Gemeenteavond

Gemeenteavond

De gemeente wordt hartelijk uitgenodigd om te komen op de gemeenteavond die gehouden zal worden op dinsdagavond 26 november 2019 in ons kerkelijk centrum “De Haven”. Het is goed om elkaar als gemeente te ontmoeten en ook om mee te denken en mee te praten over zaken die ons als gemeente aangaan. Deze avond wordt u weer bijgepraat over de financiën. Een belangrijk onderwerp wat deze avond ter sprake komt is de orde van dienst. Hierin hebben enkele wijzigingen plaats gevonden. Dit geldt ook voor de proefperiode, dat de kinderen de kerk verlaten met Het Licht en tijdens het collecteren weer terugkomen in de kerk. Graag horen wij uw ervaring hierover.

Na deze onderwerpen zal er een spreker van de stichting Mercy Ships ons vertellen over het project Mercy Kids.

Rond 21.30 uur hopen we de avond af te sluiten met de rondvraag. Dat kan zoals altijd mondeling, maar we willen u nu ook de gelegenheid geven uw vraag schriftelijk in te dienen. Dit kan op de avond zelf, of voorafgaand bij de scriba N. Steketee-Schrijver, Vroonland 5 of per email:
. Dit mag uiteraard ook anoniem.

Naar goede gewoonte volgt na alle inhoudelijke zaken een informeel samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje. De avond begint om 19.45 uur en de inloop is vanaf 19.30 uur. Heel hartelijk welkom!​

terug