Stille Week 2022

Stille Week 2022
In de Stille Week (11 t/m 16 april) is er op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag een Avondgebed, aanvang 19.30 uur.
Met schriftlezingen, gebed, orgelspel en stilte worden we ons er van bewust dat we op gaan naar het einde van Jezus’ weg op aarde.
Klik HIER voor de liturgie.

 
terug