Ouderling-kerkrentmeesters in onze gemeente: Ouderling-kerkrentmeesters in onze gemeente:

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit 5 personen, waarvan 2 kerkrentmeesters en 3 ouderling-kerkrentmeesters:

Dhr. J.W. Rijstenbil, voorzitter
Mevr. G. Hout, secretaris. Tel: 573091 of e-mail
Dhr. E.C. Harmsen
Dhr. D.J. van de Velde
Dhr. D. Visser

terug