Wie zijn wij, wat is onze identiteit? Wie zijn wij, wat is onze identiteit?

Het profiel van de gemeente:

Momenteel telt onze gemeente ca. 1100 ingeschreven leden. Hiervan zijn 350 belijdende lidmaten, 700 doopleden en 50 overige ingeschreven of meegeregistreerde leden.


ONZE IDENTITEIT

De Hervormde Gemeente Yerseke behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. Onze Hervormde Gemeente is een echte dorpsgemeente: zij herbergt vele stromingen, waarbij wij ons profileren als een confessionele gemeente, met een christocentrische prediking. Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuw beleidsplan en stellen wij dat de Hervormde Gemeente Yerseke een confessionele gemeente tussen traditie en vernieuwing wil zijn.

Als gemeente vallen we onder de Classis Delta van de PKN in de ring Goes.

Lees en download hier de plaatselijke regeling en het Beleidsplan.

terug