Gemeente Groei Groepen (GGG) Gemeente Groei Groepen (GGG)

Sandra Uijl over de GemeenteGroeiGroep
Een motivatie voor u/voor jou om mee te doen?
 
Voor Sandra Uijl is de Hervormde Gemeente van Yerseke een leerplek geweest in het kader van haar theologische studie. Zij heeft pastoraal werk gedaan in onze gemeente waarbij ds. Baggerman haar begeleider/coach was. Ook heeft zij een GemeenteGroeigroep (GGG)  bijgewoond. Zij heeft laten weten dat zij er nog met plezier naar terugkijkt. Vanwege de positieve ervaring heeft zij, ook voor haar opleiding, een blog over de GGG geschreven:
 
Klein maar fijn
Blog van Sandra Uijl, 24 augustus 2017
 
De huiskamer stroomt langzaam vol. Vanavond is er weer een bijeenkomst van de GemeenteGroeiGroep (GGG). Een bijeenkomst die het doel heeft om naast de zondagse ontmoetingen tijdens en na de eredienst ook in het normale, doordeweekse leven elkaar te ontmoeten in een kleinere setting dan de eredienst en te spreken met elkaar over ons leven en geloof. Vandaag staat een bespreking van Psalm 145 centraal.


Uiteindelijk is iedereen gearriveerd. Nadat iedereen is gesetteld, beginnen we eerst met een rondje: ‘hoe gaat het met je?’ Alle liefde en leed mag gedeeld worden en dat zie je ook. Alle grote en kleine dingen. Iedereen kan en durft openlijk met elkaar te spreken over hoe het met hem of haar gaat. Dat heeft me geraakt, want zien we hier niet de essentie van het leven van een christen? Verwacht God immers niet van ons dat we op zo’n liefdevolle manier met elkaar omgaan en elkaar ondersteunen wanneer nodig? We mogen hier door de ander zien dat God ook naar ons omkijkt in allerlei omstandigheden. Alleen daarom al is het belangrijk dat we elkaar in het doordeweekse leven regelmatig ontmoeten.
 
De setting van de GGG doet inderdaad denken aan de eredienst. Net als in de eredienst komen de deelnemers bij elkaar om God te ontmoeten en om met elkaar een gemeenschap van God te vormen in woord en daad – maar dan in het klein. Hoewel er hier natuurlijk wel een andere vormgeving is dan in de eredienst. De bijeenkomsten zijn meer interactief. Er is een gespreksleider die het voortouw neemt, maar die geen grote ‘input’ aan informatie geeft net als de dominee tijdens de eredienst, zodat er ook (stiekem) meer verwacht wordt van alle deelnemers.
 
In het boek ‘Worship in the Network Culture’ schrijven Barnard e.a. over liturgische rituelen in deze tijd. Ook een GGG is een liturgisch ritueel: gelovigen komen in hun eigen context op een avond bij elkaar, die grotendeels bepaald wordt door vaste handelingen en gebruiken waarbij God en het leven als christen centraal staat. Barnard e.a. vergelijken een liturgisch ritueel ook wel met een spel: binnen een liturgisch ritueel proberen mensen al spelend in het speelveld van onze cultuur of context God te ontmoeten. Klinkt misschien wat filosofisch, maar nu ik er wat nader over nadenk, vind ik het eigenlijk wel een mooie vergelijking.
 
Waarom dan? Waarom lijkt een liturgisch ritueel – of in dit geval een bijeenkomst van een GGG- op een spel? Ten eerste kan hierbij gezegd worden dat alle leden vrijwillig bij elkaar komen voor plezier, voor gezelschap. Daarbij geeft een spel ritme en orde: er zijn ‘spelregels’ waar je rekening mee moet houden. Ook bij de bijeenkomsten van de GGG zijn er ‘regels’ voor de avond. Er is een ordening: een hoe-gaat-het-rondje, gebed, lezing, behandeling van vragen, afsluiting door gezamenlijk gebed. Tevens heeft een spel geen doel, het is belangeloos, maar toch onmisbaar. Een spel of liturgisch ritueel geeft betekenis binnen jouw cultuur of context. Dat geldt ook voor de GGG: mensen komen bij elkaar in hun context, spreken met elkaar over God, de Bijbel en het christelijk leven en gaan uiteindelijk naar huis met het gevoel dat het een waardevolle avond was. Een gevoel dat de bijeenkomst betekenis had.
 
Zo zijn er nog vele kenmerken te noemen van een spel, maar het kenmerk dat mij het meest aanspreekt, is dat een spel een gemeenschap creëert, die aanwezig kan zijn zolang het spel duurt of zelfs nog langer. Een gemeenschap kan dus ook langer bestaan dan het spel of liturgisch ritueel zelf! Ik denk dat dit ook het geval is bij de GGG; hier worden mini-gemeenschappen gecreëerd die blijven voortbestaan na de bijeenkomsten zelf. Maar is er dan ook nog een verhouding tussen deze mini-gemeenschappen en Hervormd Yerseke als geheel? Een lastige vraag. Toch valt er wel iets over te zeggen. De bijeenkomsten worden georganiseerd binnen de gemeente zelf en er wordt de mogelijkheid geboden aan gemeenteleden om zich aan te sluiten. Daarbij mogen we ervan uitgaan dat de mini-gemeenschappen van de GGG ook op onzichtbare wijze raken met het gemeenteleven van Hervormd Yerseke als geheel. Alleen al door het vertellen over de bijeenkomsten en wat voor waarde dat voor jou heeft als lid. Maar bovenal mogen we erop vertrouwen dat de Heilige Geest hierin de grootste rol vervuld, ook al zien wij Zijn werk niet altijd!
 
Ook al is het voor ons moeilijk om hier volledig zicht op te krijgen, ik ben ervan overtuigd dat God ons in alle kleine dingen –ook al lijken ze soms nutteloos- met elkaar kan verbinden in het grote geheel van de kerk. Klein maar fijn dus!
 
Het blog van Sandra is ook te lezen via deze link:
https://sandra-uijl.blogspot.com/2017/08/klein-maar-fijn.html
Je kunt daar bovendien je reactie kwijt.
 
Wil je meedoen met een GemeenteGroeiGroep?
Dit jaar gaat het over ‘De hoop die in ons leeft’.
Voor opgave en/of informatie: 572278 / 17410125 /

terug