Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Yerseke

Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Yerseke

Hij is niet te missen: middenin Yerseke staat de karakteristieke Hervormde kerk. In dit monumentale gebouw huist een actieve en gastvrije hervormde gemeente, die is aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. 

De Hervormde Gemeente Yerseke leeft vanuit de christelijke traditie, die belang hecht aan ontmoeting: met God, met elkaar en met de wereld om ons heen. Op zondagmorgen komen we samen om God te eren, meer over Hem te leren en elkaar te ontmoeten. Ook doordeweeks zijn er activiteiten die daar aan bijdragen.

Wij nodigen u van harte uit om onze website op uw gemak te bekijken. Mocht u naar aanleiding van het bezoek aan de website of het beluisteren van een van onze kerkdiensten vragen hebben, dan zijn wij graag bereid om daar wellicht samen met u, een antwoord op te vinden. Uiteraard bent u ook van harte welkom om onze kerkdiensten bij te wonen, graag zelfs! U vindt de eerstvolgende diensten in de kolom rechts hiernaast.

Ons kerkgebouw staat in het centrum van Yerseke. Het adres is Kerkplein 5, maar de hoofdingang van de kerk bevindt zich aan de Oude Torenstraat.

 
Actueel nieuws voor en uit de gemeente

Actueel nieuws voor en uit de gemeente

Om op de hoogte te blijven van het meest actuele nieuws over alles wat er in en rondom onze gemeente gebeurt, zijn er, naast deze website, nog 3 verschillende mogelijkheden. De wekelijkse Zondagsbrief, het tweewekelijkse Kerkelijk Leven en het tweemaandelijkse Kruispunt.

lees meer »
 
Kerkdiensten in coronatijd

Kerkdiensten in coronatijd
Beste gemeenteleden,
 
Tenminste tot eind mei zullen de kerkdiensten alleen online te volgen zijn. Aanmelding voor aanwezigheid is tot nader bericht niet mogelijk.

Het moderamen van de kerkenraad heeft dit besluit dinsdagavond genomen vanwege de grote bezorgdheid over het stijgende aantal besmettingen, juist ook in de gemeente Reimerswaal. Die zorg wordt door veel mensen gedeeld. Het moderamen meent dat op dit moment niet de maximale ruimte benut moet worden, maar dat het voorbeeld van voorzichtigheid het belangrijkste is.
 
De kerkdiensten zijn uiteraard wel live te volgen op https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21639 en op de Facebookpagina van onze gemeente. De orde van dienst kunt u hier downloaden.

Als kerkenraad doen wij een dringende oproep om toch vooral uw bijdragen aan de collectes te blijven voldoen. Dit kan onder vermelding van het collectedoel en de datum op NL08 RABO 0373 9061 02 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Yerseke. Uw bijdrage voor de kerk kunt u overmaken op NL55 RABO 0373 7333 72 t.n.v. Herv. Gem. Yerseke.

Wij hopen op uw aller begrip en wij wensen u gezegende diensten toe!

De kerkenraad.
 
Bezorgers gevraagd

Bezorgers gevraagd
Als Pinkstergroet wordt er een attentie bezorgd bij de gemeenteleden vanaf 70 jaar. Hierbij hebben we de hulp nodig van andere mensen. Maar ook rekenen we op de jongeren uit onze gemeente. Wie helpt mee met het bezorgen van deze attenties op zaterdagmorgen 22 mei?. Tussen 9:30 en 11:30 uur kun je een aantal attenties ophalen in de Haven. Haal je de attenties liever op vrijdag 21 mei, dan is dit ook mogelijk. Meld je aan door een e-mail te sturen naar diaconiehervormdyerseke@gmail.com of te bellen naar Anja Joosse, 06-20002196. Reageer voor donderdag 20 mei en geef aan wanneer je de attenties ophaalt. 
De Diaconie rekent op jou. Alvast bedankt!
 
Doet u mee met de enquête?

Doet u mee met de enquête?

De Hervormde Gemeente Yerseke houdt een enquête onder de leden waarin betrokkenheid, wensen en belangstelling voor de gemeente worden gepeild.

Tussen vrijdag 7 mei en dinsdag 25 mei is de enquête online in te vullen, van harte aanbevolen!

Het invullen duurt ongeveer 10 minuten, en is anoniem.

De enquête maakt deel uit van een aantal activiteiten in de gemeente om de gemeenteleden bij het kerkenwerk te betrekken. De uitkomsten zullen tijdens de gemeenteavond van 23 juni a.s. besproken worden.

U kunt meedoen door op deze link te klikken.

Voor de leden die geen beschikking hebben over internet, of hem liever op papier invullen, is het ook mogelijk om de enquête schriftelijk in te vullen. Het formulier is vanaf maandag 10 mei op te vragen bij ds. Van de Griend Langeville 65, (tel. 571336), waar u de enquete ook weer in kunt leveren.

De kerkenraad hoopt dat veel leden van deze unieke gelegenheid gebruik maken!

 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Privacyverklaring van onze website

Aan de privacyverklaring van onze gemeente wordt nog gewerkt.
 
Kiekjes van de kerk

Kiekjes van de kerk

De Hervormde Kerk in Yerseke is 1 van de meest gefotografeerde gebouwen van Yerseke. Ook veel gemeenteleden, inwoners van Yerseke en toeristen hebben onze monumentale kerk gefotografeerd. In dit album vindt u hiervan een bloemlezing. De meeste fotografen konden niet worden achterhaald, maar mocht u uw foto herkennen, dan graag een reactie! Heeft u zelf ook een foto van de kerk, dan kunt u dit aan de webmaster doorgeven, zodat ook uw foto in dit speciale foto-album gepubliceerd kan worden. Klik hier voor dit foto-album.

 
Kerkdiensten in het buitenland

Kerkdiensten in het buitenland

Elk jaar vindt u op de christelijke vakantiesite informatie over de Nederlandstalige kerkdiensten in het buitenland. Ook op deze site vindt u daar informatie over.


Kiekjes van kerken

Bent u op vakantie geweest en heeft u een mooie foto gemaakt van een kerk in uw vakantieomgeving? Mail uw foto naar de webmaster en uw foto wordt toegevoegd aan het speciale fotoalbum 'Kiekjes van kerken' op de website. Klik hier om de foto's te bekijken.