodat de kerk in stand kan worden gehouden. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!
lees meer »