In dit foto-album kunt u foto's bekijken die gemaakt zijn tijdens bijzondere diensten in onze kerk en van verschillende activiteiten in onze gemeente. Vaste fotograaf tijdens bijzondere Erediensten is dhr. B. Wondergem.


Via deze link komt u terecht in een Picasa Album waar foto's van eerdere jaren staan.
 


Copyright 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Hervormde Gemeente Yerseke.
Gebruiksvoorwaarden 
Deze website is bestemd voor niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd welke informatie dan ook die wordt verkregen via deze website op, om het even welke manier en onder welke vorm dan ook, commercieel te exploiteren zonder schriftelijke toestemming.
Aansprakelijkheid 
De op deze Website vertoonde informatie is met zorg samengesteld door de Hervormde Gemeente Yerseke. De Hervormde Gemeente Yerseke aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website getoonde informatie. 
Auteursrecht en portretrecht 
Auteursrecht 
De Hervormde Gemeente Yerseke respecteert het auteursrecht en portretrecht. Het auteursrecht berust bij de maker van het werk en leeft voort tot 70 jaar na de dood van de maker. Auteursrecht gaat van rechtswege over op de erfgenamen. Afgebeeld fotomateriaal zal, indien de auteur bekend is, alleen met diens toestemming worden geplaatst. Indien de auteur bij de Hervormde Gemeente Yerseke onbekend is wordt vermeld: auteur onbekend. 
Indien u meent de rechtmatige auteur te zijn van fotomateriaal op de beeldbank, kunt u contact opnemen met de commissie.
Portretrecht 
Het portretrecht heeft betrekking op de personen die zijn afgebeeld. Dit recht geldt wanneer de afbeelding in opdracht is gemaakt en de geportretteerde doelbewust is gefotografeerd. Bij openbaarmaking zal daarom behalve aan de maker van de foto, de auteur, ook altijd toestemming worden gevraagd aan de geportretteerde. 
Als de foto niet in opdracht van de geportretteerde is gemaakt en dus bij toeval wordt gefotografeerd, bijvoorbeeld bij een gebeurtenis, maar deze persoon herkenbaar op de foto staat, dan wordt de foto zonder toestemming gepubliceerd. In dit geval zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Herkenbaarheid van de persoon en de persoonlijke belangen die bij een eventuele publicatie kunnen worden geschaad, zijn daarbij van belang. Wanneer de persoon zich meldt en een redelijk belang heeft tegen publicatie, dan wordt de foto verwijderd (N.B. Het portretrecht bij portretten in opdracht gemaakt geldt tot 10 jaar na het overlijden van de afgebeelde persoon, art. 20 AW). 
Opmerking 
Afbeeldingen van personen die een openbare functie bekleden kunnen te allen tijde worden geplaatst, tenzij dit een confronterende foto is, in een niet tijdens het bekleden van de openbare functie, gemaakte foto.
Toestemmingsformulier geportretteerde of auteur 
Hierbij vindt u een link naar het toestemmingsformulier. Hiermee kunt u aangeven of u toestemming verleent om fotomateriaal, waarvan u de auteur bent, op de beeldbank te plaatsen (met daarbij de vermelding van de auteur) of wanneer u geportretteerd bent en kunt u toestemming verlenen of uw foto op de beeldbank geplaatst mag worden, en ook kunt u aangeven mét of zonder naamsvermelding Ook kunt u onherkenbaar (bijvoorbeeld in een groep) worden gebracht.
Hervormde Kerk Yerseke

De Nederlands Hervormde Kerk in Yerseke is 1 van de meest gefotografeerde objecten van Yerseke. Ook veel gemeenteleden, inwoners van Yerseke en toeristen hebben onze monumentale kerk gefotografeerd. In dit album vindt u hiervan een bloemlezing. De meeste fotografen konden niet worden achterhaald, maar mocht u uw foto herkennen, dan graag een reactie! Heeft u zelf ook een foto van de kerk, dan kunt u dit aan de webmaster doorgeven, zodat ook uw foto hier gepubliceerd kan worden.

Bekijk alle foto's
 
Kiekjes van kerken

Tijdens de zomermaanden trekken veel gemeenteleden eropuit voor een vakantie in binnen- of buitenland. Vaak wordt ook een kerk(dienst) bezocht in de vakantieplaats. In dit fotoalbum verzamelen we de foto's die gemeenteleden gemaakt hebben van kerken tijdens hun vakantie. Heeft u ook een foto gemaakt en wilt u hem hier ook delen met anderen, mail hem dan naar arnoldmeijer@kpnmail.nl

Bekijk alle foto's
 
1e Paasdag

Wat was het een feestelijke dienst op 1e Paasdag. Het Paasevangelie, koormuziek, trompetspel, een nieuwe Paaskaars, de belijdenis van Leon en de kleurrijke tekeningen van de kinderen!

