Gebruiksplan kerk i.v.m. Corona

Kerkdiensten op 1,5 meter afstand – Hervormde Gemeente Yerseke

We mogen weer naar de kerk, maar er geldt nog steeds de regel van 1,5 onderlinge afstand. Dat betekent dat er in onze kerk maximaal 99 mensen passen; ook moeten we een aantal huisregels in acht nemen.

Voor elke zondag wordt een beperkte groep leden in de kerk uitgenodigd volgens een alfabetisch systeem, op beginletter van de achternaam. De overige leden kunnen de dienst online meebeleven. Om de 4 zondagen is uw groep weer aan de beurt. Ongehuwde stellen, of gezinnen met verschillende achternamen mogen uiteraard samen naar de diensten komen.
 • 5 juli 2020 – In deze Brugdienst nemen de oudste kinderen afscheid van de kindernevendienst. Voor deze dienst worden alleen de familieleden van de kinderen uitgenodigd.
 • 12 juli 2020 – Voor deze dienst worden uitgenodigd leden van wie de achternaam begint met de letters A t/m G. 
 • 19 juli 2020 - Voor deze dienst worden uitgenodigd leden van wie de achternaam begint met de letters H t/m K.
 • 26 juli 2020 - Voor deze dienst worden uitgenodigd leden van wie de achternaam begint met de letters L t/m P.
 • 2 augustus 2020 - Voor deze dienst worden uitgenodigd leden van wie de achternaam  begint met de letters R t/m Z.
Huisregels:
 • Mensen die ziek of verkouden zijn, of die een persoon met koorts thuis hebben, worden dringend verzocht om thuis te blijven;
 • Tussen kerkgangers dient 1,5 meter afstand gewaarborgd te worden. 
 • U komt binnen via de hoofdingang Oude Torenstraat.
 • U zet eventueel de auto of de fiets neer op de daarvoor bestemde plek (houd tussen personen de 1,5 meter afstand in acht).
 • Het is niet toegestaan om op het kerkpad of in het voorportaal/wandelkerk (sociaal) te groeperen, men dient zich te houden aan de 1,5 meter. Deze wordt aangeduid met strepen op de vloer.
 • Volg de aangewezen looproutes.
 • Volg de aanwijzingen op van de coördinatoren.
 • Ga alleen op een plaats gaan zitten waar op de bank een groene sticker zit. 
 • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
 • Gemeentezang is niet toegestaan.
 • Alleen gebruik van eigen bijbel/liedboek is toegestaan.
 • Collecten (3) vinden plaats bij de uitgang.
 • Geen ontmoeting en consumptie na afloop van de dienst.
 • Het bezoek van het toilet bij de corridor tot een minimum beperken.
Het toilet van de consistorie is gesloten voor de kerkbezoekers, alleen te gebruiken door de voorganger, ouderling en diaken van dienst, de organist en de beeldtechnicus.

We  hopen dat we u die uitgenodigd bent, mogen verwelkomen in de kerk

We wensen u gezegende diensten toe, in de kerk en thuis.

Kerk-hulpverlening team en kerkrentmeesters.

terug