Financiële bijdragen Financiële bijdragen

De Hervormde Gemeente Yerseke heeft diverse bankrekeningnummers voor het geven van financiële bijdragen.

Kerkrentmeesters: NL55 RABO 0373 7333 72 t.n.v. Herv. Gem. Yerseke
Diaconie: NL08 RABO 0373 9061 02 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Yerseke

Bestellen van collectebonnen
Graag willen wij het volgende onder uw aandacht brengen. Omdat het moeilijker wordt gemaakt om geld bij de bank af te storten en er ook kosten aan verbonden zijn, willen we graag zo weinig mogelijk contant geld ontvangen. U kunt collectebonnen bij ons bestellen zodat we geen contant geld hoeven te storten. Er zijn bonnen van € 0,50; € 0,70 en € 1,25 per stuk verkrijgbaar (per 50 stuks verpakt). We zouden het erg op prijs stellen als hier meer gebruik van gemaakt zou worden. 

Als u collectebonnen bestelt via de bank:

  • gebruik rekeningnummer NL30 RABO 0373 9009 53 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Yerseke; vermeld bij de OMSCHRIJVING 
    • hoeveel stuks collectebonnen van welke waarde;
    • uw adres; 

Als dat duidelijk is, zorgen wij dat ze correct bij u thuisbezorgd worden. 
Een bijkomend voordeel van collectebonnen is de fiscale aftrekbaarheid in uw jaarlijkse belastingaangifte. Vraag uw belastingadviseur hierover! 

Kerkelijk administrateur: 

Dhr. W.A. Don
Galjoenstraat 24
4401 JH Yerseke
E-mail: kerk.adm.hervormdyerseke@gmail.com

Penningmeester Diaconie:

Dhr. J. Fraanje
Langeville 59
4401 GM Yerseke
Tel: 0113 572672
E-mail: janfraan@zeelandnet.nl

Fiscus
Voor de volledigheid wordt hier nog gewezen op de fiscale aftrekmogelijkheid van uw gift.
De PKN staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en giften aan de kerk zijn daarmee aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Kijk voor meer informatie hierover op deze pagina op de website. 

terug