Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Yerseke

Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Yerseke

Fijn dat u onze website bezoekt!

De Hervormde Gemeente Yerseke leeft vanuit de christelijke traditie, die belang hecht aan ontmoeting: met God, met elkaar en met de wereld om ons heen. Op zondag ontmoeten wij elkaar als gemeente in de wekelijkse Eredienst. Doordeweeks zijn we op verschillende plaatsen en in verschillende vormen gemeente.

De belangrijkste reden dat wij deze website hebben ontwikkeld, is dat wij geloven dat de kerk een duidelijke boodschap heeft en daarmee middenin de maatschappij moet staan. De Hervormde Gemeente Yerseke wil dit wereldwijde communicatiemiddel inzetten om Gods Woord bij iedereen bekend te maken.

Daarnaast is deze website voor zowel gasten als gemeenteleden prima geschikt om informatie op te zoeken over onze gemeente. Zo vindt u hier o.a. informatie over onze visie op het gemeente-zijn, de geschiedenis van ons kerkgebouw, maar ook het meest actuele nieuws over de kerkdiensten en de vele activiteiten die in onze gemeente plaatsvinden. 

Wij nodigen u van harte uit om onze website op uw gemak te bekijken. Mocht u naar aanleiding van het bezoek aan de website of het beluisteren van een van onze kerkdiensten vragen hebben, dan zijn wij graag bereid om daar wellicht samen met u, een antwoord op te vinden. Uiteraard bent u ook van harte welkom om onze kerkdiensten bij te wonen, graag zelfs! U vindt de eerstvolgende diensten in de kolom rechts hiernaast.

Ons kerkgebouw staat in het centrum van Yerseke. Het adres is Kerkplein 5, maar de hoofdingang van de kerk bevindt zich aan de Oude Torenstraat.

 
Actueel nieuws voor en uit de gemeente

Actueel nieuws voor en uit de gemeente

Om op de hoogte te blijven van het meest actuele nieuws over alles wat er in en rondom onze gemeente gebeurt, zijn er, naast deze website, nog 3 verschillende mogelijkheden. De wekelijkse Zondagsbrief, het tweewekelijkse Kerkelijk Leven en het tweemaandelijkse Kruispunt.

lees meer ยป
 
Beroepingswerk Beroepingswerk

Voor al het nieuws over de ontstane vacature na het vertrek van ds. Baggerman verwijzen wij u naar deze pagina op de website.

 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


Privacyverklaring van onze website

Aan de privacyverklaring van onze gemeente wordt nog gewerkt.

 
NBG Bijbelquiz 2018

NBG Bijbelquiz 2018

De NBG-werkgroep Yerseke organiseert op woensdag 31 oktober weer de jaarlijkse Bijbelquiz 
 
Als Quizmaster hebben we dit jaar Ds P. de Graaf bereid gevonden ons door de vragen heen te leiden. We hopen net als de andere jaren op een grote opkomst, waarbij ook deelnemers uit andere dorpen hartelijk welkom zijn. De Bijbelquiz is bedoeld voor iedereen, dus voor zowel jong als oud, en is bedoeld om meer kennis op te doen van de Bijbel, waarbij het wedstrijdelement niet het belangrijkste is.
 
De koffie/thee of fris met wat lekkers staat klaar vanaf 19:30 uur. De quiz start om 20:00 uur en we hopen tussen 21:30 en 22:00 uur weer te eindigen.
 
Locatie: Kerkelijk Centrum de Haven 
 
Na afloop van de quiz is er een collecte bestemd voor het NBG
 
Voor meer informatie: 
Kees van Dixhoorn
E-mail: 
Tel: 06-31004278

 
Jeugddienst 4 november

Jeugddienst 4 november

Op zondag 4 november a.s. organiseert de jeugddienstcommissie weer een jeugddienst. Deze keer is Theo van Teijlingen als voorganger te gast, o.a. docent aan het CIOS in Goes. Ooit noemde Jos Brink hem in een TV interview de 'zingende dominee'. Theo van Teijlingen, de troubadour met een verhaal, met Het Verhaal!
De dienst begint om 10 uur en heeft als thema: "Een touwtje uit de brievenbus...!" Theo wil met zijn teksten, vanuit Bijbels perspectief, mensen troosten, inspireren, wakker schudden en aan het denken te zetten.
Ook vertelt hij in de dienst over het werk van zijn zus Els, die namens Youth with a Mission een opvanghuis voor aidswezen in Oeganda runt. Tijdens de dienst wordt er ook gecollecteerd voor dit doel.
Naast dat Theo met zijn gitaar de dienst begeleidt, werkt ook Flip Markwat mee aan deze dienst op het orgel en de piano.
Graag tot ziens in de jeugddienst! En... neem ook eens een keer een vriend of vriendin mee. Na afloop drinken we nog gezellig koffie, thee of fris. Wees welkom!

 
Start Bijbelkring

Start Bijbelkring

Zoals de gids Winterwerk in de gemeente 2018-2019 aangeeft bij de activiteit Bijbelkring heeft de kerkenraad gezocht naar iemand, die dit seizoen de leiding van deze kring op zich zal kunnen nemen. We hebben ds. H.J. Catsburg uit Goes bereid gevonden om onze Bijbelkring te gaan leiden! Ds. Catsburg is behalve predikant ook psychotherapeut en als geestelijk verzorger verbonden aan de Zorggroep Terweel in Goes.
De bijeenkomsten zijn gepland op de volgende data:
2018:  De maandagavonden 5-11 en 3-12
2019:  De maandagavonden 14-01  11-02  11-03  08-04
De onderwerpen die besproken gaan worden zullen te maken hebben met Bijbeluitleg en de betekenis voor ons in deze tijd. Bijbelkennis is geen vereiste vooraf. De Bijbelkring wil juist laagdrempelig en toegankelijk zijn voor iedereen!
We beginnen in ons kerkelijk centrum De Haven om 19.45 uur met koffie/thee en sluiten af rond 21.30 uur. U bent van harte welkom! Zegt het voort! Tot maandagavond 5 november 2018.

 
Kiekjes van de kerk

Kiekjes van de kerk

De Nederlands Hervormde Kerk in Yerseke is 1 van de meest gefotografeerde gebouwen van Yerseke. Ook veel gemeenteleden, inwoners van Yerseke en toeristen hebben onze monumentale kerk gefotografeerd. In dit album vindt u hiervan een bloemlezing. De meeste fotografen konden niet worden achterhaald, maar mocht u uw foto herkennen, dan graag een reactie! Heeft u zelf ook een foto van de kerk, dan kunt u dit aan de webmaster doorgeven, zodat ook uw foto in dit speciale foto-album gepubliceerd kan worden. Klik hier voor dit foto-album.