Gemeenteavond Gemeenteavond

Het is het streven van de kerkenraad dat er 2 keer per seizoen een gemeenteavond gehouden wordt. Een goede gelegenheid om elkaar als kerkenraad en gemeente op een andere manier te ontmoeten. Op deze avonden is er altijd de gelegenheid met de kerkenraad van gedachten te wisselen over lopende zaken in de gemeente. Daarnaast wordt ook gezocht om bijvoorbeeld diaconale en evangelisatorische projecten voor het voetlicht te brengen.

terug