De Eredienst De Eredienst

De zondagse Erediensten zijn het hart van het gemeenteleven. Naast lofprijzing en aanbidding gaat daarin het Woord van God open, neemt Hij zelf het Woord. Wij mogen Hem en elkaar ontmoeten. In de Eredienst lezen we uit de Nieuwe Bijbelvertaling en zingen we hoofdzakelijk uit het Nieuwe Liedboek, maar ook regelmatig uit de Evangelische Liedbundel of de bundel Opwekking. In de kerk liggen liedboeken en Bijbels voor u klaar om te gebruiken in de dienst. Als er een bijzondere dienst is, zoals dopen of een christelijke feestdag, zijn er liturgieën beschikbaar.

Elke zondag is er een Eredienst, en begint om 10:00 uur.
De aanvangstijden van de komende Erediensten verschijnen op deze website, maar ook in het "Kerkelijk Leven" en in de regionale weekbladen.

Voor alle Erediensten geldt dat de boodschap die de gemeente wil uitdragen, zorgvuldig afgestemd wordt op de mensen die we willen bereiken. In de gemeente en kerkenraad is er verlangen om naast de traditionele Erediensten ook andersoortige diensten te houden waarin de geloofsbeleving op een andere manier uitgesproken wordt. Deze andersoortige diensten weerspiegelen de verscheidenheid aan geloofsbeleving onder de gemeenteleden. Daarnaast zijn andersoortige diensten een poging om mensen die nu buiten de kerk staan naar binnen te halen. Belangrijke toetssteen bij alle diensten is: is de boodschap en de vormgeving verstaanbaar voor mensen van deze tijd.

terug