Toerusting kringleiders Toerusting kringleiders

Elke kring heeft een of meerdere kringleiders. En wanneer er meer kringen komen zijn er steeds nieuwe kringleiders nodig. Of je het nu voor het eerst gaat doen of je bent al langere tijd kringleider: er zijn bepaalde vaardigheden die je moet leren, oefenen en onderhouden. De gespreksleider van de groep moet allereerst een veilige omgeving bieden, waarin iedereen gehoord kan worden. Ten tweede gaat het erom dat je als gespreksleider een proces op gang brengt.
De training van toerusters en gespreksleiders is gericht op het aanleren van vaardigheden om de groep goed te laten functioneren en gericht te zijn op relaties. De training wordt ondersteund door het Evangelisch Werkverband binnen de PKN en zijn drie keer per jaar in De Haven van 20.00‑21.45 uur. Informatie en opgave: bij Anneke Jumelet, tel: 572278 of stuur een e-mail.

terug