Overzicht belangrijkste contactadressen Overzicht belangrijkste contactadressen

Ons kerkgebouw staat aan het Kerkplein nummer 5. De hoofdingang bevindt zich aan de Oude Torenstraat. Het telefoonnummer van de consistorie tijdens kerkdiensten is: 06-53735265.

Functie Naam Adres Telefoon
Consulent Ds. P. de Graaf Kruiningen 06-18511090 E-mail
Voorzitter Mevr. J.J.M. Martijn-Leendertse Joh. Vermeerlaan 2 06-21833714 E-mail
Scriba Mevr. L.A.S. van Stee-Kolff Jolstraat 7 0113 576900 E-mail
Coördinator Pastoraat Mevr. J.C.A. Buringh Jan Lievenslaan 6 06-53229953 E-mail
Contactpersoon Diaconie Mevr. J.H. Joosse Damstraat 55 0113 574502 E-mail
Contactpersoon Kerkrentmeesters Mevr. G.J. Hout-Kloosterman Azalealaan 31 0113 573091 E-mail
Preekvoorziener Mevr. H.C. Fraanje-Beuzenberg Langeville 59 0113 572672 E-mail
Koster Dhr. L.P.J. Vogelaar Zweedijkseweg 25 0113 572221 E-mail
Kerkhulpverlening Dhr. C.J. Staal Kerkhoekstraat 38 06-24394566 E-mail
Contactpersoon organisten Dhr. A.J. Meijer Wemeldinge 0113 403488 E-mail
K.C. De Haven Dhr. D. Bijl Paardenmarkt 8 0113 571751
06-57485650
E-mail
Kerkelijk administrateur Per adres: Gertie Hout Azalealaan 31 0113 573091 E-mail
Abonnement Kerkelijk Leven Dhr. J. Fraanje Langeville 59 0113-572672 E-mail
Ledenadministratie Mevr. C.M.J. Zoeteweij Kakeldans 24 0113 573376 E-mail
Webmaster Dhr. A.J. Meijer Wemeldinge 0113 403488 E-mail

 

terug