Overzicht belangrijkste contactadressen Overzicht belangrijkste contactadressen

Ons kerkgebouw staat aan het Kerkplein nummer 5. De hoofdingang bevindt zich aan de Oude Torenstraat. Het telefoonnummer van de consistorie tijdens kerkdiensten is: 06 4202 9735.

Functie Naam Adres Telefoon
Predikant Ds. W.J. van de Griend Langeville 65 571336 E-mail
Bijstand in het pastoraat Ds. S. Dierx Kerkweg 19, Waarde 501410 E-mail
Voorzitter Dhr. W.A. Don Galjoenstraat 24 572762 E-mail
Scriba Mevr. N. Steketee-Schrijver Vroonland 5 06-12318176 E-mail
Coördinator Pastoraat Mevr. J.C.A. Buringh Jan Lievenslaan 6 572311 E-mail
Contactpersoon Diaconie Mevr. J.H. Joosse Damstraat 55 06-20002196 E-mail
Contactpersoon Kerkrentmeesters Mevr. G.J. Hout-Kloosterman Azalealaan 31 573091 E-mail
Koster Dhr. C. v.d. Kreeke Molenlaan 13A 573208 E-mail
Hulpkoster Dhr. M. Praat Irislaan 24 572789 E-mail
Contactpersoon organisten Dhr. J. W. Rijstenbil Fuchsialaan 8 573108 ">E-mail
Kerkelijk Centrum Mevr. J. Polderman Paardenmarkt 8 785120 E-mail
Kerkelijk administrateur Dhr. W.A. Don Galjoenstraat 24 572762 E-mail
Abonnement Kerkelijk Leven Dhr. D.L.J. Marteijn Molendijk 6 571932 E-mail
Ledenadministratie Mevr. S. van Stee Jolstraat 7 576900 E-mail
Webmaster Dhr. A.J. Meijer Nieuwstraat 12, Ovezande 403488 E-mail

 

terug