De Boekentafel De Boekentafel
In De Haven is een verkooppunt van boeken. Het is gestart als initiatief van de IZB. De IZB (Inwendige Zending in Nederland binnen de PKN) houdt zich bezig met de missionaire roeping van de kerk en de gemeenten in de (actuele) Nederlandse context.
IZB-Ark heeft inmiddels alle boekhandelactiviteiten beëindigd en haar activiteiten overgedragen aan de webshop www.Kameel.nl
Daarnaast is met de christelijke boekhandel Het Boekpunt uit Putten een overeenkomst gesloten zodat u met uw aankoop bij De Boekentafel het werk van IZB en Ark Mission kunt blijven steunen.
De winst die met de verkoop van de boeken wordt gemaaktwordt gebruikt voor de verschillende evangelisatie activiteiten zoals gemeentestichting in achterstandswijken. Een gedeelte van de winst is voor onze eigen diaconie. De diaconie die als doelstelling heeft de naaste, dichtbij en ver weg, te dienen.
Het Boekpuntisalgemeen erkend en ingeschreven in het register van Nederlandse boekhandelaren. De specialisatie van de boekhandel is christelijk, maar de boekhandel kan elk willekeurig Nederlands en buitenlands boek via de officiële kanalen leveren.
De Boekentafel in De Haven kan deze titels eveneens zonder problemen leveren. En er kan met algemeen geldende boekenbonnen en cadeaubonnen worden betaald.
 
Specifieke informatie over De Boekentafel in De Haven
De verkoop in De Haven (elke 1e dinsdag van de maand) wordt verzorgd door: Adri Praat, Ina Geense, Joke Koutstaal, Marian van Iwaarden en Marjan van Dixhoorn.
 
Lauri van der Jagt verzorgt de planning, Anneke Jumelet regelt de inkoop en de bestellingen en Jan Fraanje is verantwoordelijk voor de financiële afhandeling.
De Boekentafel heeft een sortering van (kinder)boeken, (kinder)bijbels, kaarten en cd’s in De Haven (met een kleine bloemlezing in de kerk). De collectie kan naar behoefte worden aangepast en uitgebreid.
 
Het is altijd mogelijk boeken en cd’s, die niet voorradig zijn, te bestellen. 
Bestellingen kunnen doorgegeven worden aan
o     de vrijwilliger bij de boekentafel 
o per telefoon of per mail naar Anneke Jumelet: tel. 572278; annekejumelet@xs4all.nl
 
Desgevraagd komt de boekentafel ook bij u langs. Op locatie wordt dan een boekentafel ingericht met boeken voor betreffende doelgroep.
 
De Boekentafel in De Haven is open:
Elke 1e dinsdagmiddag van de maand van 14.00-15.00 uur.
terug