Stille Week 2021

Stille Week 2021
In de Stille Week (29 maart t/m 3 april) is er op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag ook een Avondgebed, aanvang 19.30 uur.
Met schriftlezingen, gebed, orgelspel en stilte worden we ons er van bewust dat we op gaan naar het einde van Jezus’ weg op aarde. 


U wordt van harte uitgenodigd om het Avondgebed (online) mee te vieren,
zowel op kerkradio en Kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21639


U kunt de Orde van Dienst downloaden en/of uitprinten op: 
https://www.hervormdyerseke.nl/downloadcentrum.

 
terug