Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Yerseke

Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Yerseke

Hij is niet te missen: middenin Yerseke staat de karakteristieke Hervormde kerk. In dit monumentale gebouw huist een actieve en gastvrije hervormde gemeente, die is aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. 

De Hervormde Gemeente Yerseke leeft vanuit de christelijke traditie, die belang hecht aan ontmoeting: met God, met elkaar en met de wereld om ons heen. Op zondagmorgen komen we samen om God te eren, meer over Hem te leren en elkaar te ontmoeten. Ook doordeweeks zijn er activiteiten die daar aan bijdragen.

Wij nodigen u van harte uit om onze website op uw gemak te bekijken. Mocht u naar aanleiding van het bezoek aan de website of het beluisteren van een van onze kerkdiensten vragen hebben, dan zijn wij graag bereid om daar wellicht samen met u, een antwoord op te vinden. Uiteraard bent u ook van harte welkom om onze kerkdiensten bij te wonen, graag zelfs! U vindt de eerstvolgende diensten in de kolom rechts hiernaast.

Ons kerkgebouw staat in het centrum van Yerseke. Het adres is Kerkplein 5, maar de hoofdingang van de kerk bevindt zich aan de Oude Torenstraat.

 
Kerkdiensten in coronatijd

Kerkdiensten in coronatijd
In verband met de nieuwe maatregelen omtrent Covid 19 geven wij gevolg aan het advies om de komende weken te kerken met maximaal 30 gemeenteleden. Daarbij moeten we een aantal huisregels in acht nemen. Deze liggen bij de ingang van de kerk gereed. Het uitgebreide gebruiksplan kunt u HIER inlezen en downloaden.

De leiding van de Kindernevendienst en Jongerennevendienst is bereid om 1x per 14 dagen de hele dienst te organiseren in kerkelijk centrum De Haven. Op zondag 29 november is er kinder- en jongerennevendienst. Dit is van 10 tot 11 uur en uiteraard zijn alle kinderen en jongeren welkom, ook als je ouders niet naar de kerkdienst gaan die morgen! Hiervoor moet ook worden aangemeld. Ouders, doe dit s.v.p. op tijd, zodat vrijdag overige gemeenteleden kunnen worden uitgenodigd voor de kerkdienst op zondag.

Er is wel elke week gelegenheid om uw kinderen (na aanmelding!) naar de creche te brengen.

Iedereen dient zich iedere week opnieuw aan te melden voor de kerkdienst. U krijgt dan op vrijdag definitief bericht of u naar de kerk kunt komen. De keuze zal met zorg worden gemaakt. Aanmelden kan bij de scriba: Sylvia van Stee via de mail scribahervormdyerseke@gmail.com of op maandag t/m vrijdag telefonisch (576900) tussen 18.00 – 19.00 uur.

In de kerk vragen wij u plaats te nemen in het middenschip.

De kerkdiensten zijn ook altijd live te volgen op https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21639

Bent u niet in staat om de dienst bij te wonen, maar wilt u wel bijdragen aan de collectes? Dan kunt u dit onder vermelding van het collectedoel en de datum overmaken op NL08 RABO 0373 9061 02 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Yerseke. Uw bijdrage voor de kerk kunt u overmaken op NL55 RABO 0373 7333 72 t.n.v. Herv. Gem. Yerseke.

Wij hopen op uw aller begrip en wij wensen u gezegende diensten toe!

De kerkenraad.
 
Actueel nieuws voor en uit de gemeente

Actueel nieuws voor en uit de gemeente

Om op de hoogte te blijven van het meest actuele nieuws over alles wat er in en rondom onze gemeente gebeurt, zijn er, naast deze website, nog 3 verschillende mogelijkheden. De wekelijkse Zondagsbrief, het tweewekelijkse Kerkelijk Leven en het tweemaandelijkse Kruispunt.

lees meer ยป
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Privacyverklaring van onze website

Aan de privacyverklaring van onze gemeente wordt nog gewerkt.
 
Kiekjes van de kerk

Kiekjes van de kerk

De Hervormde Kerk in Yerseke is 1 van de meest gefotografeerde gebouwen van Yerseke. Ook veel gemeenteleden, inwoners van Yerseke en toeristen hebben onze monumentale kerk gefotografeerd. In dit album vindt u hiervan een bloemlezing. De meeste fotografen konden niet worden achterhaald, maar mocht u uw foto herkennen, dan graag een reactie! Heeft u zelf ook een foto van de kerk, dan kunt u dit aan de webmaster doorgeven, zodat ook uw foto in dit speciale foto-album gepubliceerd kan worden. Klik hier voor dit foto-album.