Missionaire Werkgroep Missionaire Werkgroep

De kerkenraad heeft een missionaire werkgroep ingesteld. Van deze werkgroep maken naast enkele kerkenraadsleden ook gemeenteleden deel uit. Contactpersoon is Gertie Hout.

De werkgroep heeft twee speerpunten:
• Zij informeert / motiveert / inspireert de kerkenraad en de gemeente om de gemeente missionair bewust te maken.
• De werkgroep neemt het voortouw in diverse projecten en activiteiten, bestaande of nieuwe.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor het beleid.
 

terug