maandag 18 december 2023

Kerstviering diaconie

Datum: 
 maandag 18 december 2023
Tijdstip: 
 15:30 uur
Locatie: 
 De Haven

Op maandagmiddag 18 december 2023 vanaf 16.00 uur is er de kerstviering voor ouderen en  alleen gaande in kerkelijk centrum "de Haven". In deze gezamenlijke viering met de Vrije Evangelische Gemeente zullen we naar het kerstevangelie luisteren, liederen zingen, we hebben een gezellig samenzijn en zullen afsluiten met een gezamenlijke broodmaaltijd. "De Haven" is open vanaf 15.30 uur.

U kunt zich voor deze middag opgeven tot 15 december 2023, dit kan op de volgende manieren, Via de intekenlijsten in de wandelkerk, deze liggen vanaf 3 demeber  in de wandelkerk, of via de diaken Elke van Wallenburg 06 46834727. Vergeet niet bij het opgeven door te geven of u opgehaald wilt worden en of u evt. een speciaal dieet volgt.

terug