Doopdiensten Doopdiensten

Als regel wordt de Heilige Doop 5 keer per jaar bediend. Ouders, die het verlangen hebben hun kind(-eren) te laten dopen, dienen dit zo spoedig mogelijk aan de predikant te laten weten, in elk geval 3 weken vóór de doopdienst. Met de doopouders wordt dan een afspraak gemaakt voor één of meerdere doopbezoeken door de predikant en de wijkouderling. Tijdens deze bezoeken wordt gesproken over de waarde en betekenis van de Heilige Doop voor kind(-eren) èn ouders. In principe worden beide ouders op de maandagavond voorafgaand aan de doopzondag om 20:00 uur in K.C. "de Haven" verwacht, om de doopdienst door te spreken en voor te bereiden. Men dient dan ook het trouwboekje mee te nemen, zodat de doop van het kind daarin ingeschreven kan worden. Tijdens de doopdienst worden foto's genomen door een vaste fotograaf. Gewoonlijk is dit dhr. Bart Wondergem.

Kinderen (en soms ook volwassenen) die gedoopt worden, krijgen een boekrolletje waarin hun naam en doopdatum geschreven staan. De boekrolletjes worden in de kerk bevestigd en blijven daar tot het eind van het kerkelijk jaar hangen. Dan krijgen de doopouders het boekrolletje mee. Ook worden de namen van de dopelingen bijgeschreven in de grote boekrol, want volgens Psalm 87:3

"Zal God hen zelf bevestigen en schragen en op zijn rol waar Hij de volken schrijft, hen tellen als in Isrel ingelijfd en doen de naam van Sions kind'ren dragen."

terug