In dit foto-album kunt u foto's bekijken die gemaakt zijn tijdens bijzondere diensten in onze kerk en van verschillende activiteiten in onze gemeente. Vaste fotograaf tijdens bijzondere Erediensten is dhr. B. Wondergem.


Via deze link komt u terecht in een Picasa Album waar foto's van eerdere jaren staan.

Hervormde Kerk Yerseke

De Nederlands Hervormde Kerk in Yerseke is 1 van de meest gefotografeerde objecten van Yerseke. Ook veel gemeenteleden, inwoners van Yerseke en toeristen hebben onze monumentale kerk gefotografeerd. In dit album vindt u hiervan een bloemlezing. De meeste fotografen konden niet worden achterhaald, maar mocht u uw foto herkennen, dan graag een reactie! Heeft u zelf ook een foto van de kerk, dan kunt u dit aan de webmaster doorgeven, zodat ook uw foto hier gepubliceerd kan worden.

Bekijk alle foto's
 
Kiekjes van kerken

Tijdens de zomermaanden trekken veel gemeenteleden eropuit voor een vakantie in binnen- of buitenland. Vaak wordt ook een kerk(dienst) bezocht in de vakantieplaats. In dit fotoalbum verzamelen we de foto's die gemeenteleden gemaakt hebben van kerken tijdens hun vakantie. Heeft u ook een foto gemaakt en wilt u hem hier ook delen met anderen, mail hem dan naar

Bekijk alle foto's
 
Bouw van de corridor

In het voorjaar van 2018 wordt de bouw van de corridor naar het naastgelegen kerkelijk centrum gerealiseerd. Hiertoe moet een doorgang worden gemaakt in de kerkmuur en is er bekisting geplaatst om stof in de kerk tegen te gaan. Ook het orgel is beschermd met plastic om te voorkomen dat er stof in de orgelpijpen terechtkomt.

Bekijk alle foto's
 
Jeugddienst 15 april 2018

Op zondag 15 april was er een jeugddienst met als thema "De Bijbel, daar zit muziek in!". Dit thema was anagedragen door de jongeren van de Jongerennevendienst. Voorganger was ds. Hendriks uit Mijnsheerenland en medewerking werd verleend door het combo Hey You!

Bekijk alle foto's
 
Doopdienst 4 maart 2018

Op zondag 4 maart was er een doopdienst waarin dominee S. Dierx uit Waarde voorging. In deze dienst werd het sacrament van de Heilige Doop bediend aan: Lauren Leintje Maartje Boone, dochter van Maarten en Anne-wil Boone, Dingenus Willem Hoogstrate, zoon van Joos en Linsey Hoogstrate, Elisabeth Dirkje Harmsen, dochter van Corné en Roos Harmsen en aan Senn Eduard Jan Zuidhof, zoon van Eef en Mellanie Zuidhof. Tijdens zijn verkondiging stond ds. Dierx stil bij de woorden uit Johannes 6:25-40.

Bekijk alle foto's
 
School-kerkdienst 12 februari 2018

Op zondag 11 februari was de jaarlijkse school-kerkdienst. Deze dienst is tot stand gekomen in samenwerking met de leerkrachten, leerlingen en ouders van basisschool Het Kompas en de Gereformeerde kerk, de Vrije Evangelische Gemeente en de Hervormde Gemeente. Het thema van de dienst was "Bouw je mee" n.a.v. het verhaal uit Matteus 7 over de wijze en de dwaze man.

Bekijk alle foto's
 
Afscheid en bevestiging ambtsdragers zondag 4 februari 2018

In deze dienst namen afscheid:
Wouter Hoogstrate - ouderling - kerkrentmeester
Kees Bakker - diaken
 
Het ambtswerk wordt voortgezet door:
Els Meijer- Robër- ouderling
Sonja Vogelaar-Slabbekoorn - ouderling
Bert Brinks - jeugddiaken
 
In het ambt bevestigd werd:
Anja Joosse - diaken
 
We namen afscheid van de pastorale medewerkers:
Marian van Iwaarden-Lamper
Petra de Kramer - Robër
Arien Sonke - Scheele
 
Als nieuwe pastorale medewerkers werden aan de gemeente gepresenteerd:
Marjan van Dixhoorn- Lamper
Heleen van de Kreeke - Schot
Marrie de Munck- Oudeman
 
Als kerkrentmeester werd aan de gemeente gepresenteerd:
D.J. van de Velde

Bekijk alle foto's
 
Kerstviering Kindernevendienst

Op zondagmiddag 17 december was de jaarlijkse kerstviering door en voor de kinderen van de Kindernevendienst. Yves van den Langenbergh maakte de foto's.

Bekijk alle foto's
 
Kerst-creamarkt 16 december 2017

Op zaterdag vond de jaarlijkse Kerst-creamarkt plaats in gebouw De Haven, georganiseerd door de Missionaire Werkgroep. Er was van alles te koop en het was gezellig druk. In totaal heeft deze dag € 237,00 opgebracht, dat bestemd is voor de inrichting van het nieuwe kerkelijk centrum. Iedereen bedankt die deze dag mogelijk heeft gemaakt!

