Kerstviering Kerstviering
Op maandagmiddag 16 december 2019 vanaf 16.00 uur is er de kerstviering voor ouderen en  alleen-gaanden in kerkelijk centrum "De Haven". In deze gezamenlijke viering met de Vrije Evangelische Gemeente zullen we naar het kerstevangelie luisteren, liederen zingen, we hebben een gezellig samenzijn en zullen afsluiten met een gezamenlijke broodmaaltijd. "De Haven" is open vanaf 15.30 uur
U kunt zich voor deze middag opgeven tot 13 december 2019, dit kan op de volgende manieren, Via de intekenlijsten in de wandelkerk, deze liggen vanaf 1 december  in de wandelkerk, of via de diaken Dick Bijl 06-41480824 of Kees Aarnoutse 0113-573304   Vergeet niet bij het opgeven door te geven of u opgehaald wilt worden en of u evt. een speciaal dieet volgt.
terug