Gemeente Groei Groepen (GGG) Gemeente Groei Groepen (GGG)

Kringen, bedoeld voor ontmoeting van gemeenteleden (ook van leden van andere gemeenten uit Yerseke), in een wat kleinere setting dan de wekelijkse eredienst. Met elkaar bespreken we ons leven en geloof. We doen dat aan de hand van de bijbel, ondersteund door materiaal van het Evangelisch Werkverband binnen de PKN en de Internationale Bijbelbond.

Door het geloof worden wij als broers en zussen tot één lichaam gemaakt. We zijn leden van één gezin. Je bent niet alleen.             Juist door de GGG kun je dat intens beleven. Daarom is bezinning en praktiseren van geloofsgemeenschap heilzaam voor je ziel en voor je functioneren in kerk en samenleving.

In het gesprekboekje ook achtergrondinformatie, afbeeldingen die de thema’s ondersteunen en inspi­rerende interviews met christenen in kerk en samenleving die iets laten zien.

In Yerseke zijne diverse groeigroepen actief:

Elke drie weken komen we bij elkaar. We beginnen de bijeenkomst met het samen drinken van een kopje koffie of thee.
Heel belangrijk is de ontmoeting met elkaar: bespreken wat ons bezighoudt en het delen van vreugde en verdriet.
We lezen een hoofdstuk uit het boekje en onderzoeken wat we zelf al weten (of nog niet weten) en denken rondom het thema.
We gaan met elkaar in gesprek rondom het Bijbelgedeelte en gebruiken daarvoor een aantal vragen Zo proberen we de tekst uit de Bijbel concreet te maken in ons eigen leven. In de meeste gevallen begint en besluit de kringleider de avond met gebed.

GGG1 wordt in ‘De Haven’ gehouden en de andere groeigroepen bij kringleden thuis. Let wel: alleen bij die kringleden die dat graag willen en er ruimte en gelegenheid voor hebben. Wanneer u graag wilt komen maar geen gelegenheid hebt om zelf de kring thuis te hebben mag dat geen belemmering zijn om een volwaardig en gewaardeerd deelnemer te zijn. Jong en oud, man en vrouw: iedereen wordt van harte uitgenodigd.

Nieuwsgierig? Wie zo maar eens een keertje wil komen kijken is van harte welkom en mee gaan doen (al is het ‘halverwege’) kan altijd!
Informatie en contact: 
Anneke Jumelet, tel. 572278; annekejumelet@xs4all.nl
 

terug