Bekijk alle foto's
 
Mosselmaaltijd 1 december

Op vrijdag 1 december was er een mosselmaaltijd, waarbij we op ludieke wijze alvast afscheid namen van kerkelijk centrum De Haven. Deze avond was georganiseerd door het team van De Haven, m.b.v. vrijwilligers en uiteraard de sponsoren. Mede hierdoor was de avond een groot succes! De mosselen werden op vakkundige wijze gekookt door Jan-Kees de Regt, daarbij geassisteerd door zijn moeder Jannie. Een groot compliment aan het team van De Haven voor deze geslaagde avond!
Dirk v.d. Jagt opende de avond en Kees v.d. Kreeke hield nog een voordracht in het Zeeuws. Door Gertie Hout was een powerpoint presentatie gemaakt over de geschiedenis van gebouw De Haven.
Tot slot maakte het team van De Haven het eindbedrag bekend van de diverse acties van de afgelopen weken: € 4.738,50. Dit bedrag komt volledig ten goede aan de inrichting van het nieuwe kerkelijk centrum aan de Paardenmarkt.

Bekijk alle foto's
 
Bingo en snuffelmarkt

Op 24 november was de jaarlijkse bingo en snuffelmarkt. Het was de laatste keer in gebouw De Haven. De opbrengst komt geheel ten goede aan de inrichting van het nieuwe kerkelijk centrum aan de Paardenmarkt. het was dan ook erg fijn dat er zoveel belangstelling was!

Bekijk alle foto's
 
Jeugddienst 5 november 2017

Op zondag 5 november organiseerde de Jeugddienstcommissie weer een dienst voor jong en oud. Dit keer was ds. Kees van Velzen uit Blaricum bij ons te gast. De dienst ging over onvoorwaardelijke vriendschap. Jezus kiest onvoorwaardelijk voor ons, maar kiezen wij ook onvoorwaardelijk voor Hem? Jongerenkoor Elsafan uit Goes o.l.v. Flip Markwat verleende zijn medewerking aan deze dienst.
 

Bekijk alle foto's
 
Doopdienst 22 oktober 2017

Op zondag 22 oktober werd door ds. D. H. Steenks uit wemeldinge de Heilige Doop bediend aan Vince Boudewijn Cornelis Mol en aan Eva Anthonia Johanna Leuntje van de Vreede. Vince kreeg als dooptekst de woorden uit Romeinen 12:21 mee: "Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede". Eva kreeg als dooptekst de woorden uit Psalm 16:11 mee: "U wijst mij de weg naar het leven, overvloedige vreugde in Uw nabijheid, voor altijd een liefelijke plek aan uw zijde". Ds. Steenks stond in zijn verkondiging stil bij het verhaal van Zacheus uit Lucas 19. De foto's in deze dienst zijn gemaakt door dhr. Jumelet.

Bekijk alle foto's
 
Startzaterdag 16 september 2017

Op zaterdag 16 september was de jaarlijkse aftrap van het nieuwe winterwerk. Op de zogeheten startzaterdag waren ruim 100 gemeenteleden aanwezig en genoten van de gezelligheid en een perfect georganiseerde barbecue door de leden van de commissie, het team van De Haven en Taste Culinair. 's Middags hebben de jongeren en de leiding van de jongerennevendienst eerst een leuke middag gehad op de bowlingbaan in Goes. Aansluitend daarop hebben ze ook deelgenomen aan de gemeentebarbecue op de startzaterdag.

Bekijk alle foto's
 
Afscheidsdienst ds. C. Baggerman 3 september 2017

Op zondag 3 september namen we afscheid van onze herder en leraar ds. C. Baggerman. Hij heeft onze gemeente 8 1/2 jaar met veel trouw en toewijding gediend. In zijn preek stond ds. Baggerman stil bij de woorden uit Marcus 7:37 "Alles heeft Hij wèl gemaakt".
De kinderen van de Kindernevendienst en de leiding van de Jongerennevendienst overhandigden een mooi aandenken en namens de gemeente werd een schilderij met daarop de kerk overhandigd.
Na de dienst is ds. Baggerman nog toegesproken door ds. Molenaar, ouderling Mijnders van de gereformeerde kerk en door ds. Dierx. Namens de kerkenraad werd het woord gevoerd door ouderling Meijer-Robër. Na afloop werd er nog nagepraat in de kerktuin onder het genot van een kopje koffie en een Zeeuwse bolus.

