vrijdag 8 april 2022

Paasviering van de diaconie

Locatie: 
 De Haven
Tijdstip: 
 16:00 uur

Omdat we al 2 jaar geen kerstviering hebben kunnen houden, willen we van het jaar een paasviering houden. Op vrijdag 8 april vanaf 16.00 uur is de paasviering voor ouderen en alleen gaande in kerkelijk centrum "de Haven". In een viering zullen we naar het paasevangelie luisteren, liederen zingen, we hebben een gezellig samenzijn en zullen afsluiten met een gezamenlijke broodmaaltijd. "De Haven" is open vanaf 15.30 uur
U kunt zich voor deze middag opgeven tot 4 april 2022, dit kan op de volgende manieren, Via de intekenlijsten in de wandelkerk, deze liggen vanaf 20 maart in de wandelkerk, of via de diaken Elke van Wallenburg 06-46834727 Vergeet niet bij het opgeven door te geven of u opgehaald wilt worden en of u evt. een speciaal dieet volgt.

terug