Jeugd- en jongerenwerk in onze gemeente Jeugd- en jongerenwerk in onze gemeente

Kinderen, tieners en jongeren worden gezien als volwaardige gemeenteleden. Daarom zijn er relaties met diverse takken van gemeentewerk.

Opbouw en toerusting van kaderleden vinden plaats binnen de verschillende commissies die weer vertegenwoordigd zijn in de jeugdraad.

We hebben in de gemeente diverse jeugdgroepen met verschillende uitgangspunten.

Het doel dat wij als gemeente daarbij voor ogen willen hebben is het scheppen van een structuur voor elke leeftijdsgroep, die inhoud heeft en gericht is op ontmoeting. Dit wordt duidelijk wanneer we kijken naar de catechese, het interkerkelijk jeugdwerk en het open jeugdwerk.

Jeugddiaken
De jeugddiaken is een 'gewone' diaken (letterlijk: een dienaar!), maar met een speciale verantwoordelijkheid voor de jeugd. Dit heeft 2 kanten: diaconaat vóór de jeugd (jongeren in de knel, maar ook heel eenvoudig bijvoorbeeld een kaartje naar jongeren die voor een examen geslaagd zijn als we daarvan op de hoogte zijn) en diaconaat dóór de jeugd. Dit laatste is bedoeld om de jongeren bewust te maken van hun roeping in deze wereld de ander te dienen en werkt via een project, waarvoor verschillende activiteiten op touw gezet kunnen worden.

Jeugdouderlingen
De jeugdouderlingen vormen de verbindende schakel tussen kerkenraad en kinder- en jeugdwerk. Zij hebben daarom ook plaats in de jeugdraad.
Momenteel zijn Anne Nieuwenhuijse en Karina Koster onze jeugdouderlingen.


Jeugdraad
De jeugdraad is het orgaan dat de verbindende schakel tussen het jeugdwerk en de kerkenraad vormt. Voor een goede communicatie onderling en tussen kerkenraad en jeugdwerk heeft de jeugdouderling plaats in de jeugdraad en dient er uit elke geleding van het jeugdwerk een vertegenwoordiger in te zitten.
Het oog moet er in de jeugdraad steeds op gericht zijn, dat de jongeren deel uitmaken van de gemeente en dat het jeugdwerk dus geen afgezonderd eiland hoort te zijn.

 
Crèche Crèche
lees meer »
 
Kindernevendienst Kindernevendienst
lees meer »
 
Jongerennevendienst Jongerennevendienst
lees meer »
 
Basiscatechese Basiscatechese
lees meer »
 
Tienercatechese Tienercatechese
lees meer »
 
Interkerkelijke Jeugdclub 't Contact Interkerkelijke Jeugdclub 't Contact
lees meer »
 
Vakantiebijbelweek Vakantiebijbelweek
lees meer »
 
Sirkelslag Sirkelslag
lees meer »
 
Hobbyclub Hobbyclub
lees meer »