Viering Heilig Avondmaal Viering Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal wordt vijf maal per jaar gevierd, waarvan een maal op Goede Vrijdag. We delen brood en wijn als teken van Christus’ lichaam en bloed. De diakenen doen dienst aan de tafel. Zij nodigen de kerkgangers naar voren en delen brood en wijn rond in de zijbeuken en het schip. Het Avondmaal is in principe alleen open voor belijdende leden. Wel worden alle kerkgangers uitgenodigd om naar voren te komen; wanneer zij niet deelnemen aan het Avondmaal, kunnen zij het brood en de wijn gewoon doorgeven. 

Moerzicht

Naast de viering in de kerk vindt er 4 maal per jaar een viering plaats in het verzorgingshuis 'Moerzicht'. Hoewel deze diensten staan onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van onze gemeente, de Gereformeerde kerk en de Vrije Evangelische Gemeente, zijn bewoners van alle kerkgenootschappen van harte welkom. Dit geldt ook voor gemeenteleden van buiten 'Moerzicht', die het Avondmaal willen meevieren.

terug