Update beroepingswerk oktober 2023 Update beroepingswerk oktober 2023

Van het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) hebben we de financiële goedkeuring gekregen om voor onbepaalde tijd een full time predikant te beroepen voor de Hervormde Gemeente Yerseke. Binnen de kerkenraad is intensief gesproken over de mogelijkheid tot het beroepen van een fulltime predikant mede gezien de ontwikkelingen in de afgelopen jaren. Gelet op het positieve besluit van de CCBB en het vertrouwen en de steun die wij als kerkenraad van u als gemeente hebben ondervonden, is in de kerkenraadsvergadering van dinsdag 12 september besloten de procedure in gang te zetten voor het beroepen van een full time predikant.

Om daadwerkelijk met het beroepingswerk te beginnen moet allereerst het Breed Moderamen van de Classis Delta toestemming verlenen. Wij verwachten die toestemming op korte termijn omdat alle formele hobbels inmiddels zijn genomen.

 
Op zoek naar een nieuwe predikant Op zoek naar een nieuwe predikant
Onze gemeente is vacant. Tijdens de gemeenteavond op 10 mei jl. is de beroepingscommissie aan de gemeente voorgesteld. Deze bestaat uit: Liesbeth Aarnoutse (jeugdwerk), Kees van Dixhoorn (gemeente), Heleen Fraanje (ouderlingen) , Anja Joosse (diaconie), Christian Vogelaar (CvK) en Sonja Vogelaar (gemeente). We houden u hier op de hoogte van de vorderingen omtrent het beroepinsgwerk.

U kunt de volgende documenten aangaande het beroepsingswerk lezen en downloaden:

Profielschets predikant
Profielschets Hervormde gemeente Yerseke
Plaatselijke regeling
Beleidsplan