Doopouderbijeenkomst Doopouderbijeenkomst

Elk jaar is er een doopouderbijeenkomst met de ouders die het afgelopen jaar hun kindje ten doop hebben gehouden.
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden de dooprolletjes van de grote boekrol gehaald en de namen van de gedoopte kinderen worden dan nogmaals voorgelezen in het midden van de gemeente. De betreffende ouders worden voor deze dienst speciaal uitgenodigd.
Op de doopouderbijeenkomst daarna spreken we met elkaar over de doop in relatie tot ons geloof. Wat hebben we beloofd toen we ons kindje ten doop hielden, hoe kunnen we gestalte geven aan die doopbelofte en hoe kunnen we het volhouden? Als leden van de gemeente kunnen we met elkaar onze zorgen en moeiten delen, maar ook ons geloof en onze hoop in en op de Goede Herder, die ook dat ene schaapje niet in de steek laat.
De doopouders krijgen voor de doopouderbijeenkomst een persoonlijke uitnodiging in de bus.

Voor verdere informatie en contact: neem contact op met 1 van de jeugduoderlingen of de predikant/consulent.
 

terug