Financiële bijdragen Financiële bijdragen

De Hervormde Gemeente Yerseke heeft diverse bankrekeningnummers voor het geven van financiële bijdragen.

Kerkrentmeesters: NL55 RABO 0373 7333 72 t.n.v. Herv. Gem. Yerseke
Diaconie: NL08 RABO 0373 9061 02 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Yerseke

Bestellen van collectemunten
De collectebonnen verdwijnen! Hiervoor in de plaats komen collectemunten. Er zijn munten in vier kleuren, genummerd van 1 t/m 4. De waardes zijn € 0,70 (rood), € 1,00 (groen), € 2,00 (wit), € 5,00 (paars).
U kunt de munten bestellen op dezelfde manier als de bonnen werden besteld, d.w.z. dat u een bedrag overmaakt op bankrekeningnummer  NL30 RABO 0373 9009 53  en hierbij duidelijk uw adres, het gewenste aantal en de waarde van de munten die u wenst vermeld.
Voorlopig worden de munten nog rondgebracht. Op de 1e woensdag van de maand kunt u terecht in De Haven van 19.30 tot 20.00 uur om bestelde munten op te halen, of om ter plekke munten te kopen tegen betaling met een tikkie/betaalverzoek. Liever geen contact geld. 

 

Kerkelijk administrateur: 

Dhr. W.A. Don
Galjoenstraat 24
4401 JH Yerseke
E-mail: kerk.adm.hervormdyerseke@gmail.com

Penningmeester Diaconie:

Dhr. J. Fraanje
Langeville 59
4401 GM Yerseke
Tel: 0113 572672
E-mail: janfraan@zeelandnet.nl

Fiscus
Voor de volledigheid wordt hier nog gewezen op de fiscale aftrekmogelijkheid van uw gift.
De PKN staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en giften aan de kerk zijn daarmee aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Kijk voor meer informatie hierover op deze pagina op de website. 

terug