Bijbelkring Bijbelkring
Start Bijbelkring
Zoals de gids Winterwerk in de gemeente 2018-2019 aangeeft bij de activiteit Bijbelkring heeft de kerkenraad gezocht naar iemand, die dit seizoen de leiding van deze kring op zich zal kunnen nemen. We hebben ds. H.J. Catsburg uit Goes bereid gevonden om onze Bijbelkring te gaan leiden! Ds. Catsburg is behalve predikant ook psychotherapeut en als geestelijk verzorger verbonden aan de Zorggroep Terweel in Goes.
De bijeenkomsten zijn gepland op de volgende data: 
2018:  De maandagavonden 5-11 en 3-12
2019:  De maandagavonden 14-01  11-02  11-03  08-04
De onderwerpen die besproken gaan worden zullen te maken hebben met Bijbeluitleg en de betekenis voor ons in deze tijd. Bijbelkennis is geen vereiste vooraf. De Bijbelkring wil juist laagdrempelig en toegankelijk zijn voor iedereen! 
We beginnen in ons kerkelijk centrum De Haven om 19.45 uur met koffie/thee en sluiten af rond 21.30 uur. U bent van harte welkom! Zegt het voort! Tot maandagavond 5 november 2018.
terug