Privacyverklaring van onze website

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers aan de website van de Hervormde Gemeente Yerseke. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
De Hervormde Gemeente Yerseke kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt aan de diensten van de Hervormde Gemeente Yerseke, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan de Hervormde Gemeente Yerseke verstrekt. De Hervormde Gemeente Yerseke kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
Uw voor- en achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres

Waarom zijn deze gegevens nodig
De Hervormde Gemeente Yerseke verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en /of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Beveiliging en bewaartermijnen
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies Of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. We bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard Is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Delen met Anderen
De Hervormde Gemeente Yerseke verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van de Hervormde Gemeente Yerseke worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Hervormde Gemeente Yerseke gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de Hervormde Gemeente Yerseke en zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.