In dit foto-album kunt u foto's bekijken die gemaakt zijn tijdens bijzondere diensten in onze kerk en van verschillende activiteiten in onze gemeente. Vaste fotograaf tijdens bijzondere Erediensten is dhr. B. Wondergem.


Via deze link komt u terecht in een Picasa Album waar foto's van eerdere jaren staan.
 


Copyright 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Hervormde Gemeente Yerseke.
Gebruiksvoorwaarden 
Deze website is bestemd voor niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd welke informatie dan ook die wordt verkregen via deze website op, om het even welke manier en onder welke vorm dan ook, commercieel te exploiteren zonder schriftelijke toestemming.
Aansprakelijkheid 
De op deze Website vertoonde informatie is met zorg samengesteld door de Hervormde Gemeente Yerseke. De Hervormde Gemeente Yerseke aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website getoonde informatie. 
Auteursrecht en portretrecht 
Auteursrecht 
De Hervormde Gemeente Yerseke respecteert het auteursrecht en portretrecht. Het auteursrecht berust bij de maker van het werk en leeft voort tot 70 jaar na de dood van de maker. Auteursrecht gaat van rechtswege over op de erfgenamen. Afgebeeld fotomateriaal zal, indien de auteur bekend is, alleen met diens toestemming worden geplaatst. Indien de auteur bij de Hervormde Gemeente Yerseke onbekend is wordt vermeld: auteur onbekend. 
Indien u meent de rechtmatige auteur te zijn van fotomateriaal op de beeldbank, kunt u contact opnemen met de commissie.
Portretrecht 
Het portretrecht heeft betrekking op de personen die zijn afgebeeld. Dit recht geldt wanneer de afbeelding in opdracht is gemaakt en de geportretteerde doelbewust is gefotografeerd. Bij openbaarmaking zal daarom behalve aan de maker van de foto, de auteur, ook altijd toestemming worden gevraagd aan de geportretteerde. 
Als de foto niet in opdracht van de geportretteerde is gemaakt en dus bij toeval wordt gefotografeerd, bijvoorbeeld bij een gebeurtenis, maar deze persoon herkenbaar op de foto staat, dan wordt de foto zonder toestemming gepubliceerd. In dit geval zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Herkenbaarheid van de persoon en de persoonlijke belangen die bij een eventuele publicatie kunnen worden geschaad, zijn daarbij van belang. Wanneer de persoon zich meldt en een redelijk belang heeft tegen publicatie, dan wordt de foto verwijderd (N.B. Het portretrecht bij portretten in opdracht gemaakt geldt tot 10 jaar na het overlijden van de afgebeelde persoon, art. 20 AW). 
Opmerking 
Afbeeldingen van personen die een openbare functie bekleden kunnen te allen tijde worden geplaatst, tenzij dit een confronterende foto is, in een niet tijdens het bekleden van de openbare functie, gemaakte foto.
Toestemmingsformulier geportretteerde of auteur 
Hierbij vindt u een link naar het toestemmingsformulier. Hiermee kunt u aangeven of u toestemming verleent om fotomateriaal, waarvan u de auteur bent, op de beeldbank te plaatsen (met daarbij de vermelding van de auteur) of wanneer u geportretteerd bent en kunt u toestemming verlenen of uw foto op de beeldbank geplaatst mag worden, en ook kunt u aangeven mét of zonder naamsvermelding Ook kunt u onherkenbaar (bijvoorbeeld in een groep) worden gebracht.
Hervormde Kerk Yerseke

De Nederlands Hervormde Kerk in Yerseke is 1 van de meest gefotografeerde objecten van Yerseke. Ook veel gemeenteleden, inwoners van Yerseke en toeristen hebben onze monumentale kerk gefotografeerd. In dit album vindt u hiervan een bloemlezing. De meeste fotografen konden niet worden achterhaald, maar mocht u uw foto herkennen, dan graag een reactie! Heeft u zelf ook een foto van de kerk, dan kunt u dit aan de webmaster doorgeven, zodat ook uw foto hier gepubliceerd kan worden.

