Predikanten Predikanten

Momenteel zijn wij een vacante gemeente.


Tijdens de vacaturetijd is ds. L.C.P. Deventer uit Kapelle onze consulent. 


Ds. Dierx uit Waarde zal tijdens de vacaturetijd het pastorale werk in onze gemeente voor een deel overnemen.


Vroegere predikanten in Yerseke:

Voor de geschiedenis van alle predikanten die sinds 1581 onze gemeente gediend hebben, verwijzen wij u graag naar de website van dhr. Frans Verkade.

terug