Bekijk alle foto's
 
Doopdienst 27 augustus 2017

Op zondag 27 augustus heeft dominee Baggerman voor het laatst als predikant van onze gemeente de Heilige Doop bediend. De schriftlezing was uit Marcus 7: 24-30 over de genezing van het dochtertje van de Syro-Fenicische vrouw. In deze dienst werd de heilige doop bediend aan:
Rebecca Hélène Jannine Bout, dochter van Iman en Priscilla Bout. Haar dooptekst is uit Johannes 14:6 "Jezus zegt: Ik ben de weg, de waarheid en het leven". 
Kenzo Sinke, zoon van Marco en Tessy Sinke. Zijn dooptekst is uit Johannes 10: 11 "Jezus zegt: Ik ben de goede herder".
Loïs Lisa Verburg, dochter van Wesley en Angelique Verburg. Haar dooptekst is uit Johannes 8:12 "Jezus zegt: Ik ben het licht der wereld".

Bekijk alle foto's
 
Afscheidsavond fam. Baggerman

Zoals bij u inmiddels bekend is, zal ds. Baggerman op zondag 3 september om 14.30 uur afscheid nemen van onze gemeente. Hij heeft onze gemeente dan ruim 8 jaar gediend. Uiteraard hopen we u allemaal in deze dienst te mogen begroeten en bent u van harte uitgenodigd om na de dienst in de kerk een kopje koffie te blijven drinken en persoonlijk afscheid te nemen van ds. Baggerman en zijn gezin.
 
Echter willen wij als kerkenraad de gemeenteleden de gelegenheid bieden om ook op informele wijze afscheid te nemen van ds. Baggerman en zijn gezin. Dit willen we doen tijdens een gezellige afscheidsavond op zaterdag 26 augustus om 19.30 uur in kerkelijk centrum De Haven, inloop vanaf 19.15 uur.

Bekijk alle foto's
 
Mosseldag 2017

Informatie over de activiteiten op Mosseldag 2017
‘Restaurant De Haven’
heeft met Mosseldag € 1.937,52 opgebracht.
Dit mooie bedrag kan overgedragen worden aan TEAR.
Op deze manier steunen wij de hulp aan mensen in de vluchtelingenkampen in Syrië, Irak en Jordanië. Wij danken de 50 gemeenteleden die op de één of andere manier hun bijdrage hieraan hebben geleverd: de vrijwilligers in het restaurant, de thuisbakkers, slager Bram de Waard voor de worst in de saucijzenbroodjes, Bas Sinke voor de koelkast en de terrasmeubelen en Piet van Strien voor de inloopmatten. Dank  aan de kerkrentmeesters voor de faciliteiten en dank aan de gemeenteleden die hun support hebben getoond door op deze dag gast te zijn in ‘Restaurant De Haven’.
In de kerk
kon worden genoten van orgelspel: dank aan de organisten die hun bijdrage hebben verleend. De bloemstukken van Bloemisterij Slabbekoorn, de fototentoonstelling over de geschiedenis van de kerk en het interieur van de kerk zelf, kregen veel belangstelling. De 12 vrijwilligers hebben meer dan 700 bezoekers mogen verwelkomen. Ook aan deze vrijwilligers dank voor hun bijdrage.
De collectebussen van Tear worden pas geleegd aan het eind van de Open Kerkperiode.

Bekijk alle foto's
 
Doopdienst 16 juli 2017

Op zondag 16 juli is de Heilige Doop bediend aan de volgende zeven gemeenteleden: Shirley Kosten-Sinke (zij deed tevens belijdenis), Dignus Kosten, Joost Jan Kosten, Jan Kosten, Olivia Elisabeth Sinke, Jules Nathan Jacobus Nieuwenhuijse,  en Julie Carline Jenna Mol. Dominee Baggerman leidde de dienst en stond in zijn verkondiging stil bij Exodus 14, het splijten van de Rode Zee.
De dienst is via deze link nog terug te luisteren en de liturgie kunt u hier downloaden.

Bekijk alle foto's
 
Dijkdienst zondag 2 juli 2017

Op zondagmiddag 2 juli was de jaarlijkse openluchtdienst op het terrein van de scouting. Deze dienst is voorbereid vanuit de gereformeerde kerk, de Vrije Evangelische gemeente en de Hervormde gemeente. Het thema van de dienst was: "Wij vieren feest, proost!" Aan deze openluchtdienst werkte een gelegenheidscombo onder leiding van Flip Markwat mee, een aantal kinderen zong mee in een kinderkoor, er was een kindermoment verzorgd door juf Ellen Zuidwegt en de meditatie werd gehouden door ds. Deelstra. Na afloop was er voor iedereen een picknick.

Bekijk alle foto's
 
Brugdienst 2 juli 2017

Op zondag 2 juli namen we in de 'brugdienst' afscheid van Noa, Sylvie, Gertsia, Sjors, Rick en Leonard. Zij gaan figuurlijk ‘over de brug’ naar de jongerennevendienst en ook letterlijk, over de Postbrug naar een nieuwe school in Goes of Kapelle. Het thema van deze dienst was 'ff checke'. Dominee baggerman ging voor in deze dienst en de jongeren zelf hadden een aandeel in deze dienst. Na de dienst was er koffie, thee en limonade. De kinderen van de kindernevendienst hadden zelf iets gebakken voor bij de koffie. Uw gift hiervoor komt ten goede aan het goede doel dat de kinderen hebben gekozen: Stichting Leergeld, zie ook www.leergeld.nl.

