Overzicht belangrijkste contactadressen Overzicht belangrijkste contactadressen

Ons kerkgebouw staat aan het Kerkplein nummer 5. De hoofdingang bevindt zich aan de Oude Torenstraat. Het telefoonnummer van de consistorie tijdens kerkdiensten is: 06 4202 9735.

Functie Naam Adres Telefoon
Predikant Ds. W.J. van de Griend Langeville 65 571336 E-mail
Voorzitter Dhr. B. Feijtel Wemeldinge 621578 E-mail
Scriba Mevr. L.A.S. van Stee-Kolff Jolstraat 7 576900 E-mail
Coördinator Pastoraat Mevr. J.C.A. Buringh Jan Lievenslaan 6 572311 E-mail
Contactpersoon Diaconie Mevr. J.H. Joosse Damstraat 55 574502 E-mail
Contactpersoon Kerkrentmeesters Mevr. G.J. Hout-Kloosterman Azalealaan 31 573091 E-mail
Koster Dhr. M. Praat Irislaan 24 572789 E-mail
Kerkhulpverlening Dhr. C.J. Staal Kerkhoekstraat 38 06-24394566 E-mail
Contactpersoon organisten Dhr. J. W. Rijstenbil Fuchsialaan 8 573108 E-mail
Kerkelijk Centrum Mevr. J. Polderman Paardenmarkt 8 785120 E-mail
Kerkelijk administrateur Dhr. W.A. Don Galjoenstraat 24 - E-mail
Abonnement Kerkelijk Leven Dhr. B.P. Koutstaal Azalealaan 32 572416 E-mail
Ledenadministratie Mevr. C.M.J. Zoeteweij Kakeldans 24 573376 E-mail
Webmaster Dhr. A.J. Meijer Wemeldinge 403488 E-mail

 

terug