Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Yerseke

Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Yerseke

Fijn dat u onze website bezoekt!

De Hervormde Gemeente Yerseke leeft vanuit de christelijke traditie, die belang hecht aan ontmoeting: met God, met elkaar en met de wereld om ons heen. Op zondag ontmoeten wij elkaar als gemeente in de wekelijkse Eredienst. Doordeweeks zijn we op verschillende plaatsen en in verschillende vormen gemeente.

De belangrijkste reden dat wij deze website hebben ontwikkeld, is dat wij geloven dat de kerk een duidelijke boodschap heeft en daarmee middenin de maatschappij moet staan. De Hervormde Gemeente Yerseke wil dit wereldwijde communicatiemiddel inzetten om Gods Woord bij iedereen bekend te maken.

Daarnaast is deze website voor zowel gasten als gemeenteleden prima geschikt om informatie op te zoeken over onze gemeente. Zo vindt u hier o.a. informatie over onze visie op het gemeente-zijn, de geschiedenis van ons kerkgebouw, maar ook het meest actuele nieuws over de kerkdiensten en de vele activiteiten die in onze gemeente plaatsvinden. 

Wij nodigen u van harte uit om onze website op uw gemak te bekijken. Mocht u naar aanleiding van het bezoek aan de website of het beluisteren van een van onze kerkdiensten vragen hebben, dan zijn wij graag bereid om daar wellicht samen met u, een antwoord op te vinden. Uiteraard bent u ook van harte welkom om onze kerkdiensten bij te wonen, graag zelfs! U vindt de eerstvolgende diensten in de kolom rechts hiernaast.

Ons kerkgebouw staat in het centrum van Yerseke. Het adres is Kerkplein 5, maar de hoofdingang van de kerk bevindt zich aan de Oude Torenstraat.

 
Actueel nieuws voor en uit de gemeente

Actueel nieuws voor en uit de gemeente

Om op de hoogte te blijven van het meest actuele nieuws over alles wat er in en rondom onze gemeente gebeurt, zijn er, naast deze website, nog 3 verschillende mogelijkheden. De wekelijkse Zondagsbrief, het tweewekelijkse Kerkelijk Leven en het tweemaandelijkse Kruispunt.

lees meer ยป
 
Beroep ds. v.d. Griend Beroep ds. v.d. Griend

"Loof de Heer want Hij is goed. Eeuwig duurt Zijn trouw". 

Op zondag 2 december, 1e Advent, maakte de kerkenraad met grote dankbaarheid en vreugde bekend dat ds. W.J. v.d. Griend van harte "JA" heeft gezegd op het op 24 november op hem uitgebrachte beroep door onze gemeente. Ds. v.d. Griend past bij onze gemeente en bij onze situatie. Een bewogen mens, openstaand voor de ander, jong van geest en energiek.

Het kan niet anders dan dat de afgelopen periode voor ds. v.d. Griend en zijn vrouw behoorlijk intensief is geweest. De gesprekken met de beroepingscommissie, de kennismaking met de kerkenraad, de kerkdienst op Dankdag en de daaropvolgende kennismakingsavond in De Haven met de gemeente. Zo hebben zij zich een goed beeld kunnen vormen van onze gemeente en het werk dat er wacht. En boven alles is steeds de leiding van Gods Geest duidelijk merkbaar geweest in het hele beroepingstraject dat nu dus ten einde is gekomen.

In dankbaarheid en vertrouwen zien we ernaar uit dat ds. v.d. Griend straks onze gemeente geïnspireerd en betrokken mag gaan dienen. De beslissing om naar Yerseke te komen hebben ds. v.d. Griend en zijn vrouw van harte genomen. Tegelijk beseffen we dat het voor hen tevens een afscheid is van de gereformeerde kerken van Ouddorp en Stellendam, waar zij sinds 2011 deel van uitmaken. Wij denken dan ook aan beide gemeenten, die hen zeker zullen gaan missen.

Over het moment van overkomst naar en intrede in Yerseke zullen in de komende periode afspraken gemaakt worden. En natuurlijk zal de pastorie in orde gebracht moeten worden. Maar zeker is dat met de komst van ds. en mevrouw v.d. Griend een vacante periode van bijna anderhalf jaar afgesloten wordt. Een hartelijk woord van dank aan de beroepingscommissie en consulent is hier zeker op zijn plaats. Maar bove­nal dank aan God dat wij op deze rijke wijze geze­gend zijn met een nieuwe herder en leraar. Vanuit dat geloof zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet. Wij hopen en bidden dat wij samen, als gemeente en nieuwe predikant een goede tijd zullen ontvangen.

 
Beroepingswerk Beroepingswerk

Voor al het nieuws over de ontstane vacature na het vertrek van ds. Baggerman verwijzen wij u naar deze pagina op de website.

 
Alpha Cursus

Alpha Cursus

Op woensdag 9 januari 2019 hopen we weer te starten met een Alpha-cursus, een cursus kennismaken mét of verdieping ván het Christelijk geloof. 
We beginnen die avond om 19.00 uur met een maaltijd in “De Haven”.
Het is wenselijk je vooraf op te geven, liefst vóór 31 december, in verband met de “warme” maaltijd.
De overige avonden zijn van 19.30 uur tot 21.30 uur en vinden plaats op de woensdag.
Ook als u/jij al langere tijd naar de kerk gaat, is deze cursus zeker een aanrader.
Het is boeiend om met mensen met verschillende achtergronden (kerkelijk en niet-kerkelijk) bezig te zijn met het geloof.
De cursus bestaat uit 12 avonden en een half-weekend (van vrijdagavond tot zaterdagavond.)
Kom gerust eens kijken, u/jij kunt dan altijd nog beslissen om deelnemer te worden.
De cursus wordt georganiseerd door de Vrij Evangelische Gemeente, de Ger. Kerk (PKN) en de Ned. Herv. Kerk (PKN)
Voor meer informatie en/of opgave kunt u/jij terecht bij: Corine Kramer, tel. 0651075186 of mail:

 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


Privacyverklaring van onze website

Aan de privacyverklaring van onze gemeente wordt nog gewerkt.

 
Kiekjes van de kerk

Kiekjes van de kerk

De Hervormde Kerk in Yerseke is 1 van de meest gefotografeerde gebouwen van Yerseke. Ook veel gemeenteleden, inwoners van Yerseke en toeristen hebben onze monumentale kerk gefotografeerd. In dit album vindt u hiervan een bloemlezing. De meeste fotografen konden niet worden achterhaald, maar mocht u uw foto herkennen, dan graag een reactie! Heeft u zelf ook een foto van de kerk, dan kunt u dit aan de webmaster doorgeven, zodat ook uw foto in dit speciale foto-album gepubliceerd kan worden. Klik hier voor dit foto-album.