Kindernevendienst Kindernevendienst

Vanaf zondag 13 september a.s is er weer elke zondag kindernevendienst voor kinderen van groep 1 t/m 8. De kinderen gaan samen met hun ouders naar de kerk. Kinderen van wie de ouders niet zelf naar de kerk gaan, kunnen met de leiding meegaan vanuit ”De Haven”. Tot 9.50 uur zijn er leidinggevenden aanwezig om de kinderen op te vangen. In de dienst wordt aangegeven wanneer de kinderen samen met de leiding naar “De Haven” gaan. Daar zingen en bidden we samen, er wordt een gedeelte uit de bijbel verteld en er is een verwerking in de vorm van een spel of knutsel.
Voorlopig werken we met 1 groep. Wanneer de groep te groot wordt gaan we weer met 2 groepen werken, gerelateerd aan de groepen van de basisschool: Groep 1-4 en 5-8.

Inlichtingen: Anne Nieuwenhuijze, tel: 06 41851478 of stuur haar een e-mail.

terug