Ouderling-kerkrentmeesters in onze gemeente: Ouderling-kerkrentmeesters in onze gemeente:

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit 3 personen, waarvan 1kerkrentmeester en 2 ouderling-kerkrentmeesters:

Dhr. E.C. Harmsen, voorzitter
Mevr. G. Hout, secretaris. Tel: 573091 of e-mail
Dhr. D.J. van de Velde

terug