Bekijk alle foto's
 
Brugdienst 2021

Op zondag 4 juli was de jaarlijkse Brugdienst, waarin Fleur Murre, Jenny Sinke, Veerle Timmerman, Jurian Fierloos en Simon van der Jagt afscheid namen van de Kindernevendienst. De dienst werd geleid door ds. W.J. van de Griend en het thema was "Brood voor onderweg". Na afloop dronken we als gemeente koffie in de kerktuin.

Bekijk alle foto's
 
Doopdienst zondag 8 november 2020

Op zondag 8 november was een feestelijke zondag bij de bediening van de Heilige Doop aan: Jeannette Helena Rozemarijn de Kok en Petra Anke Hoogstrate. We werden samen herinnerd aan de trouw en de liefde van God die al geldt vanaf het allereerste en allerkleinste begin. Het ja-woord van de doopouders is het begin om ook van jongs af al te gaan leren over de Here God. Samen als gemeente staan we om de doopouders en om elkaar heen om samen meer van Gods liefde en trouw te gaan begrijpen.

Bekijk alle foto's
 
Startzondag 6 september 2020

Zondag 6 september was de aftrap voor het nieuwe seizoen. Thema is ‘Het goede leven, bloeien in Gods licht.’ Door beperkende maatregelen is het dit jaar anders dan anders. Samen als gemeente vierden we deze dag met vier verschillende activiteiten die om 11.00 uur eindigden met het elkaar ontmoeten in de tuin van onze kerk waar echt iedereen van harte welkom was voor koffie, thee, fris en met lekkernijen!
 

Bekijk alle foto's
 
Doopdienst zondag 23 augustus 2020

Op zondag 23 augustus was een feestelijke zondag bij de bediening van de Heilige Doop aan: Ferron Moerdijk, Quinn Zuidhof, Yara de Munck en Damian Bout. We werden samen herinnerd aan de trouw en de liefde van God die al geldt vanaf het allereerste en allerkleinste begin. Het ja-woord van de doopouders is het begin om ook van jongs af al te gaan leren over de Here God. Samen als gemeente staan we om de doopouders en om elkaar heen om samen meer van Gods liefde en trouw te gaan begrijpen.
 

Bekijk alle foto's
 
Belijdenisdienst zondag 16 augustus 2020

Zondag 16 augustus was de belijdenisdienst. Jurgen Dingemanse, Martin van der Jagt & Nicky van der Jagt-Hazeleger, Jelco Kosten en Jan Kees de Regt deden belijdenis van hun geloof. Het is een bijzondere stap in jullie leven met het verlangen om steeds méér in je persoonlijk geloof te leren en ook te ontdekken. We lazen die zondag uit Matteüs 18, over vergeven. 

Bekijk alle foto's
 
Renovaties 2019

De Hervormde Gemeente te Yerseke laat weten dat het Flentrop-orgel (1951) in de Hervormde kerk van Yerseke is gerenoveerd. Naast groot onderhoud zijn ook enkele orgelregisters vernieuwd waardoor het breder inzetbaar is voor de begeleiding van de gemeentezang en concerten. Zo zijn de Trompet en Dulciaan nieuw en is er een Sesquialter op het Rugwerk geplaatst. De werkzaamheden werden vorige week afgerond door Van den Heuvel Orgelbouw uit Dordrecht. Deze orgelbouwer bouwde in 1984 in Yerseke het grote opzienbarende orgel van de Gereformeerde Gemeente. Begin volgend jaar hoopt organist Mark Christiaanse een presentatieconcert te geven op het gerenoveerde orgel.

Tevens zijn in de zomer de voegen aan de zijgevel vernieuwd en zijn de binnenmuren deels opnieuw gestuct en geschilderd. In december is het lood op de dakruiter vervangen vanwege een lekkage.

Bekijk alle foto's
 
Kerst 2019

In dit album staat een selectie van foto's van de diverse kerstdiensten in onze kerk: het Kinderkerstfeest op zondagmiddag 22 december, de Kerstzangdienst op dinsdagavond 24 december en de Kerstmorgendienst op woensdag 25 december.

Bekijk alle foto's
 
Yerseke 75 jaar bevrijd

Op zondag 27 oktober 2019 was het exact 75 jaar geleden dat Yerseke bevrijd werd door de Canadezen. In het weekend van 26/27 oktober werd hier een tentoonstelling aan gewijd in de kerk. Op zondag 27 oktober was er een feestelijke dienst, waarin voorging ds. W.J. van de Griend. Naast diverse gemeenteleden werd medewerking verleend door organist/pianist Edwin Pieterse, muziekvereniging Mozart o.l.v. Mathieu van Duiven en koor Mooi Zeeland o.l.v. mevr. W. van Zweden-Noordam.

