Jeugdwerk Jeugdwerk
In het jeugd- en jongerenwerk kunnen we altijd nieuwe mensen gebruiken die leiding willen geven aan de diverse clubs. Zowel bij de crèche, Kinder- en Jongerennevendienst op zondagochtend, als door de week bij de verschillende activiteiten zoals de Hobbyclub en Jeugdclub 't Contact. En misschien vind je het leuk om mee te helpen bijzondere diensten te organiseren, zoals jeugd- en kinderdiensten en de Dijkdienst of wil je helpen met incidentele activiteiten zoals de Vakantiebijbelweek en Sirkelslag? Of ben je benieuwd hoe je jouw talenten op een andere manier kunt inzetten voor de gemeente, dan hopen we dat je contact opneemt met jeugdouderling Arnold Meijer. Ook als je meer informatie wilt, of vragen hebt kun je die uiteraard aan ons stellen!

NIEUW:
Binnenkort hopen we te starten met een nieuwe jongeren groep, die 1 of 2 x per maand op een avond in het weekend bij elkaar komt in een nog te creeren 'jeugdhonk'. Hiervoor zoeken we twintigers/dertigers die het leuk vinden om deze groep te begeleiden. Lijkt dit je leuk of wil je meer info, stuur dan een mailtje naar Arnold Meijer.


O, ja.. en bij twijfel of U de juiste persoon bent, overdenk dan eens onderstaande: 
Ja Heer, U roept ons telkens weer, om voor Uw kerk te werken
Maar, ijverig zijn we niet, dat zult U ook wel merken
Wij hebben ’t druk, de tijd is schaars, er zijn zoveel problemen
’t is eigenlijk niet zo’n goed idee, om ons in dienst te nemen
U hebt het ook aan mij gevraagd, dat was wel even schrikken
Want, Here, wat presteer ik nu?, ‘k ben niet zo goed in praten
En al mijn stuntelig gedoe, zou immers niemand baten!
Uw antwoord is: “Kom op mijn kind, Ik zoek geen krachtfiguren,
maar mensen met eenvoudig hart, die Ik op pad wil sturen,
Ik vraag geen diploma’s, geen brevet, die zijn echt overbodig,
Wees in het kleine maar getrouw, want dàt heb Ik hard nodig”.
terug