Kerkenraad Kerkenraad
O, ja.. en bij twijfel of U de juiste persoon bent, overdenk dan eens onderstaande: 
Ja Heer, U roept ons telkens weer, om voor Uw kerk te werken
Maar, ijverig zijn we niet, dat zult U ook wel merken
Wij hebben ’t druk, de tijd is schaars, er zijn zoveel problemen
’t is eigenlijk niet zo’n goed idee, om ons in dienst te nemen
U hebt het ook aan mij gevraagd, dat was wel even schrikken
Want, Here, wat presteer ik nu?, ‘k ben niet zo goed in praten
En al mijn stuntelig gedoe, zou immers niemand baten!
Uw antwoord is: “Kom op mijn kind, Ik zoek geen krachtfiguren,
maar mensen met eenvoudig hart, die Ik op pad wil sturen,
Ik vraag geen diploma’s, geen brevet, die zijn echt overbodig,
Wees in het kleine maar getrouw, want dàt heb Ik hard nodig”.
terug