Gemeenteavond

Gemeenteavond

UUITNODIGING voor de Gemeenteavond in de Kerk op dinsdag 23 november 2021. Inloop19.30 uur, aanvang 19.45uur.
Tijdens  de  gemeenteavond staat centraal het elkaar ontmoeten en kijken naar de toekomst. Op de agenda staat ook de conceptbegroting van het College van Kerkrentmeesters. We verzoeken u om  uw  vragen zo veel  mogelijk van te  voren schriftelijk te  stellen via  de  mail scribahervormdyereseke@gmail.com of  aan te  leveren bij  de  scriba. Deze  avond is  te  volgen  via  de  Kerkomroep. Omdat  we  verwachten dat  u als  gemeenteleden in grote  getale  met  ons  mee  wil  denken, vragen we  u zich aan te  melden bij  de  scriba  via  de  mail of  telefonisch van maandag tot  en met  vrijdag tussen 18.00  –  19.00 uur. 

terug