Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Yerseke

Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Yerseke

Hij is niet te missen: middenin Yerseke staat de karakteristieke Hervormde kerk. In dit monumentale gebouw huist een actieve en gastvrije hervormde gemeente, die is aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. 

De Hervormde Gemeente Yerseke leeft vanuit de christelijke traditie, die belang hecht aan ontmoeting: met God, met elkaar en met de wereld om ons heen. Op zondagmorgen komen we samen om God te eren, meer over Hem te leren en elkaar te ontmoeten. Ook doordeweeks zijn er activiteiten die daar aan bijdragen.

Wij nodigen u van harte uit om onze website op uw gemak te bekijken. Mocht u naar aanleiding van het bezoek aan de website of het beluisteren van een van onze kerkdiensten vragen hebben, dan zijn wij graag bereid om daar wellicht samen met u, een antwoord op te vinden. Uiteraard bent u ook van harte welkom om onze kerkdiensten bij te wonen, graag zelfs! U vindt de eerstvolgende diensten in de kolom rechts hiernaast.

Ons kerkgebouw staat in het centrum van Yerseke. Het adres is Kerkplein 5, maar de hoofdingang van de kerk bevindt zich aan de Oude Torenstraat.

 
Actueel nieuws voor en uit de gemeente

Actueel nieuws voor en uit de gemeente

Om op de hoogte te blijven van het meest actuele nieuws over alles wat er in en rondom onze gemeente gebeurt, zijn er, naast deze website, nog 3 verschillende mogelijkheden. De wekelijkse Zondagsbrief, het tweewekelijkse Kerkelijk Leven en het tweemaandelijkse Kruispunt.

lees meer »
 
Kerkdiensten in coronatijd

Kerkdiensten in coronatijd
Vanwege de recent bekend gemaakte versoepelingen heeft de kerkenraad besloten dat vanaf zondag 27 juni een maximum van 99 gemeenteleden welkom is in de kerkdiensten. Ook zal er weer gestart worden met het meezingen van de liederen door de gemeente. We zijn blij u weer te ontmoeten! Er zal nog geen, kinder- en jongerennevendienst worden gehouden. Wel is er op aanvraag creche voor de kinderen tot 4 jaar. Het is de bedoeling dat u zich aanmeldt. U kunt zich wekelijks opgeven bij de scriba, Sylvia van Stee per mail: scribahervormdyerseke@gmail.com of telefonisch (0113-576900) van maandag t/m vrijdag tussen 18.00 – 19.00 uur.
 
De kerkdiensten zijn uiteraard ook live te volgen op https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21639 en op de Facebookpagina van onze gemeente. De orde van dienst kunt u hier downloaden.

Als kerkenraad doen wij een dringende oproep om toch vooral uw bijdragen aan de collectes te blijven voldoen. Dit kan  sinds kort digitaal, zie berichtgeving elders op de website. Of onder vermelding van het collectedoel en de datum op NL08 RABO 0373 9061 02 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Yerseke. Uw bijdrage voor de kerk kunt u overmaken op NL55 RABO 0373 7333 72 t.n.v. Herv. Gem. Yerseke.

Wij hopen op uw aller begrip en wij wensen u gezegende diensten toe!

De kerkenraad.
 
Kringloopwinkel "Môk-ôk-èh"

Kringloopwinkel "Môk-ôk-èh"
In het pand aan Dreef 4 starten we binnenkort met een kringloopwinkel. Deze zal worden gevuld met de in 2020 opgehaalde rommelmarktspullen. Het pand is schoon en de eerste spullen zijn al overgebracht (en er is ook al vanuit de kar verkocht zelfs!)
De opgeslagen spullen dienen te worden schoongemaakt, eventueel gerepareerd en uiteraard netjes uitgestald te worden. Hiervoor zoeken we vrijwilligers.
Daarnaast is het zaak dat we zo snel mogelijk open kunnen gaan. De gehele opbrengst van de verkoop komt namelijk ten goede aan de kerk. In eerste instantie willen we proberen de kringloopwinkel te openenen op woensdag, vrijdag en zaterdag. Maar bij voldoende vrijwilligers kunnen we wellicht vaker open. 
Wilt u meehelpen om dit tot een succes te maken, meld je dan aan als vrijwilliger voor de kringloopwinkel. Zowel om te helpen sjouwen, spullen/kleding sorteren, reparaties uitvoeren als verkopen. Al is het maar 1 uurtje in de week, alle hulp is welkom! Aanmelden kan per mail: kringloopwinkel@hervormdyerseke.nl Hier kun je ook terecht voor meer  informatie of om spullen te brengen.
 
