Samenwerking Samenwerking

Naast de Hervormde Gemeente Yerseke zijn er nog 2 PKN gemeenten in Yerseke: de Hervormde Gemeente Rehoboth en de Gereformeerde Kerk. Daarnaast is er een Vrije Evangelische Gemeente en een Gereformeerde Gemeente in ons dorp. De verstandhouding met de andere kerkelijke gemeentes is goed. Er is structureel overleg tussen de predikanten en ook zijn er diverse activiteiten die door verschillende kerkgenootschappen samen georganiseerd worden, o.a. het jeugdwerk en de catechisaties. Ook veel kringwerk, zoals Alphacursus, Gemeente Groei Groepen en de Koffiemorgens voor vrouwen worden interkerkelijk georganiseerd.

terug