Gemeenteavond

Gemeenteavond

UITNODIGING
voor de Gemeentemiddag/avond van de Hervormde Gemeente Yerseke
op woensdag 7 en donderdag 8 april 2021

In verband met de maatregelen rond Covid 19 zal de gemeentemiddag/avond (onder voorbehoud) in 3 sessies worden gehouden, waarbij 30 personen per bijeenkomst zijn toegestaan

op woensdag 7 april van 15.00- 16.30 uur en donderdag 8 april van 19.00 – 20.30 uur en van 20.45 – 22.15 uur. In de laatste sessie bestaat de mogelijkheid om online (*bij deelname van meer dan 10 personen) deel te nemen. P.S.  Geeft u zich ook gewoon op voor de laatste sessie. Na aanmelding kunnen we samen zoeken naar een alternatief bij verlenging van de avondklok.

De bijeenkomsten zullen worden gehouden in de kerk en zijn te volgen via de kerkradio.

In de uitgave van Kruispunt 1-2021 staat actuele informatie, waarover we met elkaar in gesprek gaan.

Tijdens de gemeentemiddag / avond zullen wij u bijpraten over de stand van zaken, staan we stil bij het Plan van Aanpak en zullen wij u informeren waar de kerkenraad mee bezig is. Het is in ons aller belang dat u hierbij aanwezig bent.


Wij verzoeken u om uw vragen zo veel mogelijk van te voren schriftelijk te stellen via de mail
scribahervormdyerseke@gmail.com  of aan te leveren bij de scriba. 

Omdat we verwachten dat u als gemeenteleden in groten getale met ons mee wil denken, vragen
wij u zich aan te melden bij de scriba via de mail of telefonisch tot woensdag 31 maart 18.00 uur.
Geef wel aan wanneer u wilt komen en of u eventueel met de laatste sessie online mee wilt doen.

De kerkenraad.

terug