Belijdeniscatechese Belijdeniscatechese

In het nieuwe seizoen is er weer de mogelijkheid om belijdeniscatechese te volgen. Samen in gesprek zijn over geloof, kerk zijn, allerlei vragen en onderwerpen helpt om jezelf daarin te verdiepen Een seizoen lang verdiepen we ons samen in het christelijk geloof.
Mensen die nadenken over belijdenis doen, kunnen zich aanmelden bij ds W.J. van de Griend. Naar o.a. de doopouders van de afgelopen tijd gaat een persoonlijke uit- nodiging voor een informatief gesprek over wat belijdeniscatechese (niet) is. Dat is op zondag 15 september na de morgendienst om 12.00 uur, in de pastorie. Ieder die belangstelling heeft, is daar ook van harte welkom! 
Voor alle vragen en verdere informatie bel of mail ds. van de Griend0113-571336, wjvdgriend@zeelandnet.nl 

terug