De kerk een veilige plek

De kerk een veilige plek

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Sterker nog: als je je ergens veilig moet kunnen voelen dan is dat in de kerk, binnen je eigen gemeente. De verantwoordelijkheid voor die veiligheid ligt in eerste instantie bij de leiding van de kerk. Tegelijk is ook ieder lid verantwoordelijk voor de veiligheid binnen de gemeente. Zeker als het gaat om kinderen en volwassenen in kwetsbare situaties.
 
De bijbel geeft aan dat we als christelijke gemeente voor elkaar moeten zorgen. Het bezig zijn met het onderwerp veiligheid kan de vragen oproepen als: 'Is dat nu allemaal nodig in de kerk?' en 'Is een ‘Veilige Kerk’ niet vanzelfsprekend?'.

We laten ons door de bijbel inspireren en proberen te leren wat de apostelen ons hebben te zeggen over zorg voor elkaar. In 1 Timotheüs 5:8 staat: ‘Wie niet voor de eigen familie zorgt, zelfs niet voor huisgenoten, heeft het geloof verloochend en is slechter dan een ongelovige’. En Galaten 6:10 zegt: ‘Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten’. Deze teksten motiveren en stimuleren ons om als gemeente na te denken over hoe we een ‘Veilige Kerk’ kunnen zijn en onze verantwoordelijkheid daarin te nemen.

Onze gemeente heeft twee vertrouwenspersonen, voor meer informatie en hun gegevens klik je hier.

terug