Rouwdiensten Rouwdiensten

Mocht u geconfronteerd worden met een overlijden in de familie en u wenst een dienst van Woord en Gebed te houden voorafgaande aan de begrafenis, dan dient u contact op te nemen met de predikant of bij diens afwezigheid met de scriba van de kerkenraad. De kerkenraad van onze gemeente heeft zich op Bijbelse gronden en vanuit pastorale overwegingen uitgesproken vóór het begraven.
Mocht er in de familie de wens tot crematie zijn, dan kennen wij de volgende gedragslijn: Wij respecteren de keuze van crematie. Wel is het zo, dat een dienst van Woord en Gebed niet in het crematorium plaatsvindt, maar in één van onze kerkelijke gebouwen. Na de rouwdienst gaan de predikant en de ouderling vanuit pastorale overwegingen wel mee naar het crematorium, maar zij verrichten daar geen kerkelijke handelingen meer.
Bij de kerkenraad leeft de wens om alle rouwdiensten vanuit de kerk te laten plaatsvinden, hoewel het kerkelijk centrum daar ook voor beschikbaar is.

Lees via deze link de Regeling Bijzondere Diensten.

terug