Update beroepingswerk mei 2024 Update beroepingswerk mei 2024
De beroepingscommissie kwam in juli 2023 voor het eerst bij elkaar. Ter voorbereiding van alle werkzaamheden is door de beroepingscommissie een cursus gevolgd dat georganiseerd is door de Landelijke Kerk. Nadat eind september de solvabiliteitsverklaring was ontvangen om op zoek te gaan naar een fulltime predikant zijn aanbevelingen vanuit de gemeente en vanuit de Landelijke Kerk ontvangen van predikanten die zouden kunnen passen in de Hervormde gemeente Yerseke. Inmiddels zijn vele predikanten beluisterd en benaderd. Hoopvolle gesprekken zijn gevoerd maar tot op heden heeft dat niet geleid tot een advies van de beroepingscommissie naar de kerkenraad. Een aantal predikanten die benaderd zijn en wel degelijk open staan voor een gesprek met Yerseke vinden het nog te vroeg om hun gemeente te verlaten. Dat heeft in een aantal gevallen vooral de maken met de achter ons liggende coronatijd. De twee jaren coronatijd zijn jaren geweest dat predikanten minder dan gewenst hebben kunnen werken aan de opbouw van hun gemeente. Ook al zijn ze er al vier jaar en dus beroepbaar willen ze coronajaren compenseren met een langer verblijf in hun huidige gemeente. Dat is begrijpelijk en zeer te respecteren. Het belemmert echter de mutaties van predikanten. Daarbij komt ook nog dat er een ernstig tekort is aan predikanten en de oplossing van dat tekort is nog niet in zicht. Integendeel. Een groot deel van het predikanten arsenaal gaat binnen nu en een paar jaar met pensioen en de aanwas blijft ver achter bij de vraag. Ook is bij het landelijke beroepingswerk geconstateerd dat het voor de randen van het land minder eenvoudig is om vacatures te vullen dan elders. Zeeland hoort bij de randen. Maar voor de beroepingscommissie is dat allemaal geen enkele reden om het hoofd in de schoot te werpen. Integendeel. Met blijvend enthousiasme, vreugde, geduld en vertrouwen zetten zij hun zoektocht voort omdat zij er ten diepste van overtuigd zijn dat het God zelf is die gemeente en predikant samenbrengt. Uiteraard wordt u bij nadere ontwikkelingen op het beroepingsfront op de hoogte gehouden. Een voortdurend gebed van een gemeente rondom een beroepingscommissie zal nooit onbeantwoord blijven.
terug