ma 26 maart 2018

Stille Week - Avondgebed

Locatie: 
 Hervormde Kerk
Tijdstip: 
 19:30 uur

Evenals de afgelopen jaren vinden ook dit jaar weer avondgebeden plaats in onze kerk, in de Stille week, de week voor Pasen. Het is bedoeld als een voorbereiding op het Paasfeest. Er is veel aandacht voor stilte en gebed, zodat ieder voor zich het lijden van de Heer tot zich kan laten doordringen. De avondgebeden zijn op maandag 26, dinsdag 27, woensdag 28, donderdag 29 en zaterdag 31 maart en beginnen steeds om 19.30 uur, in de kerk. Iedereen komt in stilte de kerk binnen. Er zijn twee schriftlezingen: en er worden twee liederen (een psalm en een gezang) gezongen. De voorganger bidt een gebed en tussendoor zijn er momenten van stilte. We gaan ook weer in stilte uit elkaar. Die stilte is niet beklemmend, maar schept juist ruimte om je gedachten te ordenen en je op God te richten. Degenen die er de vorige jaren waren vonden het vaak een bijzondere ervaring. U en jij bent van harte welkom, om één of meerdere avondgebeden mee te maken!

terug