woensdag 10 mei 2023

Gemeenteavond

Datum: 
 woensdag 10 mei 2023
Tijdstip: 
 19:30 uur
Locatie: 
 De Haven

De kerkenraad nodigt u uit de gemeenteavond bij te wonen op woensdag 10 mei aanvang 19:30 uur.
We beginnen in Kerkelijk Centrum De Haven. 
Eventuele vragen/opmerkingen kunt u van tevoren indienen bij de scriba.
Na de pauze zullen we het ontruimingsplan oefenen in de kerk.
Allen hartelijk welkom!

terug