Bijbelkring Bijbelkring
In de Bijbelkring willen we samen de Bijbel lezen en daarover met elkaar praten. We komen zes keer bij elkaar in Kerkelijk Centrum De Haven om samen de Bijbel te lezen en ons te verdiepen in wat er staat en wat het kan betekenen.. Bijbelkennis is geen vereiste vooraf!  De Bijbelkring is juist laagdrempelig, voor iedereen, toegankelijk! Wees welkom! 

Heeft u nog vragen? Deze kunt u stellen aan de scriba mw. L.A.S. van Stee-Kolff via de mail: scribahervormdyerseke@gmail.com
terug