Verjaardagsfonds Verjaardagsfonds

Het verjaardagsfonds bestaat al sinds 1958, is opgericht door  de toenmalige kerkenraad en in het leven geroepen om gelden op te halen voor doelen die niet opgenomen waren in de begrotingen van kerkrentmeesters en diaconie. Er kan een beroep op het fonds worden gedaan voor projecten van kerkelijke of diaconale aard, jeugdactiviteiten of activiteiten voor ouderen. Het moeten wel projecten zijn voor het algemeen belang van de kerk. In overleg met de vrijwilligers van het verjaardagsfonds wordt dan besloten of we hieraan kunnen bijdragen.
Gemeenteleden van 18 jaar en ouder en woonachtig in Yerseke, krijgen op hun verjaardag naast een kaart met gelukwens en een zakje voor een bijdrage aan het fonds. Gemeenteleden jonger dan 18 jaar krijgen op hun verjaardag alleen een kaart met een gelukwens. Het meedoen aan het verjaardagsfonds is geheel vrijblijvend.  Momenteel zijn er 16 vrijwilligers  die de kaarten bezorgen op de verjaardag en de zakjes later weer op komen halen.

In het verleden werd o.a. een beroep gedaan bij het aanschaffen van interieur in de kerk of het verenigingsgebouw De Haven  We hebben later bijgedragen  in de kosten van een ambulance voor onze zustergemeente in  Roemenië; ondersteuning van een kindertehuis  in Roemenië; bijdrage voor de restauratie van het orgel in de kerk; voor collages van de predikanten die in Yerseke hebben gestaan en die in de wandelkerk en consistorie hangen; diverse projecten in de “oude Haven”; nieuwe kanselkleden; aanschaf van nieuwe liedbundels die in de wandelkerk liggen.  We hebben ook de inloopmiddag en de kindernevendienst ondersteund met een geldelijke bijdrage                                                                                                                    In 2018 hebben we een bijdrage gedaan voor de inrichting van de nieuwe Haven (o.a. nieuw meubilair voor de grote zaal).                                                                                         We willen voor 2019 bijdragen in de kosten van de herinrichting van de kerktuin (binnenkort zal het college van kerkrentmeesters u hierover informeren).

We hopen dat u ook in de komende jaren het fonds op uw verjaardag wilt blijven steunen, zodat we middelen hebben om bijdragen te kunnen doen, wanneer de kerk een beroep op ons doet. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over het verjaardagsfonds, dan willen we dit graag van u horen. Coördinator is dhr. E. Buringh, tel. 572311 of stuur een e-mail.

terug