Bekijk alle foto's
 
Jeugddienst 21 mei 2017

Op zondag 21 mei was er een jeugddienst, voorbereid door de leiding en jongeren van de Jongerennevendienst. Het thema van de dienst was "Als ik later groot ben... de toekomst en ik". Ds. Baggerman ging voor in de dienst en medewerking werd verleend door een samengesteld combo o.l.v. Jeannery de Bat en organist Youri van Dijken.

Bekijk alle foto's
 
Bijbelverhalen schilderen

Op woensdag 17 mei heeft een groot aantal vrijwilligers met 43 kinderen geschilderd voor de zomertentoonstelling in de kerk. De kinderen schilderden hun favoriete Bijbelverhaal. Tijdens de Open Kerk van juli-september zijn de schilderwerken te bewonderen. Met dank aan alle vrijwilligers!

Bekijk alle foto's
 
Pasen 2017

Op zondag 16 april 2017, 1e Paasdag, kwamen we vanaf 8.30 uur samen in De Haven voor een heerlijk Paasontbijt. Al vele jaren een traditie en verzorgd door het team van De Haven en de belijdeniscatechisanten.
In de dienst verleende Vox Maris haar medewerking en na afloop deelden de kinderen van de Kindernevendienst gele rozen uit aan alle gemeenteleden. In dit album ziet u een kleine impressie hiervan.

Bekijk alle foto's
 
Belijdenisdienst Palmpasen 9 april 2017

Op zondag 9 april 2017 deden 7 gemeenteleden belijdenis van het geloof:
Ilona Boone
Iman Bout
Priscilla Bout-Zeilstra aan wie ook het sacrament van de Heilige Doop werd bediend
Dennis de Kok
Nadine de Kramer
Corné Lobbezoo
Jo-anneke Lobbezoo-de Geus

Dominee Baggerman ging voor in deze dienst, waarin hij stilstond bij de tekst uit Marcus 14:39 "Toen de centurio, die recht tegenover Hem stond, zag dat Hij zó de geest gegeven had, zei hij: 'Werkelijk, deze mens was Gods Zoon". Het koor Nova Melodica verleende haar medewerking aan deze dienst.

Bekijk alle foto's
 
Doopdienst 19 maart 2017

Op zondag 19 maart werd door ds. Baggerman de Heilige Doop bediend aan Cornelis Gerald Lobbezoo. In zijn preek stond ds. Baggerman stil bij een tekst uit Marcus 14: 36 "Abba, Vader, voor U is alles mogelijk, neem deze beker van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt".
De dienst is via deze link terug te luisteren. De orde van dienst leest u hier.

Bekijk alle foto's
 
Schoolkerkdienst 19 februari 2017

Op zondag 19 februari was er een bijzondere dienst, een interkerkelijke school-kerkdienst, met als thema 'Don't worry, be happy!' n.a.v. Matteüs 6:25-34. De kerk was helemaal gevuld, met ruim 500 volwassenen en kinderen. De dienst is samen met de leerlingen, leerkrachten en ouders van CBS Het Kompas voorbereid. Er was een gelegenheids-kinderkoor o.l.v. juf Ellen, de kinderen van de basiscatechese speelden een korte sketch uit en er werkten ook kinderen op een andere manier mee aan de dienst. De collecte in de dienst was bestemd voor het Stichting Het Vergeten Kind en bedroeg maar liefst € 1.423,63!

Via deze link kunt u deze bijzondere dienst nog eens beluisteren. De liturgie kunt u hier nog teruglezen.

Bekijk alle foto's
 
Afscheid en bevestiging ambtsdragers 29 januari 2017

Op zondag 29 januari ging ds. Baggerman voor in de dienst van afshceid en (her)bevestiging van ambtsdragers en pastorale medewerkers. Ds. Baggerman stond in zijn verkondiging stil bij Johannes 4:46-53.
De dienst is via deze link terug te luisteren. De orde van dienst leest u hier.

In deze dienst namen afscheid:
Petra Verploegh - Manneke – ouderling
Dirk Visser – ouderling-kerkrentmeester
 
Het ambtswerk wordt voortgezet door:
Joke Koutstaal – Visser - ouderling
 
In het ambt bevestigd werden:
Wim Don – ouderling
Gertie Hout - Kloosterman – ouderling-kerkrentmeester
Lia Spruit – van Stee – ouderling-kerkrentmeester
 
We namen afscheid van de pastorale medewerkers:
Hanny Buringh – Poleij
Lieneke Pekaar – de Putter
Willy Visser – Bok
Als nieuwe pastorale medewerkers werden aan de gemeente gepresenteerd:
Mieke Boone – Michael
An Geelhoed
Lia Pekaar - Groenendijk

Bekijk alle foto's
 
Doopdienst 22 januari 2017

Op zondag 22 januari werd door ds. Baggerman de Heilige Doop bediend aan Dirk Dingenus (Mees) Hoogstrate, Fleur Krijger en Xem Adriaan Overbeeke. In zijn preek stond ds. Baggerman stil bij een tekst uit Johannes 4: "Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft".
De dienst is via deze link terug te luisteren. De orde van dienst leest u hier.

