Wie zijn wij, wat is onze identiteit? Wie zijn wij, wat is onze identiteit?

Het profiel van de gemeente:

Per 1 januari 2019 telt onze gemeente 1232 ingeschreven leden. Hiervan zijn 380 belijdende lidmaten, 731 doopleden en 121 overige ingeschreven of meegeregistreerde leden.


ONZE IDENTITEIT

De Hervormde Gemeente Yerseke behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. Onze Hervormde Gemeente is een echte dorpsgemeente: zij herbergt vele stromingen, variërend van Gereformeerde Bond, Confessioneel, Evangelisch tot in het brede midden van de kerk.

Als kerk vallen we onder de Classis Delta in de ring Goes. 

Zeker de laatste 50 jaar hebben de kerkenraad en de gemeente zich geprofileerd als een confessionele gemeente, met een christocentrische prediking. In alle profielschetsen is dat terug te vinden. De laatste jaren is in de kerkenraad gesproken over een andere verwoording van de kleur én identiteit van de gemeente: een confessionele gemeente tussen traditie en vernieuwing.

terug