Koffiemorgen Koffiemorgen

Elke 3e dinsdag van de maand van 9.00 uur tot 11.00 uur komen we bij elkaar.
Vrouwen uit verschillende kerken.
Hoe ziet de ochtend eruit? Eerst drinken we koffie en praten wat bij over het wel en wee. We zingen, bidden, lezen uit de Bijbel. 
En natuurlijk drinken we nog een tweede kopje koffie. Na de pauze spelen we een spel of praten we over vroeger. Van harte uitgenodigd!

In verband met de coronaregels is de startdatum nog niet bekend. Hierover krijgt u tijdig bericht.

Els Meijer,                  tel. 571861         elsmeijer6@gmail.com
Joke Koutstaal,       tel. 572416         jokekoutstaal@hotmail.com

terug