Bekijk alle foto's
 
Doopdienst 6 oktober 2019

Op zondag 26 mei is de Heilige Doop bediend aan Willem Dick Verburg, Pieter Jan van der Jagt en aan Marinus Abraham Saman. De dienst werd geleid door ds. W.J. van de Griend.

Bekijk alle foto's
 
Startweekend 2019

Op 8 en 9 september vonden de startactiviteiten van het nieuwe winterseizoen plaats. Op zaterdag 8 september de jaarlijkse gemeente barbecue waar ruim 100 gemeenteleden aan deelnamen en op zondag 9 september de gezinsdienst in de kerk. Het thema van het kerkelijk jaar is "Een goed verhaal". Daarom kreeg iedereen na afloop van de kerkdienst een boekenlegger cadeau.

Bekijk alle foto's
 
Brugdienst 30 juni 2019

Op zondag 30 juni namen de oudste 6 kinderen afscheid van de Kindernevendienst in de zogeheten brugdienst, die als thema had "Behouden Vaart" n.a.v. het bijbelverhaal uit Markus 4 over de storm op het meer. Ds. W.J. van de Griend leidde de dienst. Na afloop van de dienst dronken we gezamenlijk koffie buiten met zelfgemaakte lekkernijen. De opbrengst daarvan was voor het collectedoel van de Kindernevendienst: Mercy Kids.

Bekijk alle foto's
 
Dijkdienst 23 juni 2019

Op zondag 23 juni was de jaarlijkse Dijkdienst, georganiseerd door de gereformeerde kerk, de Vrije Evangelische Gemeente en de Hervormde gemeente. Het thema was 'Voor de leeuwen gegooid' en medewerking werd verleend door de band Vision uit Tholen en enkele kinderen. Voorganger was ds. W.J. van de Griend en het kindermoment werd verzorgd door juf Ellen Zuijdwegt.

Bekijk alle foto's
 
Doopdienst 26 mei 2019

Op zondag 26 mei is de Heilige Doop bediend aan Anouk Nina Jane Fidom, Danique Mary Jane Kloet, Jason Jan Willem Kloet en aan Jack Elco Ko Sonke. De dienst werd geleid door ds. W.J. van de Griend. Tijdens de verkondiging stond hij stil bij de woorden uit Exodus 32: 1 t/m 12 + 14. De foto's in deze dienst zijn gemaakt door Jody van Strien-van Boven.

Bekijk alle foto's
 
Paasontbijt 2019

Op Eerste Paasdag was er door het team van De Haven en vrijwilligers een feestelijk Paasontbijt georganiseerd. Uiteraard ontbraken de krukels met krentenbrood niet!

Bekijk alle foto's
 
Doopdienst 14 april 2019

Op zondag 14 april is de Heilige Doop bediend aan Vera Steketee, Sven Tange en Hannah van Strien. De dienst werd geleid door onze eigen predikant ds. W.J. van de Griend. Bijzonder, want dit was zijn eerste Doopdienst in onze gemeente sinds zijn bevestiging op 31 maart 2019.

Bekijk alle foto's
 
Bevestigingsdienst ds. W.J. van de Griend

Op zondag 31 maart 2019 is in een volle kerk ds. W.J. van de Griend als 46e predikant van de Hervormde Gemeente Yerseke bevestigd door ds. E.H. van der Weide uit Warmond. In zijn verkondiging stond ds. Van de Griend stil bij de woorden uit 1 Samuël 3:1 t/m 10. “Spreek, Heer, uw dienaar luistert”. Na deze feestelijke dienst was er ruimte voor persoonlijke en bemoedigende woorden. Een warm welkom voor dominee en mevrouw Van de Griend. Wij hopen en bidden dat ds. Van de Griend een goede ingang mag hebben in onze gemeente en dat de verkondiging van Gods Woord door onze nieuwe herder en leraar tot zegen mag zijn. 
De dienst is in zijn geheel nog terug te zien op Kerkomroep.

Bekijk alle foto's
 
Worshipdienst met Remco Hakkert

Op zondag 10 maart was Remco Hakkert met zijn band en vocals te gast in de Hervormde kerk te Yerseke voor een Together Worship dienst. Er was veel samenzang (van hymnes tot Opwekking) een woord en solo’s van Remco, schriftlezing en gebed vormen de vaste onderdelen van deze gevarieerde dienst.

