vrijdag 22 maart 2024

Paasviering van de diaconie

Datum: 
 vrijdag 22 maart 2024
Tijdstip: 
 15:30 uur
Locatie: 
 De Haven

Ook dit jaar willen we weer een paasviering voor ouderen en alleengaanden houden in Kerkelijk centrum "de Haven" op vrijdag 22 maart 2024. In de viering zullen we naar het paasevangelie luisteren, liederen zingen, we hebben een gezellig samenzijn en zullen afsluiten met een gezamenlijke broodmaaltijd. "De Haven" is open vanaf 15.30 uur, we starten om 16.00 uur.

U kunt zich voor deze middag opgeven tot 18 maart 2024, dit kan op de volgende manieren: via de intekenlijsten in de wandelkerk, deze liggen vanaf 3 maart in de wandelkerk, of via de diaken Elke van Wallenburg 06-46834727 Vergeet niet bij het opgeven door te geven of u opgehaald wilt worden en of u evt. een speciaal dieet volgt.

terug