SKG Collect SKG Collect
Zoals u al tijdens de laatste online gemeenteavond heeft kunnen horen willen we het online collecteren en het geven van giften vergemakkelijken middels SKG Collect en de daarbij horende Apostel app. Inmiddels is deze beschikbaar en u kunt via de website en de Apostel app uw collecten en giften overmaken voor zowel Kerkbeheer als voor de Diaconie. Binnenkort zullen we ook de collectebonnen vervangen door collectemunten die u dan ook hier kunt bestellen en betalen.

Betalen gaat via iDeal, net als in een normale webshop. Echter aan iDeal hangen transactiekosten vast. Om deze zo laag mogelijk te houden verzoeken we u om zoveel mogelijk gebruik te maken van de optie “Tegoed”. Dit werkt hetzelfde als beltegoed. U koopt vooraf tegoed via iDeal en vervolgens gebruikt u dat tegoed om de collectes mee te betalen. 
Bijvoorbeeld u bent gewend om 5 euro per collecte te geven, dus 15 euro per zondag. Door een tegoed aan te kopen van 150 euro kunt u dan 10 weken vooruit. En scheelt dat dus minimaal 9x transactiekosten voor de kerk. 

Op deze speciale SKG Collect website van ons gemeente staat nog veel meer informatie. Komt u er toch niet uit? De kerkrentmeesters helpen u graag op weg.

Wilt u gelijk een gift geven? Scan onderstaande QR-code met de Apostel app.
Namens het college van kerkrentmeesters, Corné Harmsen.
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Privacyverklaring van onze website

Aan de privacyverklaring van onze gemeente wordt nog gewerkt.
 
Open Kerk

Open Kerk

Van woensdag 14 juli t/m zaterdag 11 september 2021 (open monumentendag) staan de deuren van ons kerkgebouw op woensdagen en zaterdagen van 11.00 tot 15.00 uur weer open voor toeristen en andere belangstellenden. Er zijn op die dagen enthousiaste vrijwilligers aanwezig om de bezoekers gastvrij te ontvangen en eventuele vragen te beantwoorden.

Tentoonstelling.
De tentoonstelling die in de kerk te zien is wordt dit jaar verzorgd door de Kunstkring Reimerswaal.
Kom gerust eens kijken, u bent van harte welkom!

Hartelijke groet van de Missionaire Werkgroep.

 
Kiekjes van de kerk

Kiekjes van de kerk

De Hervormde Kerk in Yerseke is 1 van de meest gefotografeerde gebouwen van Yerseke. Ook veel gemeenteleden, inwoners van Yerseke en toeristen hebben onze monumentale kerk gefotografeerd. In dit album vindt u hiervan een bloemlezing. De meeste fotografen konden niet worden achterhaald, maar mocht u uw foto herkennen, dan graag een reactie! Heeft u zelf ook een foto van de kerk, dan kunt u dit aan de webmaster doorgeven, zodat ook uw foto in dit speciale foto-album gepubliceerd kan worden. Klik hier voor dit foto-album.

 
Kerkdiensten in het buitenland

Kerkdiensten in het buitenland

Elk jaar vindt u op de christelijke vakantiesite informatie over de Nederlandstalige kerkdiensten in het buitenland. Ook op deze site vindt u daar informatie over.


Kiekjes van kerken

Bent u op vakantie geweest en heeft u een mooie foto gemaakt van een kerk in uw vakantieomgeving? Mail uw foto naar de webmaster en uw foto wordt toegevoegd aan het speciale fotoalbum 'Kiekjes van kerken' op de website. Klik hier om de foto's te bekijken.