Gemeente Groei Groepen (GGG) Gemeente Groei Groepen (GGG)

Kringen bedoeld voor ontmoeting van gemeenteleden (ook van leden van andere gemeenten uit Yerseke) in een wat kleinere setting dan de wekelijkse eredienst. Met elkaar bespreken we ons leven en geloof. We doen dat aan de hand van de bijbel, ondersteund door materiaal van het Evangelisch Werkverband binnen de PKN en de Internationale Bijbelbond.
 
Materiaal
In seizoen 2018/2019 gaan we aan de slag gaan met Jozua.Schrijvers: Ds. Pieter Both, Ds. Jaap Hansum, Ds. Peter Smilde (eindredactie).
Jozuakreeg de opdracht Kanaän binnen te trekken. Als jongeman liep hij daarvoor ‘stage’ bij Mozes en leerde wat hij nodig had: waar haal je je kracht vandaan voor de strijd?
Mozesleerde hem de ‘geestelijke wapenuitrusting’ aan te trekken. 
 
Hoe het zit met het geweld dat Jozua gebruikte bij de inname van Kanaän is een belangrijke vraag die we steeds in het perspectief zullen zetten van Jozua’s naamgenoot, Jezus. Jezus overwon de macht van de duisternis door zijn kruis en opstanding. Hij vestigde zijn Koninkrijk niet door geweld maar door zijn Geest.
In het gesprekboekje achtergrondinformatie, afbeeldingen die de thema’s ondersteunen en inspi­rerende interviews met christenen in kerk en samenlevingdie iets laten zien van hoe het is om sterk en moedig binnen te gaan in het Koninkrijk.
In Yerseke hebben we zes groeigroepen actief:
Maandag:           GGG1, GGG4 en GGG5 
Dinsdag:              GGG2
Woensdag:        GGG3, GGG6
 
GGG1 wordt in ‘De Haven’ gehouden en de andere groeigroepen bij kringleden thuis. Let wel: alleen bij die kringleden die dat graag willen en er ruimte en gelegenheid voor hebben.Wanneer u graag wilt komen maar geen gelegenheid hebt om zelf de kring thuis te hebben mag dat geen belemmering zijn om volwaardig en gewaardeerd deelnemer te zijn. Jong en oud, man en vrouw: iedereen wordt van harte uitgenodigd.
 
Elke drie weken komen we bij elkaar. We beginnen de bijeenkomst met het samen drinken van een kopje koffie of thee.
Heel belangrijk is de ontmoeting met elkaar: bespreken wat ons bezighoudt en het delen van vreugde en verdriet.
We lezen een hoofdstuk uit het boekje en onderzoeken wat we zelf al weten (of nog niet weten) en denken rondom het thema.
We gaan met elkaar in gesprek rondom het Bijbelgedeelte en gebruiken daarvoor een aantal vragen Zo proberen we de tekst uit de Bijbel concreet te maken in ons eigen leven.
In de meeste gevallen begint en besluit de kringleider de avond met gebed.De avonden duren van 19.45 tot ongeveer 21.45 uur. GGG4 is van 20.00-22.00 uur.
 
Nieuwsgierig? Wie zo maar eens een keertje wil komen kijken is zeker van harte welkom en ‘instappen’ en mee gaan doen (al is het ‘halverwege’) kan altijd!
 
Informatie en contact: 
Anneke Jumelet, tel. 572278; 

terug