Bekijk alle foto's
 
Week van gebed

Tijdens  de ‘Week van Gebed’ was er elke avond van de week een gebedsbijeenkomst  met op woensdag een bijzondere gebedsbijeenkomst in de kerk van de VEG. In deze dienst hebben wij een symbolische muur gebouwd met daarop geschreven de zonden die ons van elkaar scheiden en die ons weerhouden eenheid te vinden. De muur hebben we afgebroken en met de stenen hebben we een kruis gevormd. Hoewel met weinigen: we waren deze week, als leden van de verschillende kerken in Yerseke, samen in de Naam van Jezus. In de erkenning van onze schuld van gebrek aan verzoening, gebrek aan de wil om één te zijn, gebrek aan overgave en daadkracht. We hebben in navolging van het landelijke materiaal (en nog belangrijker: in navolging van Jezus zelf) gebeden voor de wereld om ons heen. Voor vluchtelingen en ontheemden, voor mensen die eenzaam zijn, ziek of kansloos en voor onze eigen gemeenten. Hierin hebben we Zijn zegen ervaren want in onze zwakheid wordt Zijn kracht volbracht. We bidden dat het niet ophoudt met deze week maar dat wij, als mensen van alle kerken in Yerseke, mogen groeien in eenheid en verzoening. Dat wij samen als christenen Gods gerechtigheid zichtbaar zullen maken in de wereld om ons heen.

Bekijk alle foto's
 
Kinderkerstfeest 2016

Op zondagmiddag 18 december was er de Kerstfeestviering van de kindernevendienst. Dit jaar vertelden de kinderen het eeuwenoude kerstverhaal zelf door middel van een toneelstuk. Ook was er samenzang onder leiding van Flip Markwat en zongen we bekende kerstliederen zoals Middenin de winternacht, Komt allen tezamen en Stille nacht.
Na afloop van de Kerstfeestviering was er voor iedereen warme chocolademelk met iets lekkers erbij!

Bekijk alle foto's
 
Najaarsverkoop en bingo

De opbrengst van de verkoping en najaarsbingo op 25 november jl. is € 2.700,00 waar wij zeer dankbaar voor zijn. De verdeling is als volgt € 900,00 voor “De Haven”, € 500,00 voor Bangladesh, € 500,00 voor het Roosevelthuis en € 300,00 voor vrouwengroep Rosa te Kenya, en nog € 500,00 waar wij nog geen bestemming voor hebben, dat hoort u later nog.

Bekijk alle foto's
 
Sirkelslag Kids 2016

Op vrijdagavond 18 november hebben we Sirkelslag gehouden met kinderen uit groep 6 t/m 8 van basisschool Het Kompas namens de Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerk en de Vrij Evangelische gemeente.
Er waren maar liefst 28 kinderen! We hadden Team Yese1, dit waren 10 jongens, Team Yese2 waren 5 meiden en 4 jongens en Team Yese3 waren 9 meiden. Om 19:30 uur startten we de dvd en begonnen de opdrachten.
Met de dobbelsteen moest er 6 gegooid worden en dan snel een muts opzetten, sjaal omdoen en wanten aantrekken en met mes en vork een groot cadeau openmaken. En dit allemaal tijdens het tikken van de klok…
In het cadeau zat een opdracht om een Bijbeltekst te zoeken. Gelukkig waren er twee aanwijzingen. De tekst was: Al het goede dat wij krijgen, elk volmaakt geschenk, komt van God. En dit was te vinden in Jakobus 1 vers 17. Team Yese3 vond deze tekst in de laatste 20 seconden van de tijd… pfft… dat was ff spannend…
 
Het tweede spel: een stripverhaal maken over het verhaal van “De Barmhartige Samaritaan”. Ze kregen tijdschriften, kranten, pennen, potloden, papier en gingen direct aan de slag. Wat een prachtige stripverhalen hebben ze gemaakt!
 
Het derde spel: Briefjes uit een bakje pakken waar allerlei namen op stonden. Deze moesten ze eerst beschrijven, daarna opnieuw nog een keer uitbeelden en als laatste met 1 woord omschrijven. Bijbelse namen zoals: Mozes en Abraham, maar ook Mozart, Vincent van Gogh, Spongebob en Jan Smit. Erg leuk om te zien hoe ze deze deden uitbeelden, hihi…
 
Het vierde spel: Met vier touwen aan een stift en dus vier kinderen een voorwerp tekenen… nou dit was een erg moeilijke opdracht, overal kwamen lijntjes te staan en het voorwerp… ach.. dat was moeilijk te raden…
 
Tenslotte spel 5: Het doel van dit spel was om “hun licht te laten schijnen”. Ze moesten gaan zingen en dansen op een liedje van K3, Frozen en Frans Bauer. Ze gingen compleet uit hun dak en het was een gezellige afsluiter met de polonaise door de zaal!
 