Bekijk alle foto's
 
Doopdienst 20 januari 2019

Op zondag 20 januari is de Heilige Doop bediend aan Jorick Bezemer, Joep Koutstaal en Jonathan Lobbezoo. De dienst werd geleid door ds. A. Jobsen uit Goes.

Bekijk alle foto's
 
Opening Kerkelijk Centrum De Haven

Zaterdagmiddag 8 september 2018 was het zover! Om 16.15 uur arriveerden de eerste bezoekers voor de openingsbijeenkomst van ons nieuwe kerkelijk centrum De Haven. Ontvangst vond plaats in onze kerk en rond 16.30 uur was deze dan ook gevuld met gasten en leden van de gemeente. De dagvoorzitter dhr. J. Rijstenbil heette alle aanwezigen hartelijk welkom, in het bijzonder de burgemeester van Reimerswaal, mw. drs. J.S. van Egmond, die de openingshandeling verrichte. Ds. Dierx hield een korte meditatie n.a.v. Lukas 10 en sprak o.m. over de binding kerk en kerkelijk centrum. Daarna kreeg de burgmeester de gelegenheid een toespraak te houden. In hartelijke bewoordingen feliciteerde zij o.a. de gemeente met het prachtige nieuwe centrum, waarna we gezamenlijk via de hoofdingang van de kerk, door het Stokvisstraatje, richting de Paardenmarkt zijn gelopen. 
Als openingshandeling moest de burgemeester aan een touw trekken waardoor een groot stuk papier werd verwijderd en een prachtig ornament boven de voordeur zichtbaar werd. Het kunstwerkje is gemaakt door dhr. Johan Eckhardt en symboliseert geloof, hoop en liefde. 
Hierna verzamelden zich alle gasten, voorzien van een heerlijk hapje en drankje, in de grote zaal. Toespraken werden gehouden door de aannemer, de oud-predikant ds. C. Baggerman en de voorzitter van de kerkenraad. Tot slot sprak dhr. Rijstenbil een dankwoord uit aan allen die aan de bouw van dit centrum hebben bijgedragen. Vervolgens kregen de aanwezigen gelegenheid het pand te bekijken en rond 18.30 uur werd deze openingsbijeenkomst beëindigd. 
 
Aansluitend begon de startbijeenkomst voor het winterwerk in de gemeente. Mw. Jannie Polderman, de beheerster van De Haven, gaf o.a. een korte toelichting over de vele mogelijkheden tot het houden van bijeenkomsten in het nieuwe centrum en tijdens een heerlijk lopend buffet was er ruime gelegenheid elkaar als gemeente te ontmoeten! Rond 20.30 uur eindigde dit gezellige en goedbezochte samenzijn. Ouderling mw. P.J. Meijer-Robër sloot af met een dankwoord, gebed en met het laten zingen van het lied "Zegen ons algoede”.

Bekijk alle foto's
 
Bouw van de corridor

In het voorjaar van 2018 wordt de bouw van de corridor naar het naastgelegen kerkelijk centrum gerealiseerd. Hiertoe moet een doorgang worden gemaakt in de kerkmuur en is er bekisting geplaatst om stof in de kerk tegen te gaan. Ook het orgel is beschermd met plastic om te voorkomen dat er stof in de orgelpijpen terechtkomt.

Bekijk alle foto's
 
Foto's tentoonstelling doopjurken

De borden met de openingstijden zijn van de hekken gehaald, de doopjurken zijn terug naar de eigenaren en de fototentoonstelling is weer terug naar De Haven:  tijd voor een kleine evaluatie. In totaal hebben de 22 gastvrouwen en gastheren meer dan 1900 gasten mogen ontvangen (waarvan op Mosseldag meer dan 1000 en op Monumentendag 104 mensen). De gasten kwamen overal vandaan: uit België, Duitsland en Oeganda; van Oostdijk tot Ommen en van Geldrop tot Rolde met nog een heleboel plaatsen daar tussenin. De ‘doopkleedjes’ werden heel erg gewaardeerd, evenals de fototentoonstelling, het interieur en het orgelspel. Er zijn leuke ontmoetingen geweest en er zijn fijne hartverwarmende gesprekken gevoerd. Iemand uit Eindhoven schreef in het gastenboek: “Een mooi voorbeeld van eendracht…en samenzijn in Gods huis. Mag Zijn zegen jullie voorthelpen!”. Uit de collectebussen voor Tear kwam ook nog eens 221,29 euro. Dat kan bij het mooie bedrag van 2000 euro worden gevoegd zodat ook de mensen in Oeganda voortgeholpen kunnen worden. Allemaal hartelijk dank!

Andries Jumelet maakte enkele foto's van de tentoonstelling.

Bekijk alle foto's