Verjaardagsfonds Verjaardagsfonds

Het verjaardagsfonds is rond 1958 opgericht door de kerkenraad en is in het leven geroepen om gelden op te halen voor doelen die niet opgenomen waren in de begrotingen van kerkrentmeesters en diaconie.  Er kan een beroep op het fonds worden gedaan voor projecten van kerkelijke en diaconale aard. Het moeten wel projecten zijn voor het algemeen belang van de kerk.  In overleg met de vrijwilligers van het verjaardagsfonds wordt dan besloten of we hieraan kunnen bijdragen.
Gemeenteleden van 18 jaar en ouder die woonachtig zijn in Yerseke zelf, krijgen op hun verjaardag naast een kaart met gelukwens een zakje voor een bijdrage voor het fonds. Gemeenteleden jonger dan 18 jaar krijgen op hun verjaardag alleen een kaart met een gelukwens. Het meedoen aan het verjaardagsfonds is geheel vrijblijvend.  Momenteel zijn er 16 vrijwilligers  die de kaarten bezorgen op de verjaardag en de zakjes later weer op komen halen.
 
In het verleden werd o.a. een beroep gedaan bij het aanschaffen  van interieur in de kerk. We hebben verder  bijgedragen  in de kosten van een ambulance voor onze zustergemeente in  Roemenië;  voor een kindertehuis  in Roemenië;  voor de restauratie van het orgel in de kerk; voor collages van de predikanten die in Yerseke hebben gestaan en die in de wandelkerk en consistorie hangen; voor diverse projecten in de “oude Haven”; voor nieuwe kanselkleden; voor de nieuwe liedbundels . We hebben ook de inloopmiddag en de kindernevendienst ondersteund met een geldelijke bijdrage. We willen graag bijdragen in de kosten van de aankleding van de “nieuwe Haven”.

We hopen dat u ook in de komende jaren het fonds op uw verjaardag wilt blijven steunen, zodat we middelen hebben om bijdragen te kunnen doen, wanneer de kerk een beroep op ons doet. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over het verjaardagsfonds, dan willen we dit graag van u horen. Coördinator is dhr. E. Buringh, tel. 572311 of stuur een e-mail.

terug