Crèche Crèche

De crèche is er zomer en winter, want ook de kleinste kinderen horen erbij in de in de gemeente. Ze is bedoeld voor kinderen van 0 tot 4 jaar en wordt tijdens de morgendiensten gehouden in De Haven. Op het oppasrooster staan elke week twee of drie gemeenteleden, die 20 minuten voor aanvang van de dienst aanwezig zijn om de kinderen op te vangen. De kinderen kunnen gezellig spelen, knutselen, of gewoon lekker slapen. Er is veel spelmateriaal aanwezig, maar ook een box en speelkleed.

Meer informatie: Linda v.d. Berge- de Koeijer, tel. 570690, of stuur Linda een e-mail.

terug