Stille Week 2020

Stille Week 2020
In de Stille Week (6 t/m 11 april) is er op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag ook een online Avondgebed, aanvang 19.30 uur. Met schriftlezingen, gebed, orgelspel en stilte worden we ons er van bewust dat we op gaan naar het einde van Jezus’ weg op aarde.
U wordt van harte uitgenodigd om het Avondgebed online mee te vieren, zowel op kerkradio en Kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21639
In tegenstelling tot de reguliere diensten, zullen de Avondgebeden niet op Facebook uitgezonden worden.
U kunt de Orde van Dienst downloaden en/of uitprinten op https://www.hervormdyerseke.nl/downloadcentrum

Op Goede Vrijdag is de online dienst waarin we samen gedenken hoe Jezus aan het kruis voor alle schuld van mens en wereld het offer van Zijn leven brengt om zo Gods nieuw begin te laten doorbreken…
De dienst begint om 19.30 uur en is weer gewoon te volgen via kerkradio en Kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21639.
Tevens wordt de dienst live uitgezonden op de Facebookpagina Hervormd Yerseke.
De Orde van Dienst kunt u downloaden en/of uitprinten op https://www.hervormdyerseke.nl/downloadcentrum
terug