De uitslag is als volgt: Team YESE01 – 155 punten, Team YESE02 – 150 punten en Team YESE03 – 155 punten.
 
Alle kinderen hebben genoten en wij als leiding uiteraard ook! Het is fijn om zo met de kinderen op een gezellige manier met de Bijbel bezig te zijn.

Bekijk alle foto's
 
Afscheid koster Wim de Munck 13 november 2016

In en na de dienst van 13 november a.s. willen we onze koster/organist Wim de Munck in het zonnetje zetten. Wim de Munck is ruim 30 jaar de man die veel werk verzet, ook buitenom de kerkdiensten, om de kerkdiensten en andere bijeenkomsten in de kerk goed te laten verlopen. Ook begeleidt hij regelmatig de diensten op het orgel. Hij vindt daarnaast nog tijd om in Vox Maris te zingen; kortom een duizendpoot in dienst van onze kerk. Als organist blijft Wim gelukkig nog beschikbaar, maar hij heeft aangegeven nu, na 30 jaar, te willen stoppen als koster. Het kosterschap wordt overgedragen aan Kees van de Kreeke. In de dienst van 13 november zullen we aandacht besteden aan het afscheid van Wim de Munck, en aansluitend is er de gelegenheid om hem de hand te drukken in 'De Haven', waar we ook koffie zullen drinken.
De foto's zijn gemaakt door Andries Jumelet.

Bekijk alle foto's
 
Jeugddienst 6 november 2016

Op zondag 6 november was er weer een dienst voor jong en oud. Dit keer was ds. Dick Schinkelshoek bij ons te gast. Als thema voor de dienst is gekozen “Waar het hart vol van is…” Juist: vol met van alles, maar is er dan nog wel ruimte over in ons hart voor de Here Jezus? Ds. Schinkelshoek dacht daar met ons over na, naar aanleiding van Psalm 20:8.
De dienst werd muzikaal begeleid door een samengesteld combo onder leiding van Flip Markwat. Ook verleenden de jongeren van de jongerennevendienst hun bijdrage aan de dienst. De dienst is via deze link te luisteren.

Bekijk alle foto's
 
Doopdienst 30 oktober 2016

Op zondag 30 oktober bediende ds. C. Baggerman de Heilige Doop aan Willem Frederik de Kok en aan Joep Martinus Johannes Zoeteweij. Ds. Baggerman stond in zijn verkondiging stil bij Genesis 45:5 ‘…God heeft mij voor jullie uit gestuurd om jullie leven te redden.’ De dienst is nog terug te luisteren via deze link.

Bekijk alle foto's
 
Startweekend 17/18 september 2016

Op zaterdag 17 september hebben we als gemeente samen de startdag van het winterwerk gevierd met een feestelijke barbecue. Met 140 deelnemers was het een gezellige drukte, waar jonge en oudere gemeenteleden samen een gezellige en smaakvolle avond hadden. Hulde aan de organisatie en de vrijwilligers!
Op zondag 18 september vierden we als gemeente in een gezinsdienst de aftrap van het komende kerkelijk seizoen. Het thema van de dienst was "Deel je leven". Ds. Baggerman stond in zijn preek stil bij het bekende verhaal over de vijf broden en  twee vissen. De cantorij verleende haar medewerking aan de dienst, evenals enkele kinderen. Na afloop dronken we samen koffie, thee of limonade in de wandelkerk. We kunnen terugkijken op een inspirerend startweekend!

Bekijk alle foto's
 
Foto's tentoonstelling doopjurken

De borden met de openingstijden zijn van de hekken gehaald, de doopjurken zijn terug naar de eigenaren en de fototentoonstelling is weer terug naar De Haven:  tijd voor een kleine evaluatie. In totaal hebben de 22 gastvrouwen en gastheren meer dan 1900 gasten mogen ontvangen (waarvan op Mosseldag meer dan 1000 en op Monumentendag 104 mensen). De gasten kwamen overal vandaan: uit België, Duitsland en Oeganda; van Oostdijk tot Ommen en van Geldrop tot Rolde met nog een heleboel plaatsen daar tussenin. De ‘doopkleedjes’ werden heel erg gewaardeerd, evenals de fototentoonstelling, het interieur en het orgelspel. Er zijn leuke ontmoetingen geweest en er zijn fijne hartverwarmende gesprekken gevoerd. Iemand uit Eindhoven schreef in het gastenboek: “Een mooi voorbeeld van eendracht…en samenzijn in Gods huis. Mag Zijn zegen jullie voorthelpen!”. Uit de collectebussen voor Tear kwam ook nog eens 221,29 euro. Dat kan bij het mooie bedrag van 2000 euro worden gevoegd zodat ook de mensen in Oeganda voortgeholpen kunnen worden. Allemaal hartelijk dank!

Andries Jumelet maakte enkele foto's van de tentoonstelling.

