Crèche Crèche

De crèche is er het hele jaar door, want ook de kleinste kinderen horen erbij in de kerk! Ze is bedoeld voor kinderen van 0 tot 4 jaar en wordt tijdens de morgendiensten gehouden in De Haven. Op het oppasrooster staan elke week twee gemeenteleden, die 20 minuten voor aanvang van de dienst aanwezig zijn om de kinderen op te vangen. De meeste kinderen nemen iets te eten en/of te drinken mee.

Meer informatie: Linda v.d. Berge- de Koeijer, tel. 570690, of stuur Linda een e-mail.

terug