Het kerkgebouw anno nu Het kerkgebouw anno nu

 

Het kerkgebouw met de hoofdingang, gezien vanuit zuidwestelijke richting.

Het kerkgebouw met consistorie.

De dakruiter en de klok die in 1976 op de kerk geplaatst zijn.

Houten paneel naast de hoofdingang, met bovenin het wapen van Yerseke.

Het schip van de kerk, in westelijke richting gezien.

Het schip van de kerk, in oostelijke richting gezien.

Zicht op de noordelijke zijbeuk van de kerk. 

Het liturgisch centrum.

De kansel, ofwel de preekstoel.

Het eeuwenoude doopvont, ooit opgevist in de Oosterschelde en waarschijnlijk afkomstig uit de verdronken stad Reymerswael.

Het Flentroporgel uit 1952.

De Avondmaalstafel gezien vanaf het liturgisch centrum.

Wandbord in de kerk waarop de te zingen liederen vermeld staan.

Detail van het plafond.

 

terug