Bekijk alle foto's
 
Doopdienst 4 september 2016

Op zondag 4 september bediende ds. C. Baggerman de Heilige Doop aan Robert Jacobus Jan Hannewijk en aan Jenthe Melissa Neeltje Machalina de Leeuw. Ds. Baggerman stond in zijn verkondiging stil bij Lucas 14:23 "...want mijn huis moet vol zijn..." De dienst is nog terug te luisteren via deze link.

Bekijk alle foto's
 
Mosseldag 2016

‘Restaurant De Haven’ heeft 1884,08 euro opgebracht voor de actie ‘Schoon water in Oeganda’.
Alle vrijwilligers van deze dag en alle thuisbakkers: hartelijk dank voor jullie inzet!
Dank aan de diaconie voor het dragen van kosten en voor de aanvulling van het bedrag tot 2000 euro. Dank aan de gemeenteleden die hebben gezorgd voor de benodigde faciliteiten: Corry de Koeijer voor het naaien van de kleedjes, Bas Sinke voor de koelkast en de mooie terrasmeubelen, Bakker Filius voor de taartdozen, Slager De Waard voor de worst in de saucijzenbroodjes en Piet van Strien voor de inloopmatten. En dank aan alle gemeenteleden die langs zijn geweest om hun support te tonen.
In de kerk kon worden genoten van orgelspel: dank aan de vier organisten die hun bijdrage hebben verleend. De bloemstukken van Bloemisterij Slabbekoorn, de doopjurkententoonstelling, de fototentoonstelling over de geschiedenis van de kerk en het interieur van de kerk zelf, kregen veel belangstelling. De 12 vrijwilligers hebben meer dan duizend bezoekers mogen verwelkomen. Ook aan deze vrijwilligers dank voor hun bijdrage.
De collectebussen van Tear worden pas geleegd aan het eind van de Open Kerkperiode.

Bekijk alle foto's
 
Jongerennevendienst 17 juli 2016

Zondag 17 juli was de laatste bijeenkomst van de jongerennevendienst voor de vakantie. Er waren 12 enthousiaste jongeren. Het was erg gezellig. We hebben natuurlijk een stukje Bijbel gelezen met wat uitleg, en nog wat spelletjes gedaan.

Bekijk alle foto's
 
Op reis!

Dinsdag 5 juli gingen de deelnemers van de seniorenmiddag met auto's op reis naar de Zak van Zuid-Beveland en brachten daar een bezoek aan de bessenkwekerij van de familie Boonman in Nieuwdorp. Na afloop werd en 's avonds gezamenlijk gegeten in De Haven.
Op woensdagmiddag 6 juli gingen de kinderen van de Kindernevendienst en hun leidsters met de bus naar Mini Mundi in Middelburg. Het was een geslaagde dag met mooi weer en tevreden kinderen!

Bekijk alle foto's
 
Dijkdienst 3 juli 2016

Op 3 juli was de de jaarlijkse dijkdienst. Deze interkerkelijke openluchtdienst was op het terrein van de scouting aan de Burenpolderweg. De dienst stond onder leiding van ds. Baggerman en Ellen Zuijdwegt verzorgde het moment met de kinderen. De muzikale begeleiding werd verzorgd door de band ICU. Het thema van de dienst was ‘BFF’. Die afkorting staat voor: Best Friends Forever: beste vrienden voor altijd. Na afloop was er een picknick. Aan de dienst is door diverse volwassenen en kinderen uit de drie verschillende keren meegewerkt.

Bekijk alle foto's
 
Brugdienst 19 juni 2016

Op zondag 19 juni namen we in een speciale dienst afscheid van de oudste kinderen van de kindernevendienst. Het thema van deze dienst was "Tijd voor wat anders!" Ds. Baggerman preekte over Numeri 11. Na afloop van de dienst dronken we koffie in de tuin van de kerk, uiteraard met iets lekkers er bij. En dat lekkers was door de kinderen zelf gebakken De opbengst van de verkoop evenals de collecte in de dienst was voor de stichting Het Vergeten Kind, een doel gekozen door de kinderen die afscheid namen van de kindernevendienst. De brugdienst was mede voorbereid door de kinderen zelf: Umberto Hoogerland, Laura Koster, Roos van de Kreeke, Faye Martijn, Stein Pekaar, Anouk Wisse en Alvin Zoeteweij.

Bekijk alle foto's
 
Doopdienst 15 mei 2016

Op zondag 15 mei bediende ds. C. Baggerman de Heilige Doop aan Lorenzo Fransiscus Pieter Hendrik de Koeijer en aan Jelle van Leeuwen. Ds. Baggerman stond in zijn verkondiging stil bij Handelingen 2:8 "...in onze eigen moedertaal..." De dienst is nog terug te luisteren via deze link.

Bekijk alle foto's
 
Paasmorgen 27 maart 2016

Op Paasmorgen kwamen we als gemeente eerst bijeen in De Haven voor een gezamenlijk Paasontbijt, verzorgd door het team van De Haven in samenwerking met de belijdeniscatechisanten onder supervisie van Maarten Praat. 
Daarna was de feestelijke kerkdienst, waarin ds. Baggerman voorging en waaraan Vox Maris haar medewerking verleende, de nieuwe Paaskaars geintroduceerd werd en tulpen uitgedeeld werden door de kinderen van de Kindernevendienst.