Bekijk alle foto's
 
Kiekjes van kerken

Tijdens de zomermaanden trekken veel gemeenteleden eropuit voor een vakantie in binnen- of buitenland. Vaak wordt ook een kerk(dienst) bezocht in de vakantieplaats. In dit fotoalbum verzamelen we de foto's die gemeenteleden gemaakt hebben van kerken tijdens hun vakantie. Heeft u ook een foto gemaakt en wilt u hem hier ook delen met anderen, mail hem dan naar

Bekijk alle foto's
 
Opening Kerkelijk Centrum De Haven

Zaterdagmiddag 8 september 2018 was het zover! Om 16.15 uur arriveerden de eerste bezoekers voor de openingsbijeenkomst van ons nieuwe kerkelijk centrum De Haven. Ontvangst vond plaats in onze kerk en rond 16.30 uur was deze dan ook gevuld met gasten en leden van de gemeente. De dagvoorzitter dhr. J. Rijstenbil heette alle aanwezigen hartelijk welkom, in het bijzonder de burgemeester van Reimerswaal, mw. drs. J.S. van Egmond, die de openingshandeling verrichte. Ds. Dierx hield een korte meditatie n.a.v. Lukas 10 en sprak o.m. over de binding kerk en kerkelijk centrum. Daarna kreeg de burgmeester de gelegenheid een toespraak te houden. In hartelijke bewoordingen feliciteerde zij o.a. de gemeente met het prachtige nieuwe centrum, waarna we gezamenlijk via de hoofdingang van de kerk, door het Stokvisstraatje, richting de Paardenmarkt zijn gelopen. 
Als openingshandeling moest de burgemeester aan een touw trekken waardoor een groot stuk papier werd verwijderd en een prachtig ornament boven de voordeur zichtbaar werd. Het kunstwerkje is gemaakt door dhr. Johan Eckhardt en symboliseert geloof, hoop en liefde. 
Hierna verzamelden zich alle gasten, voorzien van een heerlijk hapje en drankje, in de grote zaal. Toespraken werden gehouden door de aannemer, de oud-predikant ds. C. Baggerman en de voorzitter van de kerkenraad. Tot slot sprak dhr. Rijstenbil een dankwoord uit aan allen die aan de bouw van dit centrum hebben bijgedragen. Vervolgens kregen de aanwezigen gelegenheid het pand te bekijken en rond 18.30 uur werd deze openingsbijeenkomst beëindigd. 
 
Aansluitend begon de startbijeenkomst voor het winterwerk in de gemeente. Mw. Jannie Polderman, de beheerster van De Haven, gaf o.a. een korte toelichting over de vele mogelijkheden tot het houden van bijeenkomsten in het nieuwe centrum en tijdens een heerlijk lopend buffet was er ruime gelegenheid elkaar als gemeente te ontmoeten! Rond 20.30 uur eindigde dit gezellige en goedbezochte samenzijn. Ouderling mw. P.J. Meijer-Robër sloot af met een dankwoord, gebed en met het laten zingen van het lied "Zegen ons algoede”.

Bekijk alle foto's
 
Bouw van de corridor

In het voorjaar van 2018 wordt de bouw van de corridor naar het naastgelegen kerkelijk centrum gerealiseerd. Hiertoe moet een doorgang worden gemaakt in de kerkmuur en is er bekisting geplaatst om stof in de kerk tegen te gaan. Ook het orgel is beschermd met plastic om te voorkomen dat er stof in de orgelpijpen terechtkomt.

Bekijk alle foto's
 
Foto's tentoonstelling doopjurken

De borden met de openingstijden zijn van de hekken gehaald, de doopjurken zijn terug naar de eigenaren en de fototentoonstelling is weer terug naar De Haven:  tijd voor een kleine evaluatie. In totaal hebben de 22 gastvrouwen en gastheren meer dan 1900 gasten mogen ontvangen (waarvan op Mosseldag meer dan 1000 en op Monumentendag 104 mensen). De gasten kwamen overal vandaan: uit België, Duitsland en Oeganda; van Oostdijk tot Ommen en van Geldrop tot Rolde met nog een heleboel plaatsen daar tussenin. De ‘doopkleedjes’ werden heel erg gewaardeerd, evenals de fototentoonstelling, het interieur en het orgelspel. Er zijn leuke ontmoetingen geweest en er zijn fijne hartverwarmende gesprekken gevoerd. Iemand uit Eindhoven schreef in het gastenboek: “Een mooi voorbeeld van eendracht…en samenzijn in Gods huis. Mag Zijn zegen jullie voorthelpen!”. Uit de collectebussen voor Tear kwam ook nog eens 221,29 euro. Dat kan bij het mooie bedrag van 2000 euro worden gevoegd zodat ook de mensen in Oeganda voortgeholpen kunnen worden. Allemaal hartelijk dank!

Andries Jumelet maakte enkele foto's van de tentoonstelling.

Bekijk alle foto's