Financiële bijdragen Financiële bijdragen

De Hervormde Gemeente Yerseke heeft diverse bankrekeningnummers voor het geven van financiële bijdragen.

Kerkrentmeesters: NL55 RABO 0373 7333 72 t.n.v. Herv. Gem. Yerseke
Diaconie: NL08 RABO 0373 9061 02 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Yerseke

Collectebonnen

De bonnen zijn verkrijgbaar in 3 waarden: 0,50 / 0,70 of 1,25 Euro en zijn per 50 stuks verpakt.
Indien u bonnen wilt bestellen kunt u het totaalbedrag van uw bestelling (met vermelding van de waarde en het gewenste aantal bonnen) overmaken op NL30 RABO 0373 9009 53 t.n.v. Kerkrentmeesters Herv.Gem. Yerseke.
Kerkrentmeester Wilbert de Kramer zal binnen 3 weken na ontvangst van uw overboeking de bonnen bij u thuis afleveren.
Als u de bonnen binnen deze termijn niet heeft ontvangen, neemt u dan contact op met de administrateur: W.A. Don per e-mail.

Kerkelijk administrateur: 

Dhr. W.A. Don
Galjoenstraat 24
4401 JH Yerseke
Tel: 0113 572762
E-mail: kerk.adm.hervormdyerseke@gmail.com

Penningmeester Diaconie:

Dhr. J. Fraanje
Langeville 59
4401 GM Yerseke
Tel: 0113 572672
E-mail: janfraan@zeelandnet.nl

Fiscus
Voor de volledigheid wordt hier nog gewezen op de fiscale aftrekmogelijkheid van uw gift.
De PKN staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en giften aan de kerk zijn daarmee aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Kijk voor meer informatie hierover op deze pagina op de website. 

terug