Bekijk alle foto's
 
Belijdenisdienst Palmpasen 20 maart 2016

In deze dienst deden vijf gemeenteleden belijdenis van het geloof. Dat is een vreugdevolle zaak, waar we als kerkenraad en gemeente heel dankbaar voor zijn. In de dienst, waarin voorging ds. C. Baggerman, lazen we Filippenzen 3: 7-16, waar het gaat over de eenheid met Christus: ‘Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft’.

De nieuwe lidmaten zijn: Johannes Joost (Johan) Boone, Anna Maria Neeltje (An) Geelhoed, Margaretha Pieternella Krijger – Hoekman, Cornelia Jannetje (Anne) Nieuwenhuijse – Vogelaar en Cornelia (Lia) Spruit – van Stee.

De dienst is via deze link te beluisteren. De liturgie kunt u hier downloaden.

Bekijk alle foto's
 
Jeugddienst 6 maart 2016

"Zeur niet!" Dat was het thema van de jeugddienst op 6 maart. Want er wordt heel wat gezeurd, en geklaagd, op tv, op Facebook, en ook gewoon op straat. Iedereen heeft wel een mening… En zeker als je dingen moet doen, waar je geen zin in hebt, waar je een hekel aan hebt… Maar in de Bijbel staat: doe alles zonder te klagen… (Filippenzen 2:10). Hoe kan dat ooit? Ds. Baggerman ging voor in de dienst en  jongerenkoor Elsafan uit Goes, onder leiding van Flip Markwat, verleende zijn medewerking aan de dienst.

Bekijk alle foto's
 
School-kerkdienst 14 februari 2016

Op zondag 14 februari was er een bijzondere dienst, een interkerkelijke school-kerkdienst, met als thema 'Liefde is...' n.a.v. het verhaal over de Barmhartige Samaritaan. En velen hadden gehoor gegeven aan de oproep om erbij te komen. De kerk was helemaal gevuld, met ruim 500 volwassenen en kinderen. De dienst is samen met de leerlingen en de leerkrachten van CBS Het Kompas voorbereid. Er was een gelegenheids-kinderkoor o.l.v. juf Ellen, de oudste kinderen speelden een korte sketch uit en er werkten ook kinderen op een andere manier mee aan de dienst. De collecte in de dienst was bestemd voor het project 'Hart voor Haiti' en heeft het mooie bedrag van € 874,81 opgebracht!

Via deze link kunt u deze bijzondere dienst nog eens beluisteren. De liturgie kunt u hier nog teruglezen.

De foto's zijn gemaakt door Yves van den Langenberg.

Bekijk alle foto's
 
Afscheid en bevestiging ambtsdragers 31 januari 2016

Op 31 januari was de dienst van afscheid en bevestiging ambtsdragers en pastorale medewerkers. We zijn dankbaar dat alle vacatures weer vervuld zijn en dat de kerkenraad en het pastoraat zodoende op volle kracht verder kunnen. Op volle kracht, dat is dan vooral ook: in de kracht van de heilige Geest. De volgende ambtsdragers namen afscheid: Jan Fraanje (ouderling-scriba), Kees de Koeijer (ouderling), Jurgen Marijs (ouderling-kerkrentmeester), Kees van de Kreeke (diaken), Jan-Dirk Martijn (diaken). Het ambtswerk wordt voortgezet door: Maaike Ringlever – Poldervaart (ouderling), Dick Bijl (diaken), Conja van de Plasse – Louwerse (diaken).
In het ambt bevestigd werden: Dirk van der Jagt – ouderling, Nellie Steketee – Schrijver – ouderling-scriba, Wilbert de Kramer – ouderling-kerkrentmeester, Kees Aarnoutse – diaken, Pepijn Praat – diaken. We namen bovendien afscheid van de pastorale medewerkers: Janneke Scheele – de Munck en Ebrien Sinke – Krijger. Als nieuwe pastorale medewerker werd aan de gemeente gepresenteerd: Anke Hoogstrate – Dekker. Ds. Baggerman stond in zijn verkondiging stil bij Psalm 112:4 "Hij straalt voor de oprechten als licht in het duister". De kerkdienst is via deze link terug te luisteren en te downloaden.

Bekijk alle foto's
 
Doopdienst 17 januari 2016

Op zondag 17 januari bediende ds. C. Baggerman de Heilige Doop aan Cornelia Willemijn Lobbezoo, dochter van Jo-anneke en Corné Lobbezoo en aan Thijs Pieter Jacob van de Vreede, zoon van Monique en Louis van de Vreede. Ds. Baggerman stond in zijn verkondiging stil bij Psalm 114:8 "Die de rots veranderde in een waterplas, de keisteen in een waterbron". De dienst is nog terug te luisteren via deze link.

Bekijk alle foto's