Wijkindeling: Wijkindeling:

WIJK 1

Predikant: ds. W.J. van de Griend.
Ouderling: dhr. D. van der Jagt.
Pastorale medewerkers: mevr. G.I. Marteijn en 1 vacature. 

D. van der Jagt:
Akkerseweg
Breedsendijk
M.J. Goemanstraat
Polen
Schipperstraat
Stoofstraat
Postweg
Allen buiten Yerseke die hier ingeschreven staan

G.I. Marteijn:
Burenpolderweg
Burg. Sinkelaan
Industrieweg
Kijkuit
De Meulemeesterstraat
Van Randwijckstraat
Van Tienhovenstraat
Waghtoplein

...
Dr. van Rooijenstraat
Gr. van Zoelenstraat
P.v. Meerdervoortstraat
Ten Houtenstraat
Van Klinkenbergstraat
Damstraat
Dam


WIJK 2

Predikant: ds. W.J. van de Griend en ds. S. Dierx (gemeenteleden >70 jaar).
Ouderling: mevr. J.G. Koutstaal - Visser.
Pastorale medewerkers: mevr. W.P. Boone en vacature.

J. G. Koutstaal:
Fuchsialaan
Hogeweg
Irislaan
Magnolialaan
Moerplein (even nrs. Gersicha)
Papaverlaan
Rozenlaan

W.P. Boone:
Begonialaan
Dahlialaan
Ericalaan
Violenlaan

...
Azalealaan
Lelieplein


WIJK 3

Predikant: ds. W.J. van de Griend.
Ouderling: mevr. P.J. Meijer-Robër
Pastorale medewerkers: mevr. M. de Munck-Oudeman, mevr. C.F. Danker-Mol en mevr. M. van Dixhoorn-Lamper

P.J. Meijer:
Vletstraat
Fregatstraat
Jolstraat
Hoogaarsplein

C.F. Danker-Mol:
Aakstraat
Breeweg (vanaf nr. 40 even en vanaf nr. 1 oneven)
Galjoenstraat
Molenlaan
Steeweg

M.A. de Munck:
Ambachtsherenlaan
De Burcht
Vroonland

M.S. van Dixhoorn:
Ferdinand Bollaan
Carel Fabritiuslaan
Govert Flincklaan
Jan van Goyenplein
Pieter de Hoochlaan
Jan Lievenslaan
Nederhof
Nicolaes Maeslaan
Ridderhof
Johannes Vermeerlaan


WIJK 4

Predikant: ds. W.J. van de Griend en ds. S. Dierx (gemeenteleden > 70 jaar).
Ouderling: Vacature
Pastorale medewerkers: mevr. A.P. Praat en mevr. C. Rijstenbil

...:
Hof van Poleij
Irenestraat
Kerkhoekstraat
Margrietstraat
Marijkelaan
Vijverdwarsstraat

A.P. Praat:
Bernhardstraat
De Capellerie
Hartoogstraat
Oude Torenstraat
Paardenmarkt
Stenge
Stokvisstraat

C. Rijstenbil:
Beatrixstraat
Breeweg t/m nr. 40 (even)
Kakeldans
Korte Kerkstraat
Nieuwe Kerkstraat
Oesterstraat
Oude Bogaert
Sandeestraat
Schotte
Spruitstraat
Tuinstraat
Zeeburg


WIJK 5

Predikant: ds. W.J. van de Griend.
Ouderling: dhr. W.A. Don
Pastorale medewerkers: mevr. J.E. Hoogstrate en vacature.

...
Grintweg
Hof Zweedijk
Kerkplein
Kon. Julianastraat
Kon. Wilhelminastraat
Zanddwarsstraat
Zweedijkseweg

...
Hardenhoek
Kaasgat
Korringaweg (De Zaete)
Kreeft
Langeville
Molendijk
Molenpolderweg
Schapenweg
St. Pieterspolder
2e Tholseindeweg
Zanddijk

J. E. Hoogstrate:
Bekhof
Emmastraat
Kaaistraat
Lepelstraat
Mosselstraat
Noordzandstraat
Oranjehof
Schuttershof
Vierstraat
Wijngaardstraat


WIJK 6

Predikant: Ds. S. Dierx.
Ouderling: mevr. S.J. Vogelaar – Slabbekoorn.
Pastorale medewerkers: mevr. L.A. van der Jagt en mevr. C.A. Pekaar.
Bezoekmedewerkers: Fam. Allewijn, mevr. M. Geense en mevr. L.C. Geense.

S.J. Vogelaar
Moerplein (nrs. 81-143)

C.A. Pekaar
Moerplein (nrs. 1-71)

L.A. van der Jagt-van Rumste
Moerzicht

terug