Crèche Crèche

De crèche is er zomer en winter, want ook de kleinste kinderen horen erbij in de kerk! Ze is bedoeld voor kinderen van 0 tot 4 jaar en wordt tijdens de morgendiensten gehouden in De Haven. Op het oppasrooster staan elke week drie gemeenteleden, die 20 minuten voor aanvang 
van de dienst aanwezig zijn om de kinderen op te vangen. 

Meer informatie: Linda v.d. Berge- de Koeijer, tel. 570690, of stuur een e-mail.

terug