Gemeenteavond

Gemeenteavond
Deze wordt gehouden in kerkelijk centrum “De Haven” Inloop 19.30 uur, aanvang 19.45 uur.
Leen Louisse zal een presentatie geven over het werk van de Voedselbank De Bevelanden. Dit sluit mooi aan bij de actie van de Diaconie om houdbare producten in te leveren op zondag 27 november, woensdag 30 november en zondag 4 december. Na de pauze is er aandacht voor de begrotingen van het College van Kerkrentmeesters en Diaconie. Vervolgens zullen we u informeren over het verloop van het  ziektebeeld van ds. v.d. Griend en  kijken naar de toekomst. 
Als u nu al vragen heeft, kunt u deze indienen bij de scriba, zodat we op de gemeenteavond hopelijk al een antwoord